Wednesday, 29 March 2017

(ေဘးသံသရာ)


တုုိက္တဲ့ ေလ
ေရက ႀကီး
မီးက ေလာင္
ေတာင္ေတြ ျပဳတ္
လႈပ္တဲ့ ငလ်င္
ျမင္တဲ့ ပုုဂံ
ကန္ႏွင့္ ဘုုရား
ၾကားတဲ့ သတင္း
ညွင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္
ငတ္တဲ့ ေမတၱာ
သာတဲ့ ဆင္းရဲ
ကဲတဲ့ စကား
မွားတဲ့ အယူ
တူတဲ့ စိတ္ဓါတ္
ကတ္တဲ့ အေတြး
ေရးတဲ့ ညစ္စာ
ညာတဲ့ လူရမ္း
ၾကမ္းတဲ့ လုုပ္ရပ္
သတ္တဲ့ အသက္
မက္တဲ့ ဥစၥာ
ရြာတဲ့ မုုိးညိဳ
ၿပိဳတဲ့ ေတာင္ကုုန္း
ၿပဳန္းတဲ့ သစ္ေတာ
ေမာတဲ့ ျပည္သူ
ပူတဲ့ ေနမင္း
တင္းတဲ့ ေျမႀကီး
စီးတဲ့ သည္ေရ
ေပြတဲ့ လူႏြား
မွားတဲ့ သခင္
မင္တဲ့ ကာမ
ထတဲ့ စိတ္ရုုိင္း
သုုိင္းတဲ့ ရန္ၿငိဳး
ခိုုးတဲ့ လူမိုုက္
တုုိက္တဲ့ ေလ
ေရက ႀကီး
မီးက ေလာင္....................။


(၂၅ ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၆)

No comments: