Sunday, 4 October 2015

ဆုုေတာင္းပတၳနာ

နံနက္ခ်ိန္ခါ၊ မဂၤလာ
ခ်မ္းသာေစေရး၊ ေမတၱာေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

သန္႔ရွင္းသုုတ္သင္၊ ကုုိယ္ကုုိျပင္
ၾကည္လင္စိတ္ေအး၊ က်န္းမာေရး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေရာင္းရင္းတုုိ႔ေရ၊ တုုိ႔တေတြ
တုုိ႔ေျမသာေရး၊ စဥ္းစားေတြး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေဒါသအေရာင္၊ စိတ္အေမွာင္
ပယ္ေရွာင္ခြါေပး၊ ထားခဲ့ေလး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေက်းငွက္သာရကာ၊ သံသာသာ
ခ်ိဳစြာသီေပး၊ လွသည့္ေတး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေန႔ရက္တခြင္၊ ၿပဳံးပန္းဆင္
ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး၊ ဦးစားေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ကုုိယ့္ၿမိဳ့ကုုိယ့္ရြာ၊ ညီညြတ္စြာ
ပညာတတ္ေရး၊ လုုပ္ေဆာင္ေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ဆုုေတာင္းမဂၤလာ၊ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ
မွန္စြာျပည့္ေရး၊ ေကာင္းခ်ီးေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
၀၄၊၁၀၊၂၀၁၅ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၁ နာရီ)

.

Friday, 25 September 2015

ေအးရာေအးေၾကာင္း


သားသုုံးသား
ထင္ရွားပါတဲ့ ျပည္။

နွစ္သားမွာ ထင္ မွားပါလုုိ႔
တစ္သားသာ ခင္ မ်ားေတာ့တယ္
တင္စားလုုိ႔ ေန။

ျမင္မမွားေလနဲ႔
ထင္ထားသမွ် ယဥ္သကုုိ
ရင္ဖုုိလုုိ႔ ေဆြး။

မုုန္းထားမေတာ္
ဂုုံးစကား မေခ်ာ္ေလနဲ႔
သုုံးသားေတြ တူတူေလွာ္ကာမွ
တူတူေပ်ာ္ ျပည္ေတာ္ခရီးကိုု
ထုုိသုုံးေဖာ္ ပ်ိဳၿပဳံးေပ်ာ္မ်ားရယ္နဲ႔
သြားၾကမွ ေအး။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
၂၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ ေသာၾကာ
၂၃း၂၀ နာရီ)

.

Saturday, 12 September 2015

အ၀င္အထြက္ ထူးျခားမႈ (+18)


ငရုုပ္သီးဆုုိတာ အမွန္စပ္သကြဲ႔
ေသခ်ာမွတ္လုုိ႔ ထားၾကကြယ္။

စားသုုံးေလလွ်င္ လ်ာေတြစပ္သမုုိ႔
ဖင္လဲစပ္လုုိ႔ ပူလွတယ္။

ထုုိသုုိ႔ဆုုိလွ်င္ မသိေသးလုုိ႔
တစ္ခုုေလးေတာ့ ေမးခ်င္တယ္။

သၾကားစားရင္ မွတ္မယြင္းကြဲ႔
ပါးစပ္အတြင္း ခ်ိဳလွတယ္။

မနက္ခ်ိန္ခါ ဟုုိဟာသြားေတာ့
ခ်ိဳလားစပ္လား မသိကြယ္။

ဘယ့္ေၾကာင့္ေလကြယ္ သကာပ်ားကုုိ
ဖင္အမ်ားက မသိတယ္။

ေမးခြန္းကိုုကြယ္ အေျဖေပးမယ္
ေသခ်ာေရးလုုိ႔ မွတ္ထားကြယ္။

ရသာေျခာက္ျဖာ လ်ာကသိသကြဲ႔
ဖင္ကမသိ သနားဖြယ္။

အစပ္တစ္မ်ိဳးသာ ဖင္ကသိသတဲ့
က်န္တာမသိ ကန္းၾကတယ္။

မယုုံၾကည္လွ်င္ ဟုုိဟာသြားလုုိ႔
ေနရာမမွား ပုုံထားကြယ္။

အစပ္ပုုံကုုိ ေနေရာင္မညွိဳးခင္
ငွက္တစ္မ်ိဳးက စားလိမ့္မယ္။

ခ်ိဳပုုံကုုိကြယ္ မ်က္စိမလႈပ္နဲ႔
ပုုရြက္အုုပ္လုုိက္ ၀ုုိင္းၾကမယ္။

ထုုိသုုိ႔ဆိုုလွ်င္ သင့္အေမးကုုိ
သူႀကီးေျဖေပး ေက်နပ္ဖြယ္။ 

ထုုိဥပမာ ပုုံျပင္ေလးကုုိ
ဂုုဏ္တင္ေပးလုုိ႔ မွတ္ၾကကြယ္။

မေကာင္းမႈကုုိကြယ္ လူအမ်ားက
ဆင့္ကာပြါးလုုိ႔ ျဖန္႔ၾကမယ္။

ေကာင္းမႈကုုိကြယ္ ဆင့္ကာပြါးဖိုု႔
ပါးစပ္မ်ားက ဆြ႔ံအတယ္။ 

သုုိ႔ေသာ္လဲကြယ္ အားမေလ်ာ့နဲ႔
လူတုုိင္းေတာ့လဲ မဟုုတ္တယ္။

ေကာင္းမႈသိသူ လူအမ်ားက
ကုုသုုိလ္ပြါးလုုိ႔ ေပ်ာ္ၾကမယ္။

မေကာင္းသိသူ ထုုိသူမ်ားကုုိ
ေမ့ကာထားလုုိ႔ ေနၾကကြယ္။

ဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ တကယ့္အေရးမုုိ႔
တုုိင္းျပည္ေရးထက္ ေရးႀကီးတယ္။

အထြက္အ၀င္ ထုုိသုုိ႔ထူးသတဲ့
ေသခ်ာကူးလုုိ႔ မွတ္ထားကြယ္။

မွတ္ကြယ္ မွတ္ကြယ္။

.

မွတ္ခ်က္။
မူရင္းစေတးတပ္စ္ႏွင့္ ဓါတ္ပုုံအား ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။ 
ထုုိစေတးတပ္စာသားေလးကိုု သူႀကီးအေတြးနဲ႔ အေျဖေပးထားပါသည္။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
စက္တင္ဘာ ၁၂   ၂၀၁၅ စေန ၁၀း၂၀ နာရီ)

.

Monday, 31 August 2015

ပုုိ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္ (ဘေလာ့ေဒးအမွတ္တရ)

ေဖ့စ္ဘုုတ္က လြတ္လပ္ခြင့္ ဒီမုုိကေရစီဆုုိ
ဘေလာ့က ခ်ဳပ္တည္းမႈ ဆုုိရွယ္လစ္ျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က စည္းကမ္းပ်က္ အာဏာရွင္ဆုုိ
ဘေလာ့က စည္းကမ္းရွိ ဒီမုုိကေရစီျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ဟုုိေဖာ္ဒီေဖာ္ ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ အပ်ိဳမေလးဆုုိရင္
ဘေလာ့က ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း အပ်ိဳစင္ေလးျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ျပက္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ လူျပက္ဆုုိရင္
ဘေလာ့က တည္တည္တံ့တံ့ ဂုုဏ္သေရရွိ လူႀကီးျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ပူျပင္းတဲ့ ေနမင္းဆုုိရင္
ဘေလာ့က ေအးျမတဲ့ လမင္းျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က သဲကႏၱာရႀကီးဆုုိရင္
ဘေလာ့က အိုုေအစစ္ေလးျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ၾကမ္းတမ္းတဲ့ မုုန္တုုိင္းဆုုိရင္
ဘေလာ့က ႏူးည့ံတဲ့ ေလေျပျဖစ္မယ္။

ေရွးရုုိးစြဲလုုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခ်င္တယ္ပဲ ဆုုိဆုုိ
သူႀကီးကေတာ့
ဘေလာ့ကုုိ ပုုိ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္။


တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
(၃၁၊၀၈၊၂၀၁၅ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၀၁း၄၀ နာရီ)


.

Friday, 28 August 2015

ေယာင္မွား၍ ေအာ္မိသည္

ေရႊေရာင္ေရာေထြး
ပုုိးေကာင္ေလးသည္
ဟိုုေျပးဒီလာ
ေခါက္တုုန္႔ကာျဖင့္
လြန္စြာၾကည္ႏူး
ေပ်ာ္စိတ္ၾကဴးသိုု႔
ရႊင္ျမဴးလြန္၍ ေမ့ေလ်ာ့သည္။

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္
ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္၀ယ္
စားခြင္အႀကိဳက္
ပင့္ကူမုုိက္က
ဆြဲကုုိက္ခ်ည္ေႏွာင္
သူ႔သုုိက္ေဆာင္သည္
ပိုုးေကာင္ရုုန္းဖုုိ႔ ခက္လွသည္။

စိတ္မွာဒြိဟ
လြန္ေတြးဆ၍
ကယ္ရနုုိးနုုိး
ထားရနုုိးဟုု
ခ်ိန္ထုုိးေနမိ
အျပစ္ရွိသည္
အသိမူး၍ ပူမိသည္။

ပုုိးေကာင္ကုုိကယ္
ပင့္ကူပယ္က
ရင္၀ယ္မခ်ိ
စာနာမိသုုိ႔
သူ၏အစာ
၀မ္းတစ္ထြာကုုိ
ဤငါလုုပ္၍ ပ်က္စီးသည္။

ပင့္ကူကုုိလြတ္
ပုုိးေကာင္သတ္လည္း
မျပတ္ပူမီး
ရင္တြင္းစီး၍
ငါတည္းပင္လွ်က္
ကယ္နုုိင္လ်ွက္နဲ႔
သူ႔သက္ေသ၍ ျပစ္ရွိသည္။

ထုုိသုုိ႔ေတြးစဥ္
ပင့္ကူမွ်င္ျဖင့္
အစဥ္ရစ္ပတ္
ျဖစ္ညွစ္သတ္၍
ေသလတ္ပုုိးေကာင္
စုုတိေဆာင္သည္
ငါေယာင္မွား၍ ေအာ္သတည္း။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
ၾသဂုုတ္လ ၂၈  ၂၀၁၅ ေသာၾကာေန႔
၁၆း၃၀ နာရီ)
.

Monday, 24 August 2015

လူလုုပ္တဲ့ စက္


အခန္းထဲ စာၾကည့္ရင္း ေမွးကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ေန႔လည္စာစားၿပီးခ်င္း စာၾကည့္ရတာလဲ အိပ္ေဆးတစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ တေဒါက္ေဒါက္ တံခါး ေခါက္သံေၾကာင့္ ဖ်တ္ကနဲ နုုိးလာတယ္။ ေမွးကနဲအိပ္ ဖ်တ္ကနဲနုုိး။ တယ္လဲ မႏွိပ္လွဘူး။ ဘယ္သူလဲ ၀င္ခဲ့လိုုက္ေလဆုုိေတာ့ မေန႔တေန႔ကတည္းက အလည္ေရာက္ေနတဲ့ ဘာမင္ဂမ္က ဧည့္သည္ အဘုုိးအုုိႀကီး။ အသက္ႀကီးသေလာက္ အေတာ္ေလးသြက္သြက္လက္လက္ ရွိတဲ့ အဘုုိးအုုိ။ ေအာက္ထပ္က အိမ္ရွင္အဘုုိးနဲ႔ အေတာ္ေလး အဖြဲ႔က်ၾကတယ္။

"မုုိဘုုိင္းဖုုန္းေလး အားကုုန္သြားလုုိ႔ အားသြင္းေပးပါလား၊ ဟုုိဘက္အခန္းမွာ ပလပ္ေပါက္ မရွိလုုိ႔"

"ထားခဲ့ေလ အဘုုိး"

"ေအးေအး ေမာင္ရင္လဲ စာၾကည့္ေနတယ္ဆုုိေတာ့ ေႏွာက္ယွက္သလုုိ ျဖစ္သြားလား မသိဘူး"

"ရပါတယ္ အဘုုိး၊ အိပ္ရင္း ၾကည့္၊ ၾကည့္ရင္းအိပ္နဲ႔ စာအုုပ္ေတြလဲ ေၾကမြေနပါၿပီ အဟီး"

ဧည့္သည္ အဘုုိးအုုိ အိမ္ေအာက္ထပ္ ျပန္ဆင္းသြားတယ္။ အိမ္ရွင္အဘုုိးအုုိနဲ႔ ေလပန္းေနၾကတာ အေပၚကေန မၾကားတစ္ခ်က္ ၾကားတစ္ခ်က္။
........

သူႀကီးမွာ မိတ္ေဆြ စုုံတြဲတစ္တြဲရွိတယ္။ သူတုုိ႔မွာ ကေလးသုုံးေယာက္ ရွိတယ္။ ကေလးေလးေတြက တကယ့္ ခ်စ္စရာေလးေတြ။ လွပမွ။ ေခ်ာမွေခ်ာ။ အျပစ္ဆုုိဖြယ္ရာ ဘာတစ္ခုုမွ မရွိ။ ဒါနဲ႔ သူႀကီးက ေမးၾကည့္တယ္။ မင္းတုုိ႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္လုုံး ရုုပ္ေတြ ဆုုိးေနရဲ့သားနဲ႔ ကေလးေတြက ဘာျဖစ္လုုိ႔ ဒီေလာက္ ရုုပ္ေခ်ာေနရတာလဲ ဆုုိေတာ့ အမ်ိဳးသမီးလုုပ္သူက ေျဖတယ္.. ဟုုိေလ.. လူလုုပ္တဲ့ စက္ ေကာင္းလုုိ႔ေပါ့ သူႀကီးရဲ့ တဲ့။

"လူ လုုပ္တဲ့ စက္.."

နားမလည္စြာနဲ႔ ျပန္ေမးလုုိက္ေတာ့ သူတုုိ႔ ခပ္က်ဲက်ဲ ရယ္ေနၾကတယ္။ အေတာ္ဗဟုုသုုတနည္းတဲ့ သူႀကီး၊ အေတာ္ေလး အ တဲ့ သူႀကီး၊ ဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလားဆုုိတဲ့ ေလွာင္ရယ္မ်ိဳး။

"ဟုုတ္တယ္။ လူ လုုပ္တဲ့ စက္။ မၾကားဖူးဘူးလား။ မျမင္ဖူးဘူးလား"

"ဟင့္အင္း တစ္ခါမွ ၾကားလဲ မၾကားဖူးဘူး၊ ျမင္လဲ မျမင္ဖူးဘူး"

"ဒါဆုုိရင္ ညေနဆည္းဆာေရာင္ သန္းလာတာနဲ႔ အိမ္ကိုု လာခဲ့။ သူႀကီးကိုု ျပေပးမယ္"

သူႀကီးလဲ လူလုုပ္တဲ့ စက္ကိုု ျမင္ဖူးခ်င္တာနဲ႔ ညေနပုုိင္းမွာ သူတုုိ႔ အိမ္ဘက္ ေျခဦးတည္မိတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ သူတုုိ႔ႏွစ္ေယာက္ သူႀကီးကုုိ တစ္ေနရာ ေခၚသြားၾကတယ္။ တက္စီတစ္ဦးငွားစီးၾကတယ္။ တစ္နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ အေဆာက္အဦးအုုိႀကီး တစ္ခုုေရွ့မွာ သူႀကီးတုုိ႔ ဆင္းၾကတယ္။ ေန၀င္သြားေပမဲ့ လင္းဖ်ဖ် လ်ပ္စစ္မီးေရာင္ေလးေၾကာင့္ ဆုုိင္းဘုုတ္ႀကီးမွာ ေရးထားတဲ့ စာေၾကာင္းကုုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းဖတ္လုုိ႔ ရေနေသးတယ္။ အျဖဴေရာင္ ေအာက္ခံၿပီး အနီေရာင္စာလုုံးႀကီးေတြနဲ႔ ေရးထားတာ။

"HMF (Human-Making-Factory) လူလုုပ္စက္ရုုံ"

ညပုုိင္းမုုိ႔ ထင္ပါရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က အေတာ္ေလး တိတ္ဆိတ္ေနတယ္။ စက္ရုုံရဲ့ ပတ္ပတ္လည္က ေတာအုုပ္ေတြခ်ည္း။ လာ သူႀကီး အထဲ၀င္ၾကစုုိ႔ ဆုုိၿပီး စက္ရုုံႀကီးထဲ အတူတူ ၀င္ဖုုိ႔ ျပင္ဆင္လုုိက္တယ္။ ေအာ္ ေမ့ေနလုုိ႔ ေနဦး။ အ၀တ္အစားေတြ လဲရဦးမယ္။ ပါလာတဲ့ အ၀တ္အစားေတြကိုု ဒီေနရာမွာဘဲ ထားခဲ့ရမယ္။ အထဲကုုိေတာ့ ေဟာဒီ ၀တ္စုုံေတြဘဲ ၀တ္ရမယ္ဆုုိၿပီး ညအိပ္အက်ီ ၤလုုိမ်ိဳး အ၀တ္ႀကီးကုုိ စြပ္၀တ္ၿပီး အထဲ ၀င္သြားၾကတယ္။

ညွီစီစီအနံ႔ေၾကာင့္ ေက်ာေတာင္ ခ်မ္းသြားတယ္။ အထဲေရာက္ေတာ့ ၀င္ေပါက္တံခါး ေလးေပါက္တိတိ ရွိတာကိုု သတိထားတယ္။ လူလုုပ္စက္ေပၚ တက္မဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာအ၀တ္မွ မ၀တ္ရဘူး။ မိေမြးတုုိင္း ဖေမြးတုုိ္င္း တက္ရမွာ။ ဒါမွ စစ္မွန္တဲ့ ခႏၶာကုုိယ္ကိုု ပုုိင္ဆုုိင္မွာ လုုိ႔ သူတုုိ႔က ေျပာတယ္။ 

"ဒါက ၀င္ေပါက္ ၁။ ေယာက်္ားေလးေတြအတြက္ စက္
ဒါက ၀င္ေပါက္ ၂။ မိန္းခေလးေတြ အတြက္ စက္
ဒါက ၀င္ေပါက္ ၃။ ေယာက်္ားေလးအျဖစ္ကေန မိန္းခေလးအျဖစ္ ေျပာင္းေပးတဲ့ စက္
ဒါက ၀င္ေပါက္ ၄။ မိန္းခေလးအျဖစ္ကေန ေယာက်္ားေလးအျဖစ္ ေျပာင္းေပးတဲ့ စက္"

 သူတုုိ႔ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပၾကတယ္။ ၀င္ေပါက္ကေလးေတြကေန ေခါင္းျပဴ ေခ်ာင္းၾကည့္လုုိက္ေတာ့။ အားပါးပါး... ေလးေနရာလုုံး ဆုုိင္ရာဆုုိင္ရာ လူေတြ တန္းစီေနၾကတာ မနည္းပါလား။ လူလုုပ္တဲ့ စက္ေတြ အေတာ္ေလး အလုုပ္ျဖစ္ၾကတာဘဲ။ ဒီလုုိ စက္မ်ိဳး ေထာင္ထားရင္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ႀကီးပြါးသြားႏုုိင္တယ္။

၀င္ေပါက္ ၁ ရဲ့ အ၀င္က ေၾကာ္ျငာဘုုတ္မွာ အာနုုိးပုုံ ရမ္ဘုုိပုုံ ဘက္ခမ္ပုုံ ကုုိရီးယားမင္းသားေတြပုုံ ဂ်ပန္မင္းသားေတြပုုံ ကပ္ထားတယ္။ ႀကိဳက္တဲ့ ခႏၶာကုုိယ္ ( S, M, L, XL, XXL) အရြယ္အစားအတုုိင္း ျပဳလုုပ္ေပးႏုုိင္သည္တဲ့။ ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံသည္ဆိုုဘဲ။ သူႀကီးလဲ အခြင့္အေရးရတုုန္းေလး ရမ္ဘုုိကိုုယ္လုုံးေလာက္ေတာ့ လုုပ္သြားဦးမွဆုုိၿပီး သူႀကီးမိတ္ေဆြတုုိ႔ကုုိ ေျပာျဖစ္တယ္။

၀င္ေပါက္ ၃ နွင့္ ၄ ကိုု သိပ္စိတ္မ၀င္စားေပမဲ့ ၀င္ေပါက္ ၂ ကိုုေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားေနမိတယ္။ မိန္းခေလးေတြကိုု ဘယ္လုုိလွေအာင္ ဘယ္ေလာက္ လွေအာင္ လုုပ္ေပးႏုုိင္မလဲဆုုိတာ သိခ်င္ေနမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူႀကီးမိတ္ေဆြေတြကုုိ  ငါ ဒီမွာ ခဏ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္တယ္ လုုိ႔ ေျပာလိုုက္ေတာ့..

"ခဏ ေနဦး.. အမ်ိဳးသားစက္မွာ သူႀကီးအတြက္ တုုိကင္ ႀကိဳယူထားရဦးမယ္၊ ဒါမွ သူႀကီးအလွည့္ အျမန္ေရာက္လာမွာ"

တုုိကင္ယူၿပီး ၀င္ေပါက္ ၂ ကိုု ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အထဲ၀င္ၿပီး မိန္းခေလးေတြကိုု အကဲခတ္ေနမိတယ္။  ၀၀တုုတ္တုုတ္ စည္ပုုိင္း မိန္းခေလးေတြ၊ ပိန္ပိန္ေျခာက္ေျခာက္ မီးယပ္ပိန္ မိန္းခေလးေတြ၊ ရုုပ္ဆုုိးဆုုိး မိန္းခေလးေတြ။ စုုံလုုိ႔ စုုံလုုိ႔။

ခဏၾကာေတာ့ ၀၀ဖုုိင့္ဖုုိင့္ (ရုုပ္ရွင္မင္းသမီး ပြင့္လုုိ) မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ လူလုုပ္စက္ေပၚ တက္သြားတယ္။ စက္ဘတ္ႀကိဳးလုုိမ်ိဳး ခပ္ျပားျပားအလ်ားရွည္ အခ်ပ္ႀကီးေပၚ စန္႔စန္႔ႀကီး လဲေလ်ာင္းေနတာကိုု ျမင္ေနရတယ္။ အဲဒီ ႀကိဳးျပားရွည္ႀကီးႏွင့္အတူ အဲဒီမိန္းမႀကီးကုုိ ေအာ္တုုိမစ္တစ္ စက္ထဲ ဆြဲယူသြားတယ္။ က်လိ က်လိ က်ိ ဂြပ္ ဂြြ်တ္ ဆုုိတဲ့ စက္ႀကိတ္ေခ်တဲ့ အသံေတြ ၾကားေနရတယ္။ ပေရာ့ဆက္လုုပ္ေနတာ နာရီ၀က္ေလာက္ ၾကာတယ္။ ပေရာ့ဆက္ေတြ အားလုုံးၿပီးေတာ့ ခုုနက စက္ဘတ္ႀကိဳးျပားႀကီးနဲ႔ဘဲ အဲဒီမိန္းခေလးကိုု ျဖည္းျဖည္းေလး စက္ထဲက တြန္းထုုတ္လာတယ္။ 

"ဘုုရားေရ...."

မ်က္စိေတာင္ မယုုံႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲ။ ဒီေလာက္ ၀၀ဖုုိင့္ဖုုိင့္ မင္းသမီးပြင့္လိုု မိန္းမႀကီးဘ၀ကေန မင္းသမီး မုုိးယုုစံ ကိုုယ္လုုံးလုုိမ်ိဳး သြယ္သြယ္လ်လ်ေလးနဲ႔ နတ္သမီးတမွ် မိန္းမပ်ိဳေလး ျဖစ္လာပါေရာလား။ ၾကည့္ရင္း အေတာ္ေလး သေဘာက်သြားတယ္။ သူႀကီးအသိေတြထဲက ခပ္၀၀မိန္းခေလးေတြကိုု ဒီစက္ရုုံကိုု ေခၚလာရမယ္ဆုုိၿပီး စဥ္းစားရင္း ေပ်ာ္ေနမိတယ္။ 

ေနာက္တစ္ေယာက္အလွည့္။ ဒီမိန္းခေလးကေတာ့ ပိန္ပန္ကပ္ကပ္ ငါးေဖာင္ရုုိးလုုိမ်ိဳး မိန္းခေလး။ ရင္မရွိ တင္မရွိ ဘာမွ မရွိ တုုတ္ထုုိးရုုပ္နဲ႔ မျခားတဲ့ မိန္းခေလး။ သူလဲ စက္ထဲ ၀င္ၿပီး ျပန္ထြက္လာေတာ့ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္ ပုုံစံမ်ိဳးေလး ျဖစ္လာတယ္။ အားပါးပါး  တယ္မုုိက္ပါလား။ 

"ပထမ ၀၀ဖုုိင့္ဖုုိင့္ မိန္းခေလးရဲ့ အသားပိုုင္းအသားစေတြကိုု စက္ထဲမွာ အလုုိအေလ်ာက္ သိမ္းထားၿပီး အခုု ပိန္ကပ္ကပ္ မိန္းခေလးရဲ့ ခႏၶာကုုိယ္မွာ စက္က အလုုိအေလ်ာက္ ျပန္ထည့္ေပးလုုိ္က္တာ"

မိတ္ေဆြေတြက ေသခ်ာ ရွင္းျပၾကတယ္။

"သူတုုိ႔ ပိုုက္ဆံေတြ အေတာ္ကုုန္မွာဘဲေနာ္"

"ဟုုတ္တယ္ တစ္ေယာက္ကိုု ေပါင္တစ္ေသာင္းေလာက္ ေပးရတယ္။ ဒီလူလုုပ္စက္က နည္းနည္းေစ်းပုုိႀကီးတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ခ်ရတယ္။ ဟိုု ေအာက္စ္ဖုုိ႔ဒ္က လူလုုပ္စက္ဆုုိရင္ေတာ့ တစ္ေယာက္မွ ေပါင္ သုုံးေထာင္ဘဲ ေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစက္မွာ  ဂ်မ္ ခဏခဏျဖစ္လုုိ႔ လူေတြ အသက္ဆုုံးရႈံးရတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီစက္ရုုံက တရုုတ္စက္ေတြကိုု အသုုံးျပဳထားတာကုုိး။ ဒီစက္ရုုံက တကယ့္ ယူေက စတင္းဒါ့"

မိန္းခေလးေတြရဲ့ လူလုုပ္စက္ကိုု ေလ့လာၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ လူလုုပ္စက္ခန္းဘက္ လွည့္လာၾကတယ္။ ကေလး လူငယ္ လူရြယ္ လူႀကီး ဆုုိက္ေသး ဆုုိက္လတ္ ဆုုိက္ႀကီး စတဲ့ ပုုံစံမ်ိဳးစုုံကုုိ ႀကဳိ္က္ရာ ေရြးႏုုိင္တယ္။ သူႀကီးက ရမ္ဘုုိပုုံစံ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ 

တုုိကင္အရ အစဥ္အတုုိင္း တန္းစီၾကရတယ္။ သူႀကီးေရွ့က ၀၀ဖုုိင့္ဖုုိင့္ေတြေရာ ပိန္ပန္ကပ္ကပ္ေတြေရာ ငါးေယာက္ေလာက္ လူလုုပ္စက္နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ လုုပ္ ၿပီးသြားတယ္။လက္ေမာင္းမွာ  ၾကြက္သားႀကီးေတြ အေျမာင္းလုုိက္နဲ႔ ထြက္လာတာလဲ ရွိရဲ့။ ဗုုိက္ေခါက္မွာ အရစ္အရစ္ေတြနဲ႔ ထြက္လာတာလဲ ရိွရဲ့။ ခုုေခတ္ ကုုိရီးမင္းသား ဂ်ပန္မင္းသားေတြလုုိ  ပိန္ပိန္သြယ္သြယ္ နုုနုုနယ္နယ္ေလးေတြ ထြက္လာတာလဲ ရွိရ့ဲ။ ေတာ္ေတာ္ ဟန္က်တဲ့ လူလုုပ္စက္ဘဲ။

အဲလုုိနဲ႔ သူႀကီးေရွ့က လူတစ္ေယာက္ အလွည့္ေရာက္လာတယ္။ သူၿပီးရင္ သူႀကီးအလွည့္။ သူက ရုုပ္ဆုုိးတဲ့အျပင္ တကယ့္၀၀တုုတ္တုုတ္ႀကီး။ ဗိုုက္ျပင္တစ္ခုုလုုံးလဲ အဆီေတြ တလပ်စ္နဲ႔။ သူ႔ခႏၶာကုုိယ္ေတာင္ သူမႏိုုင္ခ်င္သလုုိလုုိ။ သူ႔ကိုု စက္ထဲ ဆြဲသြင္းလုုိက္တယ္။ က်လြပ္ ခြပ္ က်ိ က်ိ ရွဲ ဆုုိတဲ့ သံေတြ ထြက္လာတယ္။ မၾကာခင္မွာ ထူးဆန္းစြာ  စက္သံေတြ ပုုိက်ယ္လာတယ္။ အားညွစ္ၿပီး ရုုန္းရတဲ့ အသံမ်ိဳး။ စက္ထဲက မီးခုုိးေတြ ထြက္လာတယ္။ ကယ္ပါ ကယ္ပါ ကယ္ၾကပါ ဆုုိတဲ့ အာေခါင္ျခစ္ေအာ္သံကုုိလဲ ၾကားေနရတယ္။ ဒါဆုုိ ေသခ်ာၿပီ။ ဟိုုလူႀကီး စက္ထဲမွာ ဒုုကၡေရာက္ေနၿပီ။ 

စက္ရုုံ၀န္ထမ္းေတြ  ပ်ာယာခတ္သြားၾကတယ္။ စက္အစိတ္အပုုိင္းေတြကိုု ေသခ်ာ စစ္ေဆးၾကည့္ၾကတယ္။ လ်ပ္စစ္ခလုုပ္ေတြ အေရးေပၚ အကုုန္ပိတ္ေပမဲ့ ေအာ္တုုိလည္ေနတဲ့ စက္က အေတာ္နဲ႔ ရပ္မရဘူး။ 

"သူ႔ရဲ့ ဦးေခါင္းက အရမ္းႀကီးေနတဲ့အတြက္ စက္က ပုုံသြင္းစက္ထဲ ဆြဲယူလုုိ႔ မရဘဲ ပုုံသြင္းစက္ အ၀မွာဘဲ တစ္ေနတာ။ စက္က အားနဲ႔ဆြဲေတာ့  သူ႔ေခါင္းကုုိ ဆြဲညွစ္ၿပီး ရိုုက္ခြဲသလုုိ ျဖစ္သြားတာ"

စက္ရုုံ၀န္ထမ္းေတြ ေအာ္ဟစ္ေျပာေနၾကတယ္။ အဲဒီလူ အသက္ရွင္ဖုုိ႔ ေသခ်ာပါေတာ့မလား မသိ။ ဘုုရား ဘုုရား မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း။ 

ျပႆနာက အေတာ္ေလး ႀကီးေနၿပီမုုိ႔ စက္ရုုံ၀န္ထမ္းေတြ အေရးေပၚ ခလုုပ္ကိုု နွိပ္လုုိက္ၾကပုုံေပၚတယ္။ တူ တူ တူ တူ တူ ဆုုိတဲ့ အေရးေပၚ အခ်က္ေပးသံေတြ စက္ရုုံထဲ ဆူညံသြားတယ္။ နားကြဲလုု မတတ္ပါဘဲ။ 

""တူ တူ တူ တူ တူ တူ တူ တူ တူ တူ တူ တူ""

ဆူညံသံေၾကာင့္ ျဖတ္ကနဲ လန္႔နုုိးလာတယ္။ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ကုုန္ပါလိမ့္ဆုုိၿပီး ဟုုိဟုုိ ဒီဒီ ရွာေဖြၾကည့္လုုိက္ေတာ့။ အားသြင္းထားတဲ့ အဘုုိးအုုိရဲ့ ဖုုန္း။ အဲဒီဖုုန္းကုုိ ဖုုန္းေခၚတစ္ခုု ၀င္ေနတာကုုိး။ ဖုုန္းက ေရွးျဖစ္ ဆမ္ေဆာင္းဖုုန္းဆုုိေတာ့ အသံက က်ယ္သလားမေမးနဲ႔။ နားကြဲမတတ္ပါဘဲ။ 

ဖုုန္းကေလး ကိုုင္ၿပီး ေအာက္ထပ္ကုုိ ဆင္းလုုိက္တယ္။ အဲဒီအဘုုိးအုုိကုုိ ဖုုန္းေပးလုုိက္တယ္။ ဖုုန္းတစ္ခုု ၀င္လာလုုိ႔ အဘုုိး... ဆုုိေတာ့ ဖုုန္းကုုိ လွမ္းယူၿပီး အဘုုိးအုုိက ၾကည့္တယ္။ ေအာ္... သမီးဆီက လာတဲ့ ဖုုန္းကုုိးတဲ့။

သူႀကီးလဲ အေပၚထပ္ ျပန္တက္လာတယ္။ အိပ္ခ်င္ မူးတူးေပမဲ့ ထပ္မအိပ္ရဲေတာ့ဘူး။ အမ်ိဳးသားလူလုုပ္စက္ခန္းထဲ တန္းစီေနၾကတဲ့ သူေတြထဲမွာ ေရွ ့က ၀၀တုုတ္တုုတ္လူႀကီးၿပီးရင္ သူႀကီးအလွည့္မဟုုတ္လား။  ။

တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
(ၾသဂုုတ္လ ၂၄ ရက္ တနလၤာေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲ)

.

Saturday, 22 August 2015

စိႆီေရ ( Mind, the Water)


ညဥ့္နက္ေနၿပီ။ အိပ္ခ်င္စိတ္မရွိေသးဘူး။ စိတ္ထဲ တစ္ခုုခုု ခံစားေနမိတယ္။ စာတစ္ပုုဒ္ပုုဒ္ေရးဖုုိ႔ တစ္စုုံတစ္ေယာက္က တုုိက္တြန္းေနသလုုိမ်ိဳး။ ႏွလုုံးရဲ့ အေပၚဘက္ပုုိင္းက ပူေနၿပီး ေအာက္ပုုိင္းက ေအးျမေနတယ္။ အဲလုုိ အပူတစ္ျခမ္း အေအးတစ္ျခမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ စိတ္ေတြ တက္ၾကြေနၿပီး တစ္ခုုခုုကိုု လုုပ္ခ်င္ေနမိတယ္။ မအိပ္ရရင္ေနပေစ။
............

ေနပူပူကုုိ အံတုုၿပီး ရထားသံလမ္းပိုုင္းအတုုိင္း လမ္းေလ်ွာက္လာခဲ့တယ္။ ေကာလင္းနဲ႔၀န္းသုုိၾကားက ရထားလမ္းပိုုင္းမွာပါ။ အသိမိတ္ေဆြ ရြာတစ္ရြာကေန ျပန္လာခဲ့တာပါ။ ဦးတည္ရာက ၀န္းသုုိၿမိဳ့ကုုိပါ။ လမ္းတစ္၀က္ေရာက္ေတာ့ ရထားသံလမ္းနဲ႔ ဆယ္ကုုိက္ေလာက္အကြာမွာ အကိုုင္းအခက္ ခပ္အုုပ္အုုပ္ အရိပ္ေကာင္းေကာင္း ခေရပင္ေလးတစ္ပင္ကိုု ေတြ႔ပါတယ္။

ခေရပင္န႔ဲ ၀ါးတစ္ျပန္ေလာက္မွာ ေရတြင္းေလးတစ္တြင္းရွိပါတယ္။ ေရတြင္းေဘာင္ေပၚမွာ နုုိ႔ဆီခြက္ကုုိ ေဘးႏွစ္ဘက္ အေပါက္ေဖာက္ၿပီး ႀကိဳးေလးသုုိင္းကာ ၀ါးတုုတ္တံရွည္ရွည္ေလးနဲ႔ ခ်ည္သုုိ္င္းၿပီး အဆင္သင့္ ေရခပ္ေသာက္ဖုုိ႔ တင္ေပးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အဆင္သင့္လုုိက္ျခင္း။ ေရတြင္းေလးဆီ သြားလုုိက္ပါတယ္။ ေန႔လည္အခ်ိန္ ေနပူပူမွာ ေရေအးေအးတစ္ခြက္ ေရတြင္းထဲက ခပ္ေသာက္လုုိက္ရတာ တကယ့္ အရသာဘဲ။ ဒါမွ အုုိေအစစ္ စစ္စစ္။

ေရေလးေသာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ထဲ ခေရပင္ေအာက္ ၀င္ၿပီး ေနရိပ္ခုုိပါတယ္။ ေခၽြးထြက္တတ္လြန္းတဲ့အတြက္ အသင့္ေဆာင္ထားေလ့ရွိတဲ့ ပုု၀ါပုုိင္းေလးနဲ႔ မ်က္ႏွာကုုိ သုုတ္ၿပီး အပူေတာမွ ခဏကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း ေအးၿငိမ္းမႈကိုု ခံစားေနပါတယ္။ ဟူးးးးး။ တကယ့္ေအးခ်မ္းမႈေပဘဲ။ ေနပူက သံသရာ၊ ငါက သံသရာခရီးသည္ဆုုိ ခေရရိပ္ကေလးက ေအးနိဗၺာန္ဘဲေပါ့။

ေအးရိပ္လႈံေနတုုန္း တေ၀ါ၀ါနဲ႔ မီးရထားတစ္စင္း ေကာလင္းဘက္ကေန ၀န္းသုုိဘက္ ျဖတ္သန္းလာပါတယ္။ ရထားေပၚက လူတစ္ခ်ိဳ႔ လက္ေ၀ွ႔ယမ္းျပတာကုုိ ျပန္ေ၀ွ႔ယမ္းျပေနမိတယ္။ ရထားေပၚမွာ လူေတြ ျပြတ္လုုိ႔ ၾကပ္လုုိ႔။ ေအာ္... သံသရာခရီးသည္ေတြ။ ငါက လမ္းေလွ်ာက္ ခရီးသည္။ သူတုုိ႔က ယာဥ္စီးခရီးသည္။ ေနွးေပမဲ့ တစ္ေယာက္ထဲ ေလွ်ာက္ရတာ ေအးသည္ေလ။

ရထားကိုု မ်က္စိတစ္ဆုုံး ေငးၾကည့္ေကာင္းေနတုုန္း လူတစ္စုု ရထားသံလမ္းပိုုင္းအတုုိင္း ၀န္းသုုိဘက္ဆီ လမ္းေလွ်ာက္လာၾကတာကိုု ေတြ႔ရတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္န႔ဲ ေနာက္လုုိက္ ေလးေယာက္။ စုုစုုေပါင္း ငါးေယာက္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ကိုု ငါျမင္ဖူးသလုုိလုုိဘဲ။

ေခါင္းေဆာင္လုုပ္သူက...ေဟ့လူ..ႀကိဳ့ကုုန္းကိုု ဘယ္လုုိ သြားရမလဲဗ်...ဆုုိၿပီး အဂၤလိပ္ကိုု လွမ္းေမးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿပဳံးျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တယ္။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပါဘဲ။  သူဘယ္သူလဲဆုုိတာ ခ်က္ခ်င္းသတိရသြားတယ္။ ဟာ... ခင္ဗ်ား အုုိဘားမားႀကီး မဟုုတ္လား။

ေတာ္သားဘဲ။ ဟုုတ္တယ္ အိုုဘားမားပါ။ ခုုနကေလာ္ကယ္ရထားနဲ႔ ေကာလင္းက လုုိက္လာတာ။ ဟုုိဘက္နားက ဇီးျဖဴပင္ဆုုိတဲ့ ရြာေလးမွာ ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္လာပါ။ ႀကိဳ့ကုုန္းမွာ လုုပ္စရာ ကိစၥေလးရွိလုုိ႔ပါ။ အဲဒါ ႀကိဳ့ကုုန္းကိုု ဘယ္လမ္းက သြားရင္ ေရာက္မလဲဆုုိတာ ေျပာျပေပးလုုိ႔ ရမလား။

စဥ္းစားမေနေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ့္ေနာက္လုုိက္ခဲ့ဆုုိၿပီး သူတုုိ႔ကုုိ ဦးေဆာင္ေခၚသြားလုုိက္တယ္။ သူတုုိ႔လဲ ေနာက္က တေကာက္ေကာက္ပါလာၾကတယ္။ လမ္းျပလုုပ္ဖူးခဲ့သမွ် သူတုုိ႔ကုုိ လမ္းျပလုုပ္ေပးရတာ ပီတိအျဖစ္ဆုုံး။

ႀကိဳ့ကုုန္းရြာေရာက္ခါနီးမွာ ေခ်ာင္းတစ္ခုုေတြ႔ပါတယ္။ ေခ်ာင္းကိုု ျဖတ္ေဆာက္ထားတဲ့ ေခ်ာင္းကူးတံတားက အလည္တည့္တည့္ က်ိဳးပ်က္ၿပီး ေခ်ာင္းထဲကုုိ ေဇာက္ထုုိးႀကီးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေခ်ာင္းေရက ဒူးေလာက္ဘဲ နက္တာပါ။

ခင္ဗ်ားတုုိ႔ ေရြးစရာ လမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ ဒီတံတားက်ိဳးအတုုိင္း ေခ်ာင္းထဲ တြယ္ကပ္ဆင္းၿပီး ေခ်ာင္းကိုု ျဖတ္ရပါမယ္။ ဟုုိဘက္ကမ္းေရာက္ရင္လဲ တံတားက်ိဳးကိုုဘဲ တြယ္ဖက္ၿပီး ျပန္တက္ရမွာပါ။ လုုပ္ႏိုုင္မယ္ မဟုုတ္လား ဆုုိေတာ့ ေအးေဆးပါတဲ့။ က်ေနာ္က ေရွ့ကေန တြယ္ကပ္ဆင္းတယ္ သူတုုိ႔က ေနာက္ကေန တြယ္ကပ္လုုိ္က္တယ္။ ေခ်ာင္းကိုု အတူတူ ကူးၾကတယ္။ ဟုုိဘက္ကမ္းေရာက္ေတာ့ အုုိဘားမားႀကီးက တံတားက်ိဳးကုုိ တြယ္မတက္တတ္ေတာ့ဘူး။ တံတားက်ိဳးရဲ့ ျပင္ခ်ပ္ေတြကုုိ ဟုုိကိုုင္ ဒီကိုုင္လုုပ္ၿပီး စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနေလရဲ့။

ေရာ့ဗ်ာ.. က်ေနာ့္လက္ကုုိသာ ဆြဲထားၿပီး ေနာက္ကေန တြယ္ကပ္လုုိက္ခဲ့ေပေတာ့..ဆုုိၿပီး လက္တစ္ဖက္ ကမ္းေပးလုုိက္တယ္။ ေခ်ာင္းကမ္းပါးက အေတာ္ေလးျမင့္ေတာ့ တံတားက်ိဳးကုုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တြယ္တက္ရတယ္။ သူ႔လက္က ေမတၱာဓါတ္အျပည့္ပါတဲ့ လက္ဘဲ။ ခြန္အားသတၱိေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ သူ႔လက္ကတစ္ဆင့္ က်ေနာ့္ခႏၶာကုုိယ္ထဲ စီးဆင္းသြားတယ္။ လက္တစ္ဘက္ကုုိ အားျပဳလုုိက္ တစ္ဆင့္တက္လုုိက္ သူ႔ကိုု ဆြဲတင္လုုိက္နဲ႔ ေနာက္ဆုုံးေတာ့ အားလုုံး တစ္ဘက္ ကမ္းပါးေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိသြားတယ္။ ကမ္းေပၚ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းဘဲ ႀကိဳ့ကုုန္းရြာက ဘြားကနဲ ေပၚလာတယ္။

ခင္ဗ်ား ျပန္လုုိ႔ရၿပီ။ က်ေနာ္တုုိ႔အဖြဲ႔ ဒီတံတားကိုု ျပင္ဖုုိ႔ လာခဲ့တာ။ လမ္းျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ။ လုုိအပ္တာရွိရင္ အေၾကာင္းၾကားပါ တဲ့။

က်ေနာ္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္လာတယ္။ ကမၻာေက်ာ္လူတစ္ေယာက္ကုုိ လမ္းျပေပးခဲ့ရတဲ့ ပီတိရဲ့ ၿငိမ္းေအးမႈက ေႏြေခါင္ေခါင္ေန႔လည္ပူပူႀကီးမွာေတာင္ ေခၽြးေတြသိပ္ၿပီး ေအးျမလုုိ႔။
...........
ေနာက္တစ္ရက္က်ေတာ့
ခန္းနားႀကီးက်ယ္လွတဲ့ ဘုုရားပရိ၀ုုဏ္တစ္ခုုထဲ က်ေနာ္ ေရာက္သြားတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္း မရွိပါဘူး။ ဘုုရားပရိ၀ုုဏ္ထဲ ခဏေခၽြးသိပ္ခ်င္ယုုံသက္သက္ပါ။ ဘုုရားပရိ၀ုုဏ္ထဲ ေရာက္ေတာ့ ေဟာခန္းႀကီးတစ္ခုုေတြ႔တယ္။ ဧရာမေဟာခန္းႀကီးေပဘဲ။ ေဟာခန္းႀကီးရဲ့ ထိပ္ပုုိင္းမွာ ဘုုရားရုုတ္တုုေတြ ထားရွိတဲ့ ဘုုရားခန္းႀကီးတစ္ခုု ရွိေနတယ္။ အဲဒီအထိေတာ့ မသြားလုုိက္ေတာ့ဘူး။

ေဟာခန္းႀကီးရဲ့ အလယ္ဘယ္ဘက္နံရံနား ကပ္ၿပီး ေနရာယူလုုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုုရားရုုပ္တုုေတြကိုု ဦးတုုိက္လိုုက္တယ္။ အလုုိ... ဒီေလာက္က်ယ္၀န္းတဲ့ ေဟာခန္းႀကီးထဲ ငါတစ္ေယာက္တည္းပါလား။

ခႏၶာကုုိယ္မွာ ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့အ၀တ္ေတြဟာ ၀တ္ျဖဴစင္ေတြမွန္း အဲဒီေဟာခန္းႀကီးထဲ ေရာက္မွ သိလုုိက္တယ္။ လည္ပင္းတေလ်ွာက္ ကုုိင္စမ္းၾကည့္လုုိက္ေတာ့ ပုုတီးတစ္ကုုံး ဆြဲထားမွန္း သိလုုိက္ရတယ္။ ဒါနဲ႔ နံရံကုုိ ေက်ာေပးၿပီး က်က်နန ထုုိင္ကာ လည္ပင္းက ပုုတီးကုုိ ျဖဳတ္ၿပီး မ်က္စိမွိတ္ ပုုတီးစိပ္ေနျဖစ္ေတာ့တယ္။ အရဟံဂုုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔ပါ။ ပုုတီးမစိပ္ခင္ နာရီေမာ့ၾကည့္ျဖစ္လုုိက္ေသးတယ္။ နံနက္ ၈ နာရီ။

သူႀကီးမင္း သူႀကီးမင္းဆုုိတဲ့ ကေလးေခၚသံလုုိလုုိ ဘာလုုိလုုိ အသံၾကားတာနဲ႔ မ်က္လုုံး ဖြင့္ၾကည့္လုုိက္ေတာ့ နာရီက နံနက္ ၁၁ နာရီ ထိုုးေနၿပီ။ ဟာ... ျမန္လုုိက္တာ ငါက ငါးမိနစ္ေလာက္ဘဲ ရွိေသးတယ္ ထင္ေနတာလုုိ႔ စိတ္ထဲ ေရရြတ္ရင္း နာရီေမာ့ၾကည့္ေနရာမွ ေရွ့တူရူကုုိ ၾကည့္လုုိက္ေတာ့. အလုုိေလး... ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္နဲ႔ က်က္သေရရွိလွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ေယာက္ပါလား။ ဒူးေလးတုုတ္ထုုိင္ၿပီး ၿပဳံးေနေလရဲ့။ က်က္သေရအရွိဆုုံး အၿပဳံးေလးကိုု အခုုထက္ထိ ခံစားလုုိ႔ ရေနေသးတယ္။

သိပ္မွတ္မိတာေပါ့။ သူမွသူဘဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မဟုုတ္လား..လုုိ႔ မေမးလုုိက္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ကုုိ သိေနတယ္ဆုုိတာကုုိ သူသိပါတယ္။ ေနေကာင္းလား အဆင္ေျပလား အလုုပ္ေတြ ထိေရာက္မႈရွိလားဆုုိတဲ့ ေလာကြတ္စကားေလးအခ်ိဳ႔က လႊဲလုုိ႔ ဘာေတြ ေျပာလုုိက္မိမွန္း ဘာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကမွန္း မမွတ္မိေတာ့ဘူး။

သူႀကီး လိုုအပ္တာရွိရင္ အေၾကာင္းၾကားလုုိက္ေနာ္။ အားမနာနဲ႔။ လုုံး၀ အားမနာပါနဲ႔။ ကူညီေပးဖုုိ႔ အဆင္သင့္ပါ။ ဖုုန္းနံပါတ္ ရိွတယ္မဟုုတ္လား..ဆုုိၿပီး ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခါသြားတယ္။ ဟုုတ္သားဘဲ သူ႔ဖုုန္းနံပါတ္ ငါ့ဆီ ရွိေနသားဘဲ။ လုုိအပ္တဲ့အခါမဟုုတ္ရင္ေတာင္ အလႅာပသလႅာပေလးေတြ ေျပာဖုုိ႔ သူအားလပ္မဲ့အခ်ိန္ေလး ေရြးၿပီး ဖုုန္းဆက္ဦးမွပါလုုိ႔ စဥ္းစားၿပီး ငုုတ္တုုတ္ထုုိင္ မ်က္စိမွိတ္ ပုုတီးဘဲ ထပ္စိပ္ေနျဖစ္ေတာ့တယ္။
..........
အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ အဲဒီ အိပ္မက္ေတြ နွစ္ရက္ဆက္တုုိက္ အစဥ္အတုုိင္း မက္ေနေလေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကုုိ ဖြင့္ေျပာျဖစ္တယ္။ ေဗဒင္ေတြကုုိ ယုုံတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြက ေျပာတယ္။ သူႀကီး ႀကီးပြါးမယ္ ခ်မ္းသာမယ္ ေအးခ်မ္းမယ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မယ္ နာမည္အရမ္းႀကီးလိမ့္မယ္ တဲ့။ သူတုုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နုုိဘယ္လ္ဆုုရွင္ႏွစ္ေယာက္တဲ့။ အဲဒီအထဲက အင္အားႀကီးတစ္ေယာက္ကုုိ လမ္းျပၿပီး ေဖးမတြဲေခၚေပးရတယ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က ရုုိရုုိေသေသနဲ႔ လုုိအပ္တာရွိရင္ ေျပာပါလုုိ႔ ဖိတ္ေခၚထားတယ္ဆုုိေတာ့ တဲ့။

က်ေနာ္ လန္႔သြားတယ္။ ေၾကာက္လဲ ေၾကာက္သြားတယ္။ က်ေနာ္လုုိခ်င္တာ အဲဒါေတြ မဟုုတ္ဘူး။
"ငါေတာင့္တေနတာက High Profile Life မဟုုတ္ဘူး။  ငါတကယ္ ျဖစ္ခ်င္တာက  Low Profile Life ပါ" ဆုုိၿပီး စိတ္ထဲ ကုုိယ့္ဘာသာ ေျပာေနမိတယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ပုုံမွန္ စားေသာက္သုုံးစြဲေနရရင္ ေနေပ်ာ္ၿပီ မဟုုတ္လား။ လူပ်င္းအေတြးဆုုိေစဦးေတာ့ ေလာဘေတြ အေတာ္အတင့္  ၿငိမ္းမယ္ေလ။
ဒါနဲ႔ နာမည္ႀကီးေၾကာင္းေတြ ဘာမွ မလုုပ္ေတာ့ဘဲ စာေလးဖတ္လိုုက္ စာေလးေရးလုုိက္နဲ႔ ေအးေအးလူလူ ေနခ့ဲလုုိက္တာ ဒီေန႔အထိပါဘဲ။

ဒါေပမဲ့ အခုုရက္ပုုိင္းအတြင္း
နည္းနည္းေလးေတာ့ တုုိးၿပီး ႀကိဳးစားမႈ လုုပ္ေပးလုုိက္ပါဦး ဆုုိၿပီး တစ္စုုံတစ္ေယာက္က အနားနား ကပ္ေျပာသလုုိ ခံစားေနမိတယ္။ အင္း နည္းနည္းဘဲေနာ္ ဆုုိၿပီး ျပန္ျပန္ေျပာျဖစ္တယ္။ စိတ္နဲ႔ၾကားၿပီး စိတ္နဲ႔ဘဲ ေျပာလုုိက္မိၾကတာပါ။ ဘယ္သူဘယ္၀ါက လာေျပာမွန္း မသိေပမဲ့ နည္းနည္းေတာ့ တုုိးၿပီး ႀကိဳးစားလိုုက္ဦးမယ္လုုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်မိရက္သား ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။

တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
(၂၂၊၀၈၊၂၀၁၅ စေနေန႔ နံနက္ ၃ နာရီ မတ္တင္း)

.