Wednesday, 29 March 2017

သတင္းထူး

အမ်ားအတင္းလဲ ဓာတ္မပြါးနဲ႔
သခြါးခင္းလဲ ျဖတ္မသြားနဲ႔။
အမ်ားအတင္း ဓာတ္ပြါးေတာ့
အျမင္မၾကည္လုုိ႔ အခက္ရတတ္တယ္။
သခြြြါးခင္း ျဖတ္သြားေတာ့
အဆင္မေျပလုုိ႔ အရွက္ရတတ္တယ္။
တျခားနည္းေပၚလဲ ေအာ္မဆဲနဲ႔
သခြါးသီးေပၚလဲ ေခ်ာ္မလဲနဲ႔။
တျခားနည္းေပၚ ေအာ္ဆဲေတာ့
အလြဲထင္လုုိ႔ ဒုုကၡတက္တတ္တယ္။
သခြါးသီးေပၚ ေခ်ာ္လဲေတာ့....
....၀ယ္ဖတ္...၀ယ္ဖတ္...  :D :D :D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
သခြါးသီးေပၚ ေခ်ာ္လဲေတာ့
အထဲ၀င္လုုိ႔ ႏႈတ္ရခက္တတ္တယ္။  :D :D 

(၂၃ မတ္လ ၂၀၁၇)

:D

No comments: