Wednesday, 29 March 2017

ဖတ္စာ

ရာသီဥတုု ဖ်ားေနသည္
ဂုုဏ္ေတာ္မ်ားမ်ားပြါးပါ
ငနီတူေၾကာ္တုုိင္း ခါး၏
စားဖုုိ႔ အခ်ိန္ မေရာက္ေသး။
ျမန္မာေႏြဦးေရာက္ၿပီ
ေက်ာက္သင္ပုုန္းမ်ား မခြဲရ
ငကၽြဲမ်ားကိုု သတိထားပါ
ငပိစားဖုုိ႔ မေမ့ပါႏွင့္။
ပန္းတုုိင္းေမႊးသလား
ေသြးသားအေရာင္ စုုံေန၏။
ၿခံခုုန္ခုုန္မထြက္ရ
အယုုံလြယ္လွ်င္ ၿခံပ်က္တတ္သည္။

(၂၃ မတ္လ ၂၀၁၇)

No comments: