Wednesday, 29 March 2017

အက်ဥ္း

ကုုိယ့္ဘာသာ သရမ္း
ကိုုယ့္ကုုိကုုိယ္ ဖမ္းၿပီး
ကုုိယ့္အခန္းတြင္းမွာ
ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ အက်ဥ္းခ်ထားလုုိက္တယ္။
ဒီအခင္းအက်င္းဟာ
မင္းနဲ႔လဲ မဆုုိင္
ဘုုရင္နဲ႔လဲ မဆုုိင္
ျပည္သူနဲ႔လဲ မဆုုိင္
ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆုုိင္
ကိုုယ္ပုုိင္ ဇာတ္အတြင္းက
ကုုိယ္ပုုိင္ ဇာတ္အခင္းေတြပဲျဖစ္တယ္။
ကုုိယ္တုုိင္ တရားခံ
ကိုုယ္တုုိ္င္ပဲ တရားသူႀကီး
အမႈႀကီးေနေပမဲ့
တစ္ခုုၿပီးတစ္ခုု ေခ်ပေပးမယ့္
ဘယ္ေရွ့ေနမွလဲ မလုုိဘူး။
ကိုုယ္တုုိ္င္ စြဲခ်က္တင္
ကုုိယ္တုုိင္ပဲ သုုံးသပ္
ၿပီးေတာ့
ကုုိယ္တုုိင္ပဲ ဆုုံးျဖတ္
ဘယ္သူ႔မွ အမႈ မပတ္ေစရဘူး။ 
ကုုိယ့္ဘာသာ သရမ္း
ကိုုယ့္ကုုိကုုိယ္ ဖမ္းၿပီး
ကုုိယ့္အခန္းတြင္းမွာ
ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ အက်ဥ္းခ်ထားလုုိက္တယ္။
"""ဂေလာက္"""

(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

No comments: