Wednesday, 29 March 2017

တုုံးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၂

ေအာင္သေျပပန္းရယ္နဲ႔
ေရာင္ေန၀န္းတုုိ႔ ခါဆန္းမီ္ွ
ေရဖ်န္းလုုိ႔ခ်ီ။
ေရႊပန္းတုုိ႔သီ
ညီပါေလ့ တုုိင္တန္း။
တူကုုိင္ကာ ျမန္းပါတဲ့
ထူတုုိင္မဟာ နန္းသုုိ႔ရယ္
သြန္းေျမွာက္တဲ့ လမ္း။

(၆ ဇြန္လ ၂၀၁၄)

No comments: