Wednesday, 29 March 2017

ေဗာဓိပင္ပ်ိဳး

"ေဗာဓိပင္ပ်ိဳး ကဗ်ာ"
ဂ်စ္တူးမုုံရြာ လ ွ်ိဳးမွာထားလုုိ႔
ပ်ိဳးကာထားတဲ့ ေဗာဓိပင္။
လွေတာဆရာ သဒၶါလွေတာ့
အသာရလုုိ႔ ၿပဳံးေပ်ာ္ရႊင္။
ညီေတာ္ေခမာ ပင့္ေဆာင္ထားသမုုိ႔
သင့္ေအာင္ထားဖုုိ႔ ေသခ်ာပင္။
သူႀကီးရပ္ရြာ တုုံးဖလားက
အၿပဳံးမ်ားနဲ႔ ႀကိဳဆုုိခ်င္။
ဆုုိခ်င္...ဆုုိခ်င္။

(၂၂ ေမလ ၂၀၁၄)

No comments: