Saturday, 31 January 2009

Usage of English 23 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၂၃)

ဒီတစ္ခါေတာ့ Some(of) ႏွင့္ Any(of) ကို ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။
Much(of) ႏွင့္ Many(of) အပါအ၀င္ေပါ့။

Some ႏွင့္ Any ကုိ ဗဟု၀ုစ္ကိန္းႏွင့္ေရတြက္မရနာမ္မ်ားမွာ သုံးတယ္လုိ႔ လြယ္လြယ္ေလးမွတ္ထားလုိက္ရင္ ပုိအဆင္ေျပပါမယ္။။
Some ကုိ ရုိးရုိး၀ါက်မွာ သုံးၿပီး any ကုိ အေမး၀ါက်ႏွင့္အျငင္း၀ါက်ေတြမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

Much ႏွင့္ Many ကို အေရအတြက္ႏွင့္ပမာဏေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ သုံးပါတယ္။
Much ကို ေရတြက္မရနာမ္ႏွင့္သုံးၿပီး Many ကို ဗဟု၀ုစ္နာမ္မ်ားႏွင့္သုံးပါတယ္။

(ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာတာပါ။ ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိပါတယ္။ ရႈပ္တတ္လြန္းလုိ႔ မေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး။
Martin Hewings ရဲ ႔ Advanced Grammar in Use စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၆ ယူနစ္ ၆၃ က စၿပီး အေသးစိပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။)

.......................


Some
I made some fresh coffee and handed a cup to Adam.
က်ေနာ္ ေကာ္ဖီသန္႔သန္႔အနည္းငယ္ေဖ်ာ္လုိက္ၿပီး တစ္ခြက္ကုိ အဒန္ကုိ ေပးလုိက္တယ္။


Some of
Some of my jewellery is missing.
က်ေနာ့္ရတနာေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ ႔ေပ်ာက္ဆုံးေနတယ္။


Any
Don't pay any attention to what she says.
သူမေျပာတာကုိ ဂရုစုိက္ေနစရာမလိုပါဘူး။


Any of
Have you seen any of these new light bulbs in the shop yet?
ဒီအသစ္မီးသီးလုံးေတြထဲကအခ်ိဳ ႔ကုိ ဆုိင္မွာ ျမင္မိသလား။


Much
She did the job, but without much enthusiasm.
သူမအလုပ္လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္အမ်ားႀကီးမ၀င္စားဘူး။


Much of
Snow is now covering much of the country.
ႏုိင္ငံရဲ ႔ အျမားအျပားကုိ ႏွင္းေတြဖုံးလႊမ္းထားတယ္။


Many
Many talented young Scientists are moving to Austrillia.
လူေတာ္သိပၸံပညာရွင္ေလးေတြအမ်ားအျပား ၾသစေတးလ်ကုိ ေျပာင္းေရႊ ႔ၾကတယ္။


Many of
She gave many of her best paintings to her friends.
သူမရဲ ႔အေကာင္းဆုံးပန္းခ်ီကားေတြထဲက အမ်ားအျပားကုိ သူမရဲ ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကုိေပးတယ္။

Friday, 30 January 2009

Usage of English 22 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၂၂)

အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၂၁ မွာ little ႏွင့္ few တုိ႔ကုိ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ မရွင္းမလင္းျဖစ္မွာ စုိးတဲ့အတြက္ ပုိမုိရွင္းလင္းတဲ့ Martin Hewings ရဲ ႔ Advanced Grammar in Use ထဲက စာမ်က္ႏွာ ၁၃၆ ယူနစ္ ၆၈ က ဇယားကြက္ကေလးထဲက အတုိင္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

တစ္ခုကုိ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးစီထုတ္ျပေပးထားပါတယ္။
..............


A few (of)
+plural countable nouns

I have got a few close friends that I meet regularly. (Positive)
ငါ့မွာ ငါပုံမွန္ေတြ႔ေနက် သူငယ္ခ်င္းနဲနဲရွိတယ္။

A few of her songs were popular and she was very well known. (Positive)
သူမရဲ ႔ သီခ်င္းေတြထဲက အနည္းငယ္ဟာ ထင္ရွားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမ ေက်ာ္ၾကားလာတယ္။


Few (of)
+plural countable nouns

He has few close friends and often feels lonely. (Negative)
သူ႔မွာ သူငယ္ခ်င္းနဲနဲေလးဘဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မၾကာခဏ အထီးက်န္သလုိ ခံစားရတယ္။

Few of her songs were very popular and eventually she gave up her musical career. (Negative)
သူမသီခ်င္းေတြထဲက နဲနဲဆုိရုံေလး လူေတြသိတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့လဲ သူမရဲ ႔ ေတးဂီတအလုပ္ကုိ စြန္႔လြတ္လုိက္ရတယ္။


A little (of) + uncountable nouns

I have to go now, I have a little work to do. (Positive)
အခု ငါသြားရမယ္။ ငါလုပ္စရာ အလုပ္နဲနဲရွိေသးတယ္။

We had a little money left, so we went out for a meal. (Positive)
ငါတုိ႔ ပုိက္ဆံနဲနဲက်န္ေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အစားအစာအတြက္ အျပင္ထြက္ၾကတယ္။


Little (of) + uncountable nouns

There was little work to do, so I didn't earn much money. (Negative)
အလုပ္ရွိတယ္ဆုိရုံေလးဘဲရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ ပုိက္ဆံအမ်ားႀကီး မရဘူး။

We decided to abandon our trip as we had little money left. (Negative)
ပုိက္ဆံ နဲနဲေလးဘဲ က်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ ခရီးစဥ္ကုိ စြန္႔လြတ္ဖုိ႔ ငါတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

Thursday, 29 January 2009

မင္းေလးသာ ငါ့ရဲ ႔ ဖူးစာရွင္

ကမၻာ့ေစ်းကြက္
ေခၽြးထြက္ေလာက္တဲ့ ေခတ္ကာလထဲ
အသစ္မွာမရတဲ့ ျမွားေတြအတြက္
ေစ်းကစားမႈ ခ်ားရဟတ္ေအာက္
ျမွားနတ္ေမာင္တစ္ေယာက္ အခက္ေတြ႔ေနၿပီ။


ဒါေပမဲ့.. ဒါေပမဲ့
ျမွားရွိေသးသေရြ ႔ေတာ့
အားေတြရွိေနေသးတယ္
အားေတြရွိေနေသးသေရြ ႔
ျမွားမကုန္ေစရဘူး
ျမွားေတြ အားေတြေပါင္းစပ္
ပစ္မွတ္ေကာင္းေရြးဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပါ့။


ဖူးစာရွင္ေရြးဖုိ႔
ဦးရာ ျမင္ရာကုိ ပစ္မလား
လ်ပ္စစ္ပါ၀ါ ဂက္စ္ပါမက်န္
အမွန္ေခၽြတာရမဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲ
အလြဲအမွား အထပ္ထပ္ျဖစ္ေအာင္
ျမွားနတ္ေမာင္ မမုိက္မဲပါဘူး။


ျမွားတစ္ေခ်ာင္းတန္ဖုိး
ထမင္းတစ္အုိး အထက္ေရာက္
ရိကၡာေျခာက္ေတြစုၿပီး ထားသုိ
အားေတြလုိေနတဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာ
ျမွားနတ္ေမာင္လဲ....
ျမွားေတြ ေခၽြတာေနရၿပီ။


မုဆုိးစစ္တုိ႔ရဲ ႔က်င့္ထုံး
တအုံးအုံး၀င္ေရာက္ျဖတ္သန္း
ပစ္မွတ္ေအာက္၀င္ေရာက္လာတဲ့သားေကာင္တုိင္း
ဒုိင္းကနဲ ခလုပ္ႏွိပ္ၿပီး
ဘုိင္းကနဲ လဲက်ေစမွာ မဟုတ္ဘူး။


ေတာလုိက္မုဆုိးတုိ႔ရဲ ႔နည္းနာနိႆ်
ဘ၀အတြက္အတုယူ
အခု...ျမွားနတ္ေမာင္ မပူေတာ့ၿပီ။


ျမွားတစ္ေခ်ာင္းထုတ္ၿပီး ေလးညွိဳ ႔တင္
ေလးၿမိဳ ႔ရွင္ အလွပေဂးႏွင့္
ထာ၀ရမေ၀းရေအာင္ ေ၀းေ၀းကေန ပစ္မွတ္ယူ
အတူေနရဖုိ႔အေရး ျမွာေလးတစ္ေခ်ာင္း
ေျဖာင္းကနဲ ပစ္လြတ္လုိက္ၿပီ။


ျမွားတစ္ေခ်ာင္းရင္မွာစုိက္
အသဲခုိက္ေအာင္ နာက်င္သြားသလား
ၾကင္နာမႈစကားေတြနဲ႔ ေခၽြးသိပ္ေပးမယ္
ေဆြးစိတ္ေတြ ရင္မွာ မထားပါနဲ႔ေတာ့
ေတြးထိတ္စရာေတြ ကုိယ္ မဖန္တီးပါဘူး
ဟုိး... အေ၀းအတိတ္ဆီက ေၾကကြဲမႈေတြကုိ
ေ၀ ခြဲ မွ်ယူေပးမယ္ေလ။


အလြဲေတြ မယူဘူးဆုိရင္
မခြဲအတူေနဖုိ႔ အစဥ္
မင္းေလးသာ ငါ့ရဲ ႔ အၿမဲဖူးစာရွင္။

Wednesday, 28 January 2009

ထီးဖိနပ္ႏွင့္ေလ့က်င့္ပါ

ဆူးေတြျပည့္ႏွက္ေနတဲ့လမ္း
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျခခ်
သီလဖိနပ္ထူထူတစ္ရံလုိတယ္။

အပူေတြဆူေ၀ေနတဲ့ သူရိယေနမင္း
ခပ္ျပင္းျပင္း ပူေလာင္ေျခြမြ
ဒါနထီးတစ္ေခ်ာင္း ေကာင္းေကာင္းလုိတယ္။

ေလထန္လႈိင္းႀကီး သမုဒၵရာခရီး
တဟီးဟီးေအာ္ျမည္ ၀ဲေတြကယစ္မူး
ေရကူးဘာ၀နာ အခါခါေလ့က်င့္ဖုိ႔လုိတယ္။

သီလဖိနပ္စီး ဒါနထီးေဆာင္း
ေရကူးေက်ာင္းတက္ ဘာ၀နာဖက္က
တစ္သက္သံသရာ ဘယ္မွာၾကာလိမ့္
အနာဂတ မုဟုတၱမွာ
နိဗၺာနဓါတ္ အေအးျမတ္ကုိ
တပ္အပ္ေရာက္မည္မလြဲတည္း။


Tuesday, 27 January 2009

ရင္ခုန္သံႏွင့္အၿပိဳင္

မီးစိမ္းတစ္ခ်က္အျပမွာ
ဘ၀အစ အာဒိကမၼိကအေနနဲ႔
ဇာတိကုိ အထာမသိဘဲ
အသာရရွိခဲ့တယ္။

ဇရာရထာစီးၿပီး
ဤခရီးနီးသလား ေမးစရာမလုိ
ဟုိဟုိ ဒီဒီ မညီညာတဲ့လမ္းေပၚ
ရြက္ဖြင့္ၿပီး ေလွာ္ခတ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဗ်ာဓိအ၀တ္အစား ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ ၀တ္ရုံၿပီး
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခရီးလမ္းကုိ
ပင္ပန္းမႈ မီးခုိးတန္းေတြနဲ႔
စီတန္းၿပီး ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။

ဇာတိ ဇရာ ဗ်ာဓိေတြကုိ
အရသာ ရွိရိွစားသုံးရင္း
ခရီးဆုံးကုိေရာက္ မရဏေနာက္လိုက္ဖုိ႔
ခရီးတစ္ေထာက္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။

နားခုိရာ မရဏထီးနန္းအ၀င္၀မွာ
စီးျဖန္းစရာ ကမၼ႒ာန္းေတြမက်င့္ခဲ့ရင္
ဘယ္လမ္းဘယ္စခန္းကုိ သြားရလိမ့္
ေတြး တစ္သိမ့္သိမ့္တုန္ေပမဲ့
ေဆြးတစ္ၿငိမ့္ၿငိမ့္ တဏွာဓါတ္အစုံစုံေၾကာင့္
ဘ၀ဇာတ္ခုံေပၚမွာ ခုံမင္စြာ
ငါတုိ႔.....ရင္ခုန္ေနၾကဆဲ။Monday, 26 January 2009

ေငြအိမ္စံသူေလး

ေရႊအိမ္စံသူေလးမုိ႔
လမွာေရးတဲ့ ယုန္ရုပ္လုိ
ဟန္ပုိပုိ မာန္ခ်ိဳေလေရာ့သလား။

အမွန္ကုိ အမွန္ဆုိတတ္သူမုိ႔
အနံကုိ အလ်ားမလုပ္တတ္ပါဘူး
သူသိသြားရင္ ရန္ပြါးမွာေၾကာက္လုိ႔။

ေငြအိမ္စံတဲ့လား
ေရႊရည္စိမ္အခ်စ္မ်ား ႏွစ္ျမဳပ္
မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းေအာက္မွာ
တစ္ေယာက္သာ တစ္ဘ၀မွာ ရွိၿမဲမုိ႔
သူကလြဲလွ်င္ အလြဲေတြခ်ည္းထင္
သူသာလွ်င္ သူျဖစ္ၿမဲမုိ႔
သူကြဲလွ်င္ ေနာက္တစ္ေယာက္ မတြဲေတာ့ပါဘူး။

ေရႊအိမ္စံဘ၀
ေရတိမ္မွာ ႏွစ္မွာစုိး
တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ရုိးတုိးရိပ္တိတ္ ထုိးထြက္
သူ႔အတြက္ အလိမ္မခံေတာ့ပါဘူး
ငါက ေငြအိမ္စံေလ။

ေငြအိမ္စံ ေငြအိမ္စံ
မုိးတိမ္ယံထက္ ျမင့္မား
ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ေရႊအိမ္စံေလး
ဟုိး.. ေ၀ေ၀း အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ။

ေဆြး...ေဆြးစိတ္ေတြ ရင္မွာ မထားေတာ့ပါဘူး
ေၾကး...ေၾကး(တံဆိပ္) အိမ္စံဘ၀ေရာက္မွာစုိး
ေျပး...ေျပးစိတ္ေတြနဲ႔
ေတြး...ေတြးထိတ္ရင္ဖုိလြန္းလုိ႔။

တုိ...တုိလြန္းလွတဲ့ဘ၀မွာ
ပို...ပုိ မဆန္းေတာ့ပါဘူး
ပ်ိဳ...ပ်ိဳလြမ္းရမွာေၾကာက္လုိ႔တဲ့။

Sunday, 25 January 2009

အလုိလုိ


အလုိရွိတာေတြ
အလုိမျပည့္တဲ့ေလာကႀကီးမွာ
အလုိရွိတာေတြ အလုိျပည့္ဖုိ႔အတြက္
အလုိမျပည့္ျခင္းကို အလုိရွိခဲ့ရ
အလုိျပည့္ျခင္းကုိ အလုိမရွိခဲ့ရ။

အလုိမရွိတာကုိ အလုိမျပည့္ဖုိ႔
အလုိရွိတာေတြ လုိအပ္ေနဆဲမွာ
အလုိရွိတာေတြကုိ အလုိမရွိခဲ့ရ
အလုိမရွိတာေတြကုိ အလုိရွိခဲ့ရ။

အလုိမျပည့္တာကုိ အလုိမရွိေပမဲ့
အလုိျပည့္တာကုိ အလုိရွိတဲ့အတြက္
အလုိရွိတာေတြ အလုိျပည့္ေအာင္
အလုိလုိ ဆုေတာင္းေနမိခဲ့။ ။

အလုိမျပည့္တာကုိ အက်င့္ရလာၿပီမုိ႔
အလုိမျပည့္ျခင္းမွာ အလုိက်ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ
အလုိက်စြာ အလုိမက်ျခင္းအေပၚ
အလုိလုိ ခင္တြယ္ေနဆဲ။


မွတ္ခ်က္။
အလုိမတူျခင္း မလုိမတူျခင္း ကဗ်ာေလးကုိ အနည္းငယ္မွီျငမ္းထားပါတယ္။ ။


၀ါ၀ါျမင္တုိင္း

ပိေတာက္ကလဲ ၀ါ
ငုကလဲ ၀ါ
ေရႊကလဲ ၀ါ
လိေမၼာ္ကလဲ ၀ါ။

၀ါ၀ါျမင္တုိင္း မင္းေလးကုိ တမ္းတ
၀ါ၀ါေတြ႔တုိင္း မင္းေလးကုိ လြမ္းရ
၀ါ၀ါႀကဳံတုိင္း မင္းေလးကုိ မွန္းဆ
ငါ့ဘ၀မွာ ၀ါ၀ါေရာဂါေတြ ျဖစ္ေနၿပီ။

ပန္းေရာင္ အစိမ္းေဖ်ာ့ေရာင္
ၾကက္ေသြးေရာင္ ႀကိဳက္တဲ့ က်ေနာ္
မင္းေလးကုိ ေတြ႔ၿပီးကတည္းက
အ၀ါေရာင္ေလးကုိ တမ္းတတတ္ေနၿပီ။

ေက်ာက္စိမ္း ပတၱျမား စိန္
နီလာ ပုလဲ
အသဲစြဲေအာင္ ခ်စ္တတ္တဲ့က်ေနာ္
မင္းေလးကုိ ျမင္ၿပီးကတည္းက
ေရႊရတနာေလးကုိ ျမတ္ႏုိးတတ္လာၿပီ။

စိမ္းလန္း ဥယ်ာဥ္
ျမက္ခင္းျပင္
သစ္ပင္ သစ္ရြက္ ေတာအုပ္ ေတာင္တန္း
အစိမ္းေရာင္လြမ္းေနတာကုိ
အၿမဲတမ္း ၾကည္ႏူးတတ္တဲ့ က်ေနာ္
မင္းေလးႏွင့္ဆုံၿပီးကတည္းက
ေရာ္ရင့္ရြက္၀ါေလးေတြကုိ ခ်စ္တတ္ေနၿပီ။

ကပုခ်ီႏုိ အက္စ္ပရက္ဆုိ
နက္စ္ အုိဗာတင္း ေဟာလစ္
ေတာျဖစ္ လဘက္ရည္ ခ်ိဳ ဆိမ့္
က်ဆိမ့္ ခ်ိဳေပါ့ ေပါ့ဆိမ့္
သိမ့္သိမ့္တုန္ေအာင္ ႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္
မင္းေလးရဲ ႔ အင္အားေတြေၾကာင့္
ထင္ရွားစြာ (ခပ္၀ါ၀ါ)ေရေႏြးၾကမ္းကုိ ႀကိဳက္ခဲ့ေလၿပီ။

အႀကိဳက္ေတြ ေဟာင္းေပမဲ့လဲ
အသုိက္ကိုေတာ့ (ဘယ္ေတာ့မွ) မေျပာင္းပါဘူး
(မင္းေလးကသာ ခ်စ္မယ္ဆုိရင္)
ေနာင္ဘ၀ထိ လုိက္ေပါင္းမဲ့သူပါ။

ခင္တစ္ေယာက္သာ

ခ်စ္ခဲ့ဖူးသူမုိ႔
အခ်စ္ဦးကုိ အခ်စ္ထူးေလေရာ့ထင့္
အခ်စ္ရူးက်ေနာ့္မွာ
အခ်စ္ဦးမရွိခဲ့သူမုိ႔
အခ်စ္ႏြံထဲ မူးေမ့ေနခဲ့ၿပီ။

ၾကင္နာသူေရ ၾကင္နာေပးပါလွဲ ႔
ရင္နာစရာ စကားေတြ
တမင္တကာ လာၿပီး မေျပာပါနဲ႔ေတာ့
အၾကင္နာ ေမတၱာအျပည့္နဲ႔ ဒီက ခ်စ္ေနတာပါ။

အမုန္းႏွင့္အၿပဳံးေရာစပ္
အရႈံးေတြေပး ထပ္မႏွိပ္စက္ပါဘူး
ၾကတၱိကာ နကၡတ္ယွဥ္ၿပီးရင္
ကပ္ကမၻာမွာ တူႏွစ္ကုိၾကင္ရဖုိ႔အေရး
ေတြးေတြးေပ်ာ္ရသူပါ။

မင္းေလးရဲ ႔ အၾကည့္တစ္ခ်က္
ကုိ တစ္သက္မေမ့ေတာ့ပါဘူး
အေတြ႔ေတြထူး ဓေလ့ေတြျမဴးရင္
ေန႔ေတြကူးၿပီး ႏွစ္ေတြကုိေရာက္ေတာင္
အခ်စ္ေတြပုိပုိထူးတဲ့ ေမတၱာေတြနဲ႔
သစၥာမေဖာက္တမ္း ခ်စ္မဲ့သူပါ။

တစ္ပင္ကုိ တစ္ပင္ယွက္
ၾကင္ဖက္ကုိ ၾကင္ေဖာ္အျဖစ္
လင္ေတာ္ေမာင္ ဒီတစ္ေယာက္ျဖစ္ခြင့္ႀကံဳရရင္ျဖင့္
ဒီဘုံဘ၀ ဒီ႒ာနမွာ
ဗုဒၶဘုရား ပြင့္ထြန္းမေပၚရင္ေတာင္
ဒီေမာင္တစ္ေယာက္ထံပါး
အကုသုိလ္ေတြ ေရွာင္ရွားၾကမွာပါ။

အကုသုိလ္ေတြ ေပ်ာက္
ကုသုိလ္ေတြ ေရာက္ရင္
တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္
ပိေတာက္ဆုိ ပိေတာက္ရယ္ပါ
တစ္ေယာက္အပုိမရွာပါဘူး
ရင္ဖုိစရာ ခင္တစ္ေယာက္သာရွိသားမုိ႔။


Saturday, 24 January 2009

လုိလုိ

အခ်စ္စစ္ေတြနဲ႔ ႏွိပ္စက္
သိပ္ခက္ေနလုိလုိ။

အခ်စ္တုေတြနဲ႔ ၿပံဳးျပ
မုန္းမရေတာ့မလုိလုိ။

အလြမ္းဓါတ္ေတြ လွစ္ျပ
ခ်စ္ရေတာ့မလုိလုိ။

အၾကမ္းဇာတ္ေတြ ကျပ
ထ ခ် ရေတာ့မလုိလုိ။

ေ၀ဒနာေတြ ေၾကျငာ
အေျဖရွာရ မလုိလုိ။

ေစတနာေတြ ေရလာ
ေသခ်ာေတာ့မလုိလုိ။

မ်က္ရည္အတုေတြ ေခၽြျပ
ေသရေတာ့မလုိလို။

အၿပဳံးတုေတြ ရြာခ်
ငါရေတာ့မလုိလုိ။


မွတ္ခ်က္။
ေရးစရာေတြ ေခါင္းထဲ မေပၚလာလုိ႔ လက္ေခ်ာင္းက်ရာ ေရးလုိက္ျခင္းဘဲျဖစ္၏။

Friday, 23 January 2009

Usage of English 21 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၂၁)


ဒီတစ္ခါေတာ့ Little ႏွင့္ Few အေၾကာင္းေလးေတြကုိ ေရးလုိက္ပါတယ္။ ခပ္ရႈပ္ရႈပ္ဘဲ။ မွားတဲ့ေနရာေတြ႔ရင္လဲ အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေလးေတြ လိုခ်င္ပါတယ္။


အတူတူေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္လား။

.........................


Little

****

small in size or amount (adjective) = ေသးငယ္ေသာ
A little old man came into the shop.

လူအုိကေလး ဆုိင္ထဲ ၀င္လာခဲ့တယ္။


He gave a little smile.

သူနဲနဲေလး ၿပဳံးျပတယ္။


a small amount (pronoun, noun)= အနည္းငယ္
I could only hear a little of what they were saying.

သူတုိ႔ေျပာေနတာကုိ နဲနဲဘဲ ငါၾကားရတယ္။


He does as little as possible at work.

သူ အလုပ္မွာ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ နဲနဲဘဲလုပ္တယ္။a small amount of something (determiner)= နဲနဲေလး
This sauce needs a little salt.

ဒီအခ်ဥ္ရည္ဟာ ဆားနဲနဲလုိတယ္။


Can I give you a little advice?

အႀကံနဲနဲေပးလုိ႔ရမလား။slightly(adverb)= အနည္းငယ္ေလး
I was little bit worried by what she said.

သူမအေျပာက ငါ့ကုိ နဲနဲစုိးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေစတယ္။


We'll wait a little longer and then I'll phone them.

ငါတုိ႔ နဲနဲၾကာၾကာေစာင့္ၾကမယ္။ ၿပီးရင္ သူတုိ႔ကုိ ငါ ဖုန္းဆက္မယ္။young (adjective)= ငယ္ရြယ္ေသာ
When you were little your hair was really curly.

မင္း ငယ္ငယ္တုန္းက မင္းဆံပင္ဟာ တကယ့္ကုိ ေကာက္တယ္။


She was my little (= younger) sister and I looked after her.

သူမဟာ ငါ့ညီမဘဲ။ ၿပီးေတာ့ သူမကုိ ငါေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။not much or enough(determiner)= မလုံေလာက္
There seems little hope of a ceasefire.

အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ႔ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိပါဘူး။


They have very little money.

သူတုိ႔ ေငြလုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိၾကဘူး။not much or enough(pronoun, noun)= မလုံေလာက္
We did very little on sunday.

တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်ေနာ္တုိ႔ အလုပ္မလုပ္သေလာက္ပါဘဲ။


Unfortunately, little of the artist's work has survived.

ကံမေကာင္းစြာဘဲ အႏုပညာအလုပ္က (ပန္းခ်ီအလုပ္က) မရွင္သန္ေတာ့သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။

The government has done little or nothing to help the poorest people in this country.

ဒီႏုိင္ငံအစုိးရက ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအတြက္ ဘာအကူအညီမွ မေပးဘူး။


not much or enough(adverb)= မလုံေလာက္

She ate very little at dinner.

သူမ ညေနစာကုိ စားတယ္ဆုိရုံဘဲ။Little did he know what lay in store for him.

သူ႔အတြက္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာ သူမသိရွာဘူး။used to emphasize (adjective) = ေလးနက္ေစလုိတဲ့အခါသုံး
That was a nice little suit she was wearing.

သူမ၀တ္ထားတာ အေတာ္ေကာင္းတဲ့ ၀တ္စုံေလးဘဲ။

He's a nasty little man.

သူဟာ လူဆုိးေလးဘဲ။not very important or serious (adjective)= အေရးသိပ္မႀကီးေသာ
I had a little problem with my car, but it's been fixed now.

ငါ့ကားမွာ ျပႆနာနဲနဲရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ျပင္ၿပီးပါၿပီ။


Can I have a little word with you?

က်ေနာ္ နဲနဲေျပာလုိ႔ ရမလားဘဲ။Few

****

some, or a small number of something

(determiner, pronoun)= အခ်ိဳ ႔၊ အနည္းငယ္
I need to get a few things in town.

ၿမိဳ ႔ထဲမွာ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းအနည္းငယ္ ရွိတယ္။


There are a few cakes left over from the party.

ပါတီပြဲအၿပီး ကိတ္မုန္႔အခ်ိဳ ႔က်န္ရစ္တယ္။


"How many potatoes do you want?" "Oh, just a few, please."

အာလူး ဘယ္ေလာက္လုိခ်င္လဲ။ အုိ႔… နဲနဲဘဲ ေပးပါ။'quite a few' or 'a good few' =အမ်ားအျပားကုိေဖာ္ျပခ်င္တဲ့အခါ
I know quite a few people who've had the same problem.

ျပႆနာတူတဲ့ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား က်ေနာ္ေတြ႔ဖူးတယ္။


Lots of people at the club are under twenty, but there are a good few who aren't.

ကလပ္အသင္းထဲက လူအမ်ားစုဟာ အသက္ ၂၀ ေအာက္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္ ၂၀ ေအာက္မဟုတ္တဲ့ ေကာင္းတဲ့သူေတြလဲ ရွိေသးတယ္။a small number, not many or not enough

(determiner, pronoun, noun, adjective)= အခ်ိဳ ႔၊ အမ်ားႀကီးမဟုတ္
It was embarrassing how few people attended the party.

ဒီေလာက္ လူနဲနဲေလးတက္တဲ့ ပါတီပြဲဟာ ရွက္စရာေကာင္းတယ္။


He is among the few people I can trust.

သူဟာ လူတစ္ခ်ိဳ ႔ထဲက ငါယုံၾကည္ႏုိင္တဲ့သူဘဲ။


Very few people can afford to pay those prices.

လူအနည္းငယ္ဘဲ ဒီတန္ဖုိးကုိ ေပးႏုိင္ၾကတယ္။မွတ္ခ်က္။ ။

A little ႏွင့္ A few သည္ Positive သေဘာကုိ ေဆာင္သည္။

Little ႏွင့္ Few သည္ Negative သေဘာကုိ ေဆာင္သည္။

Little, A little သည္ ေရတြက္မရ နာမ္ျဖစ္သည္။

Few, A few သည္ ေရတြက္ရ နာမ္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ Little သည္ အငယ္ကုိ ရည္ရြယ္ရင္ ေရတြက္ရနာမ္ျဖစ္သြား၏။

ဥပမာ။ A little man = လူကေလး(ေသးေသးေလး) တစ္ေယာက္
Thursday, 22 January 2009

Usage of English 20 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၂၀)


ဒီတစ္ခါေတာ့
Bit, Far, Quite, Rather
ဆုိတဲ့ စကားေလးလုံးရဲ ႔ အသုံးအႏႈန္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနရင္ က်ေနာ့္ အားနည္းခ်က္သက္သက္ပါ။

အမွားကုိ ျပင္ေပးရင္ ေက်းဇူးတကယ္တင္ပါတယ္။


Bit

********

a small piece or amount of something (noun)= (အနည္းငယ္) အေရအတြက္၊ ပမာဏ
There were bits of paper all over the floor.
ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ စာရြက္ေတြရွိေနခဲ့တယ္။

She tries to do a bit of exercise every day.
သူမ ေန႔တုိင္း ေလ့က်င့္ခန္း နဲနဲလုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။


a short period of time= အခ်ိန္အနည္းငယ္
I'm just going out for a bit. See you later.
ငါ အျပင္ခဏသြားမလုိ႔၊ ေနာက္မွေတြ႔မယ္။

a slight amount or type of something= အနည္းငယ္၊ အမ်ိဳးအစား
Wah Wah's put on a bit of weight, hasn't she?
၀ါ၀ါဟာ ၀ိတ္နဲနဲတက္လာတယ္။ မဟုတ္ဘူးလား။

He's a bit of a prat.
သူဟာ မုိက္မဲတဲ့သူမ်ိဳးဘဲ။Far
***
in distance (adverb)= အကြာအေ၀း
How far is it from Australia to New Zealand?
ၾသစေၾတးလ်ကေန နယူးဇီးလန္အထိ ဘယ္ေလာက္ေ၀းလဲ။

One day, perhaps far in/into the future, you'll regret what you've done.
တစ္ေန႔မွာ မၾကာခင္အနာဂါတ္ကာလေလာက္မွာ မင္းလုပ္ၿပီးတဲ့ဟာကုိ မင္းေနာင္တရလိမ့္မယ္။


very much (adverb)= အလြန္
This car is far better than our old one.
ဒီကားက ငါတုိ႔ကားေဟာင္းထက္ ပုိေကာင္းတယ္။

He loses his temper far too often.
သူဟာ အရမ္းကုိ မၾကာခဏ စိတ္တုိတတ္တယ္။


distant (adjective)= အကြာအေ၀း
The station isn't far- we could easily walk it.
ဘူတာရုံက မေ၀းပါဘူး၊ ငါတုိ႔ လြယ္လြယ္ေလး လမ္းေလ်ာက္သြားႏုိင္တယ္။


Quite
******
a little or a lot but not completely (adverb)= အေတာ္ေလး
I'm quite tired but I can certainly walk a little further.
ငါ အေတာ္ေလး ေမာသြားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါ နဲနဲ ထပ္ေလ်ာက္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

He's quite attractive but not what I'd call gorgeous.
သူဟာ အေတာ္ေလး ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းလွတယ္လုိ႔ ငါမဆုိလုိဘူးေနာ္။


completely (adverb)= တကယ့္ကုိ၊ လုံး၀
The two situations are quite different.
ဒီဘူတာႏွစ္ခုဟာ လုံး၀ျခားနားတယ္။

Are you quite sure you want to go?
မင္းသြားခ်င္တာ တကယ္ေသခ်ာလား။


uncertainty= မေသခ်ာမႈမွာသုံး
I don't quite know what to say.
ငါ ဘာေျပာရမယ္ဆုိတာ တကယ္မသိဘူး။

I didn't quite catch what he said.
သူဘာေျပာခဲ့လဲဆုိတာ ငါတကယ္နားမရွင္းခဲ့ဘူး။


agreement with someone's opinion= သေဘာတူေၾကာင္းျပတဲ့အခါသုံး
"You'd think he could spare some money - he's not exactly poor." "Quite."
သူေငြသုံးႏုိင္တယ္လုိ႔ဘဲ မင္းမွတ္ထားပါ။ သူဟာ တကယ္မဆင္းရဲပါဘူး။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။


emphasis= ေလးနက္ေစလုိတဲ့အခါသုံး
It was quite the worst dinner I have ever had.
ငါစားဖူးသမွ်ေတာ့ ဒီညေနစာဟာ တကယ့္အဆုိးဆုံးဘဲ။


a lot= အမ်ားအျပား
She's got quite a bit of money.
သူမမွာ ေငြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။


Rather
********
quite; to a slight degree (adverb)= အေတာ္ေလး
It's rather cold today, isn't it?
ဒီေန႔အေတာ္ေလး (အေအးမႀကိဳက္တဲ့ေလသံ)ေအးတယ္ေနာ္။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။

That's rather a difficult book - here's an easier one for you.
အဲဒီစာအုပ္က နဲနဲခက္တယ္။ ဒီမွာ မင္းအတြက္ ပုိလြယ္မဲ့ စာအုပ္။

She answered the telephone rather sleepily.
သူမ တယ္လီဖုန္းကုိ အေတာ္ေလးအိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ေျဖလုိက္တယ္။


very; to a large degree (adverb)= အလြန္
Actually, I did rather well in my exams.
တကယ္ဆုိရင္ ငါတကယ့္ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိႏုိင္ခဲ့တယ္။

I've got rather a lot of work to do at the moment.
ဒီအခ်ိန္မွာ ငါ အေတာ္ေလး အလုပ္ရႈပ္ေနတယ္။


more accurately; more exactly (adverb) = ပုိၿပီးတိတိက်က်
She'll go to London on Thursday, or rather, she will if she has to.
ၾကာသပေတးေန႔မွာ သူမ လန္ဒန္ကုိ သြားလိမ့္မယ္။ ပုိၿပီး တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ သူမ သြားဖုိ႔ရွိရင္ သြားကုိ သြားမွာပါ။

He's my sister's friend really, rather than mine.
သူဟာ ငါ့ႏွမရဲ ႔ မိတ္ေဆြပါ။ ငါ့မိတ္ေဆြမဟုတ္ပါဘူး။


an opposite opinion= ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိ ေဖာ္ျပတဲ့အခါသုံး
No, I'm not tired. Rather the opposite in fact.
မဟုတ္ဘူး။ ငါ မေမာဘူး။ အမွန္ဆုိ ဆန္႔က်င္ဘက္သက္သက္ဘဲ။


preference to; instead of (adverb) = ---အစား
I think I'd like to stay at home this evening rather than go out.
ဒီညေနမွာ အျပင္သြားရမွာထက္ အိမ္မွာ ေနရတာကုိ က်ေနာ္ပုိႀကိဳက္တယ္။


certainly; yes= အားရပါးရ အံ့ၾသသံျဖင့္ Yes လုိ႔ ေျပာတဲ့အခါသုံး
"Do you want to come out for dinner with us this evening?" "Rather!"
ဒီညေန ညေနစာကုိ ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ အျပင္ထြက္စားခ်င္စိတ္ရွိလား။ ဟာ… စားမွာေပါ့။


Rather you than me= အျခားတစ္ေယာက္လုပ္ေနတာကုိ မႀကိဳက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပတဲ့အခါသုံး
"I've got to have two teeth out next week." "Rather you than me."
လာမဲ့အပတ္မွာ ငါ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းႏႈတ္ဖုိ႔ရွိတယ္။ ငါကေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး။

Wednesday, 21 January 2009

Usage of English 19 (အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္း ၁၉)


ဒီတစ္ခါ အဂၤလိပ္စာေပေတြမွာ အသုံးအလြန္မ်ားတဲ့ သိေနက် စကားလုံးေလးေတြကုိ ေရးစမ္းၾကည့္ပါ့မယ္။ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ရွာေဖြထားတာပါ။ အသုံးတည့္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သိေနေပမဲ့လဲ အသုံးမတတ္ရင္ ကားရွိၿပီး ကားမေမာင္းတတ္သလုိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ပထမဆုံး Just ဆုိတဲ့ စကားလုံးေလး။ လြယ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တယ္။


ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္လား။

...................


Just

**************


now, very soon, or very recently (adverb)= အခု၊ မၾကာခင္ေလး၊ မၾကာေသးခင္က

*********

"Where are you, Ko Ko Mg?" "I'm just coming."

ကုိကုိေမာင္ ဘယ္မွာလဲ၊ အခု ငါလာေနၿပီ


I'll just finish this, and then we can go.

မၾကာခင္ ဒါၿပီးေတာ့မယ္။ အဲဒီေနာက္ ငါတုိ႔ သြားႏုိင္ၾကၿပီ။


It's just after ten (o'clock).

အခု ဆယ္နာရီထုိးၿပီးခါစဘဲ ရွိေသးတယ္။exactly or equally (adverb)= အတိအက်၊ အညီအမွ်

*******

This carpet would be just right for the dining room.

ဒီေကာ္ေဇာက ထမင္းစားခန္းႏွင့္ကြက္တိဘဲ။


The twins look just like each other.

ဒီအမႊာက တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တူတယ္။only; simply (adverb)= မွ်သာ၊ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း

********
"Would you like another drink?" "OK, just one more."

ေနာက္ထပ္ေသာက္စရာယူဦးမလား။

ေကာင္းပါၿပီ။ တစ္ခုဘဲထပ္ေပးပါ။


It was just a joke.

ဒါက ရုိးရွင္းလွတဲ့ ျပက္လုံးေလးတစ္ခုပါဘဲ။used to make a statement or order stronger=

ေဖာ္ျပခ်က္ကုိျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့အခါ (သုိ႔) ပုိၿပီးခုိင္မာေစခ်င္တဲ့အခါ

*********

He just won't do as he's told.

သူဟာ ေျပာတဲ့အတုိင္း လုပ္မဲ့လူစားမ်ိဳး မလုပ္ဘူး။


It's just too expensive.

အဲဒါ အရမ္းေစ်းႀကီးတာဘဲ။used to reduce the force of a statement and to suggest that it is not very important

ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ နဲနဲ ေပါ့ေပါ့ေျပာခ်င္တဲ့အခါ (သုိ႔) အေရးသိပ္မႀကီးေၾကာင္းအႀကံေပးခ်င္တဲ့အခါ

**************

Can I just borrow the scissors for a second?

ကပ္ေကးေလး ခဏငွားေပးပါလား။


I just wanted to ask you if you're free this afternoon.

ဒီေန႔ ေန႔လည္ခင္း အားလားလုိ႔ မင္းကုိ ေမးခ်င္ရုံေလးပါဘဲ။almost not or almost (adverb)= မျဖစ္ခင္ေလး၊ ျဖစ္ခါနီးေလး

**********

We arrived at the airport just in time to catch the plane.

ငါတုိ႔ ေလဆိပ္ကုိ ေလယာဥ္မီရုံေလးဘဲ ကပ္ေရာက္လာတယ္။

I've just about finished painting the living room.

က်ေနာ္ ဒီလူေနခန္းကုိ ေဆးသုတ္လုိ႔ ၿပီးခါနီးေလးဘဲ။


be just possible= ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္း နဲနဲရွိတဲ့အခါ

*******

It's just possible that we might be going away that weekend.

ဒီအပတ္အားလပ္ရက္မွာ ငါတုိ႔ အျပင္ထြက္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတယ္။very; completely (adverb)= အလြန္၊ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ

*********

It's just dreadful what happened to her.

သူမျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာဟာ အရမ္းကုိဆုိး၀ါးလြန္းတယ္။fair; morally correct (adjective)= မွ်တေသာ၊ စာရိတၱပုိင္းအရ မွန္ကန္ေသာ

*************

The judge's sentence was perfectly just in the circumstances.

တရားသူႀကီးရဲ ႔ ျပစ္ဒဏ္စီမံခ်က္ဟာ ဒီအေျခအေနမွာ လုံး၀တရားမွ်တပါတယ္။


I don't really think he had just cause to complain.

တုိင္တန္းဖုိ႔(အျပစ္တင္ဖုိ႔) သူ႔မွာ စာရိတၱပုိင္းအရမွန္ကန္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ရိွတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ မထင္ဘူး။
Tuesday, 20 January 2009

ေမတၱာပန္းေတြ ပြင့္ပါေစဗုိလ္ရႈသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပ
ဟုိ.. အတိတ္က သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ
ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းကူညီ
တူညီတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔။

တစ္ဗိုလ္က် တစ္ဗိုလ္တက္
အသက္ကုိ ဖက္ႏွင့္ထုပ္
မုိးခ်ဳပ္ေနထြက္
တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္ကုိစေတးလုိ႔။

ေအာင္ပြဲရ စစ္သည္ေတြကုိ
ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြလႈိင္ၿပီး
ေအာင္ျမင္စြာ အျပန္လမ္းမွာ
ေအာင္သေျပပန္းေတြနဲ႔
လက္ကမ္းလုိ႔ ႀကိဳေနၾကေလရဲ ႔။

ဗိုလ္ရႈသဘင္ကုိ တမ္းတ
မွန္းဆလုိ႔ ေတာင္းဆုျပဳတုန္း
အုန္းအုန္းက်က္က်က္ အသံထြက္
ဘာအတြက္လဲ ေမးၾကည့္ေတာ့
ဟုိးေလးတေက်ာ္သတင္း
စၾကာ၀ေတးမင္းေပၚလုိ႔တဲ့။

အင္းေကာင္းတစ္ကြက္
ေဆးေကာင္းတစ္စက္
ဂါထာေကာင္းတစ္ခ်က္
ဘယ္အခ်က္ ဘယ္အကြက္
ဘယ္အစက္နဲ႔ ညွိေလသလဲမသိ။

ဒီေန႔ဒီရက္
ဘလက္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ေတာ့
အစဥ္အလာကုိေဖာက္ၿပီး
၄၄ ေယာက္ေျမာက္ အေမရိကားမွာ
ထူးျခားစြာ သမတျဖစ္သြားၿပီ
နာမအမည္ကေတာ့ ဘာရက္ အုိဘားမား

ထင္ေပၚလုိ႔ စင္ေတာ္ကေကာက္
သူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ သီအုိရီက
တူညီေမတၱာေတြ ပက္ဖ်န္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ႑ိဳင္ကုိ အေျချပဳ
ရာစုႏွစ္အသစ္ကုိ စတင္မယ္တဲ့။

ေကာင္းလုိက္တဲ့ သစၥာ သႏၷိ႒ာန္
အဓိ႒ာန္ကာ က်ေနာ္လဲ ဆုေတာင္း
ေဘးဘယာေတြ ေ၀းေစေၾကာင္း
ေဆြးကမၻာေတြ ေအးေစေၾကာင္း
ေအးေမတၱာေတြ ေမႊးေစေၾကာင္း။

Monday, 19 January 2009

မွန္တာ မမွန္တာ ရွင္းလင္းခ်က္

ကဗ်ာဖတ္သူအားလုံးကုိ အားနာပါတယ္။
မွန္တာ မမွန္တာ ဆုိတဲ့ကဗ်ာေလးက ရုိးရုိးေလးပါ။
အဆန္းတက်ယ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။
ကဗ်ာရဲ ႔အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ေအာင္ ေရးမျပႏုိင္တာ က်ေနာ့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြပါ။
လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပၾကတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

က်ေနာ္ဆုိလုိတာက ဒီလုိပါ။

လူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ ေသြးခုန္ႏႈန္းဟာ တစ္မိနစ္မွာ အၾကိမ္ ၆၀ ႏွင့္ ၇၀ ၾကားမွာ ရွိတယ္မဟုတ္လား။
(မွတ္ခ်က္။ က်ေနာ္ ေဒါက္တာတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ ၾကားဖူးနား၀နဲ႔ ေရးလုိက္ရတာပါ)
ဥပမာ။
လူတစ္ေယာက္မွာ ေသြးခုန္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ကုိ အႀကိမ္ ၆၅ ႀကိမ္ရွိတယ္ဆုိၾကပါစုိ႔။

အဲဒီေသြးခုန္ႏႈန္းဟာ တစ္မိနစ္တုိင္းမွာ ၆၅ ႀကိမ္ ခုန္ေနတယ္ဆုိရင္ မွန္ေနတာေတြ မွန္ေနတယ္ လုိ႔ ေခၚလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္လဲ စုိးရိမ္စရာမလုိသလုိ ကံေတြကလဲ အလြန္ေကာင္းေနတယ္လုိ႔ ဆုိလုိ႔ရပါတယ္။

ေသြးခုန္ႏႈန္းဟာ တစ္ခါတစ္ေလ တစ္မိနစ္မွာ ၆၅ ႀကိမ္ျဖစ္လုိက္ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္မိနစ္မွာ
၅၀ ျဖစ္လုိက္ဆုိရင္ မွန္တာေတြ မမွန္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာဆုိရင္ စိတ္ပုိင္းအေျခအေနအရေရာ ရုပ္ပုိင္းအေျခအေနအရေရာ သတိထားရမဲ့အေျခအေနပါ။ ေရာဂါတစ္ခုခုရတာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။

အဲဒီေသြးခုန္ႏႈန္းဟာ တစ္မိနစ္တုိင္းမွာ အႀကိမ္ ၅၀ ခ်ည္းျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အဲဒီအခုိက္အတန္႔ကုိ မွားေနတာေတြ မွန္ေနတယ္ လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ အမွန္အားျဖင့္ တစ္မိနစ္ကုိ ၆၅ ႀကိမ္ ေသြးခုန္ရမွာ မဟုတ္လား။ အခုေတာ့ တစ္မိနစ္ကုိ အႀကိမ္ ၅၀ ဘဲ ခုန္ေနတယ္ဆုိေတာ့ မွားကုန္ၿပီေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္မိနစ္တုိင္း အႀကိမ္ ၅၀ ခုန္ေနတယ္ဆုိေတာ့ အမွားေတြ မွန္ေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလုိျဖစ္ေနရင္ သိပ္စုိးရိမ္စရာ မလုိေသးပါဘူး။ မွားေနတယ္ဆုိေပမဲ့ မွန္ေနတာကုိး။

အဲ.... ေနာက္ဆုံး ပထမတစ္မိနစ္မွာ အႀကိမ္ ၅၀ ခုန္တယ္။ ဒုတိယတစ္မိနစ္မွာ အႀကိမ္ ၄၀ ခုန္တယ္။ တတိယတစ္မိနစ္မွာ အႀကိမ္ ၆၀ ခုန္တယ္။
တစ္မိနစ္မွာ ၆၅ ႀကိမ္ခုန္ရမဲ့ကိစၥကုိ ၅၀ျဖစ္လုိက္ ၄၀ျဖစ္လုိက္ ၆၀ျဖစ္လုိက္ဆုိေတာ့ အမွားေတြ မွားေနၿပီေပါ့ဗ်ာ။
အဲဒီလုိ အမွားေတြ မွားေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒဏ္ရာအရမ္းျပင္းေနပါၿပီ။ သတိထားၿပီး ေနရုံပါဘဲ။ ေန႔လား။ ညလား။ ဘယ္ေတာ့ လူ႔ျပည္ကုိ ထာ၀ရခြဲခြါရမလဲဆုိတာကုိ ေစာင့္ေနရုံပါဘဲ။ ေသြးေလ ေဖာက္ျပန္ေနၿပီေလ။
................

အဲဒီလုိ အထက္က သီအုိရီေတြကုိ အေျခခံၿပီး မွန္တာ မမွန္တာ ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေလးကုိ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းရယ္ပါ။
ဘာကုိမွ ေလးေလးနက္နက္ ရည္ရြယ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့
မွန္တာ မမွန္တာဆုိတဲ့ စကားေတြကုိ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ အစားထုိးၿပီး ကုိယ္ႀကိဳက္သလုိ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏုိင္တာမ်ိဳးေတြရွိမွာပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ကန္ေတာ့ပါရဲ ႔။
တစ္ရက္ကုိ အိမ္သာ ႏွစ္ခါသြားတဲ့သူတစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆုိၾကပါစုိ႔။
အဲဒီလူဟာ တစ္ရက္တစ္ရက္မွာ အိမ္သာ ႏွစ္ခါသြားတယ္ဆုိရင္ မွန္တာေတြ မွန္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။
ဒါေပမဲ့ တစ္ရက္မွာႏွစ္ခါ ေနာက္တစ္ရက္မွာ သုံးခါ စသျဖင့္ သြားေနရင္ မွန္တာေတြ မွားေနတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။
တစ္ရက္တုိင္းမွာ သုံးခါ သြားေနတယ္ဆုိရင္ မွားတာေတြ မွန္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိရင္မမွားပါဘူး။
အဲ.. ပထမတစ္ရက္မွာ သုံးခါသြားတယ္။ ဒုတိယတစ္ရက္မွာ ေလးခါသြားတယ္။ တတိယတစ္ရက္မွာ တစ္ခါသြားတယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ေနရင္ မွားတာေတြ မွားေနၿပီလုိ႔ေျပာရင္ ရပါၿပီ။
..............

မိတ္ေဆြမ်ားႀကိဳက္သလုိ အက်ယ္ခ်ဲ့စဥ္းစား ဥာဏ္ကြန္႔လုိ႔ပါတယ္။
ကဗ်ာဥာဏ္ ရွိသေရြ႔ေပါ့ေလ။ ယူေသာ္ရ၏ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းဘဲေပါ့။

လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကတဲ့ အမြန္ႏွင့္ေရာင္စုံတုိ႔ကုိ အထူးဘဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
ေနာက္လဲ မရွင္းမလင္းျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေထာက္ျပဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိလ်က္ပါဘဲ။

Sunday, 18 January 2009

မွန္တာ မမွန္တာ

မွန္တာ မမွန္တာကုိ
ဟန္ပါပါ ေ၀ဖန္ျပရရင္.....

မွန္တာေတြ
မွန္ေနေသးသေရြ ႔ေတာ့
ကံေတြ ဥာဏ္ေတြ အမွန္ေကာင္းၾကေပါ့။

မွန္တာေတြ
မမွန္ေတာ့ဘူးဆုိရင္
ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ စိတ္အစဥ္။

မမွန္တာေတြ
မွန္ေနေသးရင္လဲ
ကံအေတာ္ေကာင္းေသးၿမဲ။

မမွန္တာေတြ
မမွန္ေတာ့ဘူးရင္ေတာ့
ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ တူတူပုန္းတမ္းကစား
ေန႔လား ညလား
သတိထား။

Saturday, 17 January 2009

မင္းေလးကုိခ်စ္လုိ႔

မင္းေလးရဲ ႔အခ်စ္ေတြဟာ
ပူေလာင္လွတဲ့ ငရဲမီးျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ ေက်နပ္စြာ ေလာင္ကၽြမ္းခံမယ္။

မင္းေလးရဲ ႔ အၿပဳံးေတြဟာ
အႏႈတ္ဒီဂရီေရခဲေရေတြျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ ၿပဳံးေပ်ာ္စြာ ေအးခဲခံမယ္။

မင္းေလးရဲ ႔ စကားသံခ်ိဳခ်ဳိဟာ
ျပင္းထန္တဲ့ အဆိပ္ျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အဆိပ္သင့္ခံမယ္။

မင္းေလးရဲ ႔ရယ္ေမာသံဟာ
အႏုျမဴစြမ္းအင္ျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ ရဲ၀င့္စြာ အစိတ္စိတ္ ေပါက္ကြဲခံမယ္။

မင္းေလးရဲ ႔အေျပာအဆုိဟာ
ျပင္းထန္တဲ့ေလမုန္တုိင္းျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ ၀မ္းေျမာက္စြာကမၻာ့အျပင္ဖက္လြင့္ျပမယ္။

မင္းေလးရဲ ႔ သံေယာဇဥ္ဟာ
သမုဒၵရာေရလႈိင္းထူထူႀကီးျဖစ္ပါေစ
ကုိယ္ ျမတ္ႏုိးစြာ အနစ္ျမဳပ္ခံမယ္။

မင္းေလးရဲ ႔ ေမတၱာေတြဟာ
တစ္ရစ္ရစ္ လွိမ့္လာတဲ့ ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြျဖစ္ပါေစ။
ကုိယ္ ႏွစ္သက္စြာ အႀကိတ္ခံပါ့မယ္။

အဲဒါ
မင္းေလးကုိ ခ်စ္လုိ႔။

Friday, 16 January 2009

သံေယာဇဥ္မီး

မျမင္ရေပမဲ့
ထာ၀ရရစ္ပတ္တဲ့ ရူပ
ရႈမ၀။

နားေထာင္မရေပမဲ့
ၾကားေယာင္ေအာက္ေမ့လွတဲ့ သဒၵ
ေဆြးျမျမ။

နမ္းမရေပမဲ့
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဂႏၶ
စူးရွရွ။

စားေသာက္မရေပမဲ့
အမ်ားေၾကာက္ရတဲ့ ရသ
ရွတတ။

ကုိင္မရေပမဲ့
ထုိင္ငုိင္ရေလာက္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺ
လြမ္းတသ။

ဓမၼတာသေဘာက
မေနာတံခါးကုိလာေခါက္
တေဒါက္ေဒါက္ျမည္ဟီး
အဲဒါ သံေယာဇဥ္မီး။

Thursday, 15 January 2009

ခ်စ္သူ

ခ်စ္သူစိတ္ေကာက္တဲ့အခါ
ေသာက္ေနက်ေကာ္ဖီခါးခါးျပတ္ေတာက္ေနတာထက္
ပုိၿပီးခံတြင္းပ်က္ေစတယ္။

ခ်စ္သူအဆင္မေျပေၾကာင္းၾကားရတဲ့အခါ
ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ အလည္အပတ္သြားရတာထက္
ပုိပူေလာင္တယ္။

ခ်စ္သူငုိေၾကြးတဲ့အခါ
ပ်ားအေကာင္တစ္ေသာင္းေလာက္ အတုပ္ခံရတာထက္
ပုိခံစားရတယ္။

ခ်စ္သူ မရွိတဲ့အခါ
အႏႈတ္ဒီဂရီ ၁၀ ေအာက္မွာ
၀တ္ေနက် အေႏြးထည္ ေပ်ာက္သြားတာထက္
ပုိ ေနရခက္တယ္။

ခ်စ္သူၿပဳံးေပ်ာ္အဆင္ေျပေနတဲ့အခါ
ယူရုိမီလ်ံ ဂ်က္ေပါ့တ္ (EuroMillions Jackpot) ေပါက္တာထက္
ပုိေပ်ာ္ရႊင္ရသူပါ။


မွတ္ခ်က္။
EuroMillions Jackpot= အဂၤလန္ႏုိင္ငံရဲ ႔ အျမင့္ဆုံးထီဆု။
တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ပတ္မွာ တစ္ေယာက္မွ မေပါက္တဲ့အခါတုိင္း Rollover စနစ္အရ ထပ္ထပ္တုိးၿပီး ေပါင္ သန္း ၉၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္တယ္။

Wednesday, 14 January 2009

Usage of English 18 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၁၈)


လြယ္တာေတြလဲ ၾကာလာရင္

ခက္လာတတ္တယ္။

အထူးသျဖင့္

လြယ္တာေတြ မ်ားသြားတဲ့အခါမွာေပါ့။


လြယ္တာေလးေတြကုိ ျမည္းၾကည့္လုိက္ၾကရေအာင္။

..............................


Make use of = အသုံးခ်သည္

We could make better use of our resources.

ငါတုိ႔အရင္းျမစ္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်ရမယ္။Lend an ear= နားေထာင္သည္။

Please lend an ear carefully to her story.

ေက်းဇူးျပၿပီး သူမပုံေျပာတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ။Commit to memory= အာဂုံေဆာင္သည္။

You have to commit these three verses to memory.

မင္း ဒီ(ပါဠိ)ဂါထာသုံးပုဒ္ကုိ အာဂုံက်က္ရမယ္။Wide range of/ full range of = က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

The hotel offers a wide range of facilities.

ဒီဟုိတယ္က (၀န္ေဆာင္မႈ)အသုံးအေဆာင္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးတယ္။Get on = ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံသည္

He doesn't get on with his daughter.

သူဟာ သူ႔သမီးႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံလုိ႔မရေသးဘူး။Cope with= စီမံံေျဖရွင္းသည္

He wasn’t able to cope with the stresses and strains of the job.

သူဟာ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးဘူး။Confront with/by= ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကဳံသည္

I thought I would remain calm, but when I was confronted with/by the TV camera, I became very nervous.

က်ေနာ္ဟာ အေတာ္တည္ၿငိမ္တဲ့သူလုိ႔ထင္ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ တီဗီကင္မရာနဲ႔ႀကဳံေတြ႔တဲ့အခါမွာ တုန္လႈပ္မိတယ္။By all means = ခြင့္ေတာင္းတဲ့အခါသုံး

"May I borrow this book?" "By all means."

ဒီစာအုပ္ကေလး ငွားပါရေစလားခင္မ်ာ။By no means = လုံး၀

It is by no means certain that we'll finish the project by June.

ဒီစီမံကိန္း ဇြန္လမွာၿပီးမယ္ဆုိတာ လုံး၀ မက်ိန္းေသဘူး။Badly off = ပုိက္ဆံယုတ္ေလ်ာ့လာေသာ(ဆင္းရဲလာေသာ)

They're not badly-off but they don't have much money to spare.

သူတုိ႔ မဆင္းရဲပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သုံးဖုိ႔ ေငြအမ်ားႀကီး မရွိဘူး။Better off= ပိုက္ဆံပုိရွိလာေသာ (ခ်မ္းသာလာေသာ)

Families will be better off under the new law.

မိသားစုေတြဟာ ဥပေဒအသစ္ေအာက္မွာ ခ်မ္းသာလာၾကလိမ့္တယ္။In connection with= ပတ္သက္ၿပီး

A man has been arrested in connection with the murder of the teenager.

လူတစ္ေယာက္ကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးကုိ လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးၿပီးၿပီ။Tuesday, 13 January 2009

Usage of English 17 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၁၇)

ေပ်ာ္တတ္ရင္
သိၿပီးသားေတြ ထပ္ေလ့လာရတာလဲ
ေပ်ာ္စရာတစ္မ်ိဳးပါဘဲ။
.......................................


Good at
=ကၽြမ္းက်င္ေသာ
She's very good at Geography.
သူမဟာ ပထ၀ီဘာသာမွာ အရမ္းေတာ္တယ္။

Fascinated by =အရမ္းစိတ္၀င္စားေစေသာ
They were absolutely fascinated by the game.
သူတုိ႔ ဒီကစားပြဲကုိ အရမ္းစိတ္၀င္စားၾကတယ္။

Different from/ to/ than= ကြဲျပားေသာ
Emiko is very/completely/entirely different from her sister.
အီမီကုိဟာ သူ႔ႏွမနဲ႔ လုံးလုံး ျခားနားတယ္။

Enthusiastic about = အံ့ၾသဘနန္းစိတ္၀င္စားေသာ
You don't seem very enthusiastic about the party - don't you want to go tonight?
မင္း ပါတီပြဲကုိ စိတ္၀င္စားပုံမေပၚဘူး။ ဒီည မသြားခ်င္ဘူးလား။

Frightened of =ေၾကာက္လန္႔ေသာ
I was frightened of a sudden louder voice.
က်ေနာ္ ရုတ္တရက္ အသံက်ယ္ႀကီးကုိ ေၾကာက္တယ္။

Important to = အေရးႀကီးေသာ
I think his career is more important to him than I am.
သူ႔အေနနဲ႔ သူ႔အလုပ္ဟာ ငါ့ထက္ ပုိၿပီး အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ငါထင္တယ္။

Distracted by =စိတ္မၿငိမ္ေသာ
Naomi is rather distracted by worrying coming exam.
နာအုိမီဟာ လာမဲ့ စာေမးပြဲအတြက္ စုိးရိမ္ရင္း စိတ္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတယ္။

In terms of =.. အားျဖင့္
In terms of money, I was better off in my last job.
ေငြအားျဖင့္ က်ေနာ့္ ေနာက္ဆုံးအလုပ္ဟာ ေငြပုိ၀င္တယ္။

In respect of /with respect to = ပတ္သက္၍
I am writing an article in respect of Buddhism.
က်ေနာ္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေရးေနတယ္။

In/by virtue of = အစြမ္းအားျဖင့္
She succeeded by virtue of her tenacity rather than her talent.
ေတာ္လုိ႔ထက္ ႀကိဳးစားလြန္းတဲ့အစြမ္းနဲ႔ သူမ ေအာင္ျမင္လာတာပါ။

By means of = (အကူအညီ)အစြမ္းအားျဖင့္
The load was lifted by means of crane.
ကုန္စည္စလယ္ကုိ ကရိန္းအကူအညီနဲ႔ မယူတယ္။

Monday, 12 January 2009

Usage of English 16 (အဂၤလိပ္စာအသုံးအႏႈန္း ၁၆)

အလြယ္ေလးေတြဆုိေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ မသုံးတတ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

လြယ္သေယာက္နဲ႔ခက္တတ္ပါတယ္။

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး လုပ္ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။

........................


Polite to=ယဥ္ေက်းေသာ

I'm afraid I wasn't very polite to her.

သူမအေပၚ မယဥ္ေက်းသလုိျဖစ္သြားမွာ စုိးရိမ္တယ္ဗ်ာ။


Kind of=ၾကင္နာေသာ

It was really kind of you to help me.

မင္း ငါ့ကုိ ကူညီေပးဖို႔ ၾကင္နာတတ္တာဘဲ။


Happy with/about ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ

Are you happy about/with your new working arrangements?

မင္းရဲ ႔အလုပ္အသစ္ပုံစံေပၚ မင္းေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္တယ္မဟုတ္လား။


Responsible for= တာ၀န္ရွိေသာ

U Ba is directly responsible for the efficient running of the office.

ဦးဘဟာ ဒီအလုပ္ရုံးကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက တာ၀န္ရွိသူျဖစ္တယ္။


Shocked at= တုန္လႈပ္အံ့ၾသေသာ

U Hla was shocked at the news of U Mya’s death.

ဦးျမရဲ ႔နာေရးသတင္းက ဦးလွကုိ တုန္လႈပ္ေစတယ္။


Surprised at= အံ့ၾသသင့္ေစေသာ

We were very surprised at the result.

ဒီအေျဖကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အရမ္းအံ့ၾသမိတယ္။


Wrong with= မွားယြင္းေသာ

Something's wrong with the television - the picture's gone fuzzy.

တီဗီမွာ တစ္ခုခု မွားေနၿပီ။ ပုံေတြက မျပတ္သားေတာ့ဘူး။


Typical of= စံနမူနာျဖစ္ေသာ

This sort of hot and spicy food is very typical of the food in the south of the country.

ပူေလာင္စူးရွတဲ့ ဒီအစားအစာေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရဲ ႔ စံနမူဟာ အစားအစာေတြပါဘဲ။


Keen on= စိတ္အားထက္သန္ေသာ

She's keen on (playing) tennis.

သူမဟာ တင္းနစ္ကစားဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္တယ္။


Nervous about= ကတုန္ကယင္ျဖစ္ေသာ

I was very nervous about driving again after the accident.

ယဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျပန္ကားေမာင္းရမွာကုိ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ေနမိတယ္။