Sunday, 4 October 2015

ဆုုေတာင္းပတၳနာ

နံနက္ခ်ိန္ခါ၊ မဂၤလာ
ခ်မ္းသာေစေရး၊ ေမတၱာေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

သန္႔ရွင္းသုုတ္သင္၊ ကုုိယ္ကုုိျပင္
ၾကည္လင္စိတ္ေအး၊ က်န္းမာေရး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေရာင္းရင္းတုုိ႔ေရ၊ တုုိ႔တေတြ
တုုိ႔ေျမသာေရး၊ စဥ္းစားေတြး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေဒါသအေရာင္၊ စိတ္အေမွာင္
ပယ္ေရွာင္ခြါေပး၊ ထားခဲ့ေလး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေက်းငွက္သာရကာ၊ သံသာသာ
ခ်ိဳစြာသီေပး၊ လွသည့္ေတး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေန႔ရက္တခြင္၊ ၿပဳံးပန္းဆင္
ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး၊ ဦးစားေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ကုုိယ့္ၿမိဳ့ကုုိယ့္ရြာ၊ ညီညြတ္စြာ
ပညာတတ္ေရး၊ လုုပ္ေဆာင္ေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ဆုုေတာင္းမဂၤလာ၊ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ
မွန္စြာျပည့္ေရး၊ ေကာင္းခ်ီးေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
၀၄၊၁၀၊၂၀၁၅ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၁ နာရီ)

.