Wednesday, 29 March 2017

ပန္းသဘာ၀

ေနျခည္ေႏြးေႏြး
လာေပြ႔ေထြးမွ
ပြင့္ေရးလွသူပါ ခင္။
မျမင္တြယ္ရစ္
ျမင္တြယ္ရစ္မုုိ႔
နြယ္စစ္လုုိ႔ေတာ့ မထင္ပါနဲ႔။
တစ္ပင္ထဲ ထီးတည္း
သည္ေျမႀကီးေပၚမွာ
ရွင္နည္း မတတ္ခဲ့သူပါ။ 
ပြင့္ဖတ္ေတြ ၀ွက္သိမ္း
ပြင့္ျမတ္ေတြ ယိမ္းခ်င္ေပမဲ့
ခပ္စိမ္းစိမ္းပဲေပါ့။
ဘ၀တစ္သက္မွာ
ခဏမက္တဲ့ အိပ္မက္လုုိ
တစ္၀က္ကုုိ ဖယ္ထြက္
တစ္၀က္ကိုု ကြယ္၀ွက္
တစ္ရက္ပြင့္ဖုုိ႔အတြက္
တစ္သက္ ငံ့လင့္ခဲ့ရသူရယ္ပါ။ 
ပြင့္နည္းမတတ္ေပမဲ့
ပြင့္ႀကီးႀကီးမွ ပြင့္တတ္တ့ဲ
ပြင့္ငတ္ပန္းမ်ိဳးမုုိ႔
အၿငိဳးေတာ့ မေတးလုုိက္ပါန႔ဲ။
ေနျခည္ေႏြးေႏြး
လာေပြ႔ေထြးမွ
ပြင့္ေရးလွခြင့္ရသူပါ ခင္။

(၂၆ မတ္လ ၂၀၁၇)

No comments: