Saturday, 19 July 2014

ဇာနည္ဆုုေတာင္းစာအုုပ္ကိုုဆြဲ
အခန္းထဲ၀ယ္
လဲေလ်ာင္းကာသာ ေနမိသည္။

ကြန္ျပဴတာဖြင့္
နားကိုုစြင့္သည္
ရဲရင့္ေသြးတုုိ႔ နီေလၿပီ။

ခ်ိန္ခါအမီ
ပြဲေတာ္စည္သည္
ဇာနည္သားတုုိ႔ မ်ားေလၿပီ။

ဥၾသေအာ္ျမည္
သမုုိင္းခ်ီသည္
မ်က္ရည္စက္တုုိ႔ ရႊဲေစၿပီ။

ဤသိုု႔ဤပုုံ
ရင္ေတြခုုန္သည္
ရဲဂုုဏ္စိတ္တုုိ႔ ၿမဲပါေစ။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႀကီး
ေကာက္ရုုိးမီးသုုိ႔
ခ်ည္းႏွီးျခင္းမ်ား လႊဲဖယ္ေစ။

လြမ္းဆြတ္အတူ
သံေ၀ယူမည္
အပူမီးမ်ား ၿငိမ္းပါေစ။

(သူႀကီးမင္း၊ ၁၉ .၀၇.၂၀၁၄ စေန ၁၅း၅၈ နာရီ).

Monday, 14 July 2014

သင္မူးသြားေသာ္....


ေအာ္..
ေဘာလုုံးေလာက၊ ေဘာဘ၀ကား။
ငုုိၾကရယ္ၾက၊ မူးၾကဦးမည္
မွန္ေပသည္တည့္။

သုုိ႔တၿပီးကား၊ သင္မူးသြားေသာ္
သင္စားေသာေျမ၊ သင္ေသာက္ေရသည္
ညစ္ေပစြာျဖင့္၊  က်န္ရစ္လင့္၏။

သင္၏အၾကြား၊ ဆုုိစကားလဲ
ၿငိဳးထားမာန္၀င့္၊ က်န္ရစ္လင့္၏။

သင္မူး၀၍၊ အလွေသရာ
ထုုိဌာနာ၌၊ ေဒါသာအေရာင္ 
မာန္ေစာင္ေစာင္လည္း၊ ေႏွာင္လွ်က္ဖြဲ႔လွ်က္ က်န္ေလသတည္း။


မွတ္ခ်က္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏  "သင္ေသသြားေသာ္" ကဗ်ာကိုု တုုပထားပါသည္။ ဆရာ့ကိုု ေစာ္ကားသလုုိ ျဖစ္သြားရင္ ဆရာ့အား ေတာင္းပန္ပါ၏။

တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း 
(၁၄.၀၇.၂၀၁၄ တနလၤာေန႔။ ၀၂း၂၀ နာရီ)

.

Sunday, 29 June 2014

"ၾကားျမင္ရွိေလာ့"


လူတုုိ႔ရပ္ထံ၊ သိမွတ္ရန္ကား....

အမွန္မလုုိက္၊ အမွားႀကိဳက္ၿပီး 
စရုုိက္မ်ိဳးစုုံ၊ အြန္လုုိင္းယုုံေသာ္
ေတြ႔ဆုုံရင္းႏွီး၊ အထင္ႀကီး၍ 
ပစၥည္းဥစၥာ၊ ဆုုံးတတ္ရာ၏။

စကားသာခ်ိဳ၊ သူေျပာဆုုိ၍
ထုုိထုုိဖုုံဖုုံ၊ လူကုုိယုုံေသာ္
အကုုန္ပုုံေပး၊ လြမ္းခ်င္ေသး၍ 
ငယ္ေသြးဘ၀၊ ပ်က္တတ္စြာ့၏။

အၾကြားတုုန္ခုုိက္၊ အေျမွာက္ႀကိဳက္ၿပီး
လူမိုုက္ဇာတ္ခုုံ၊ ေျပာတုုိ္င္းယုုံေသာ္
မ်ိဳးစုုံ၀င္ထြက္၊ လူႏွိပ္စက္၍
အသက္ခႏၶာ၊ ဆုုံးတတ္ရာ၏။

အြန္လုုိင္း သာခ်ိဳ၊ လူမုုိက္ကိုုမွ
ပုုိမုုိအားကုုိး၊ စီးပြါးတုုိးဟုု
ေမွ်ာ္ကုုိးယုုံစား၊ လြန္သနား၍
ခ်ိန္းထားေတြ႔ဆုုံ၊ ပစၥည္းပုုံေသာ္
(ခ်ိန္းထားေတြ႔ဆုုံ၊ လူကုုိပုုံေသာ္
ခ်ိန္းထားေတြ႔ဆုုံ၊ အသက္ပုုံေသာ္)
မ်ိဳးစုုံပစၥည္း၊ ဘ၀ေပး၍
ေသေဘးခါခါ၊ ေရာက္တတ္ရာသည္။

ကညာပုုရိ၊ ၾကားျမင္ရွိေလာ့။

(တုုံးဖလား သူႀကီးမင္း
၂၉ .၀၆.၂၀၁၄ ၁၄း၄၅ နာရီ)

/

Thursday, 19 June 2014

"ဖဘပ်က္ေစ"


ဤသုုိ႔ျပဳရ၊ ကုုသလေၾကာင့္
ဖဘပ်က္ေစ၊ ေတာင္းဆုုေခၽြ၏
ညေနမနက္၊ အိပ္ေရးပ်က္၍
စာက်က္စာအံ၊ စာေရးဥာဏ္န႔ဲ
စာဟန္ေတြေဖာက္၊ စာယဥ္ေပ်ာက္၏။

ေရွ ႔ေနာက္ေျမာက္ေတာင္၊ သတင္းေဆာင္ၿပီး
မွန္ေယာင္ထင္မွား၊ စိတ္လုုိက္သြားေသာ္
တရားကြယ္ေပ်ာက္၊ အမွားေရာက္၍
ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္၊ မွန္ေလဟန္ျဖင့္
ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္၊ ဥာဏ္လွည့္ကြက္ေအာက္
စုုံးစုုံးေမွာက္ၿပီး၊ မာန္ေျမွာက္မူပုုိ
ထင္တုုိင္းဆုုိေသာ္၊ ကုုသုုိလ္တစ္ပဲ
ငရဲမ်ားစြာ၊ ျဖစ္တတ္ရာ၏။

ပညာမ်က္စိ၊ ဥာဏ္ႏွင့္ညွိၿပီး
သတိကုုိေဆာင္၊ ဂတိေရွာင္၍
အေမွာင္ပယ္ရွင္း၊ အမွားကင္းေလာ့။

ခပင္းေ၀ေန၊ လြန္ေတြေ၀၍
သုုံးေနအြန္လုုိင္း၊ ထင္ရာစုုိင္းေသာ္
စိတ္ရုုိင္းေတြ၀င္၊ စိတ္ေကာင္းၾကဥ္ၿပီး
ပူပင္စိတ္တုုိ၊ မာနပုုိ၍
မလုုိေဒါသ၊ လုုိေလာဘေၾကာင့္
ဖဘပ်က္ေစ၊ ေတာင္းဆုုေခၽြသည္။

မ်ားေထြေကာင္းက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပုုိးေလာ့။ 


(သူႀကီးမင္း  
၁၉ .၀၆.၂၀၁၄  ၀၉း၁၁း၃၆)


Sunday, 1 June 2014

ၿပိဳင္တူသြားတြန္းၾကရေအာင္


အမ်ားမသိေသးခင္
သြားၾကည့္ထားသည္မ်ား။

အားရွိေသးရင္
သြားျဖည့္ၾကေအာင္လား။

ရုုပ္လွသူတုုိင္း ေအာက္ပါလင့္ခ္သုုိ႔ သြားၾကသည္။
http://mudita-mmyg.blogspot.co.uk/2014/05/blog-post.html


.

Wednesday, 28 May 2014

ကဗ်ာဖြဲ႔ေတးသီ
ေကာင္းကင္ျပာ
တိမ္လႊာဆုုိင္းပါလုုိ႔
ညိဳျပာမႈိင္း ၀တ္ရည္။

ေတးသီေဖာ္
ငွက္ေတာ္ ရုုိင္းရယ္က
ကုုိင္းကူးလုုိ႔ ၾကည္။ 

ျဖဴလႊာလႊာ
မာလာပြင့္ပါလုုိ႔
ပနာသင့္ ေသြးညီ။

ဖန္ခါခါ
ရူပါဆင့္လုုိ႔ရယ္
ကဗ်ာႏွင့္ ေတးသီ။


Thursday, 1 May 2014

အမႈိက္ပစ္ျခင္း အတတ္ပညာ

ကၽြႏု္ပ္၌ မိတ္ေဆြမ်ားမ်ားမရွိ။ 
လက္ခ်ိဳးေရတြက္ၾကည့္မိ၏။---ဆယ္ေယာက္ပင္မျပည့္။ သုိ႔ေသာ္ ေျဖသာသလုိ ေျဖလုိက္၏။ လူနဲ ရန္စဲဟူ၍။

မွတ္မွတ္ရရ မိတ္ေဆြ စုံတြဲ သုံးတြဲရွိ၏။ 
လင္မယားဟုတ္လွ်က္ လင္မယားမဟုတ္ေသာ စုံတြဲ။ လင္မယားမဟုတ္ဘဲလွ်က္ လင္မယားဟုတ္ေသာ စုံတြဲ။ ၿပီးေတာ့ လင္မယားဟုတ္လွ်က္ လင္မယားဟုတ္ေသာစုံတြဲ။ 

စုံတြဲခ်င္းတူ၏။ 
သုိ႔ေသာ္ စုံတြဲ ျဖစ္ပုံခ်င္းကြာ၏။ သု႔ိေသာ္ စုံတြဲတုိင္းလုပ္ပုံခ်င္းတစ္ခုေတာ့ တူ၏။ အမႈိက္ပစ္ျခင္းပင္တည္း။ တစ္တြဲစီလာလဲ အမႈိက္ပစ္၏။ ႏွစ္တြဲတူလာလဲ အမႈိက္ပစ္၏။ သုံးတြဲလုံးအတူတူလာလဲ အမႈိက္ပစ္၏။ သူတုိ႔အမႈိက္ပစ္ရာ အမႈိက္ပုံးကား သူႀကီးမင္း။ သူတုိ႔ ပစ္ေလ့ရွိေသာ အမႈိက္တုိ႔ကား ေလာဘအမႈိက္၊ ေဒါသအမႈိက္၊ ေမာဟအမႈိက္။ ရွင္းရွင္းဆုိရေသာ္ သမၹပၸလာပ အမႈိက္တုိ႔ပင္တည္း။

ရွင္းဦးအံ့။
ပထမစုံတြဲကား ခ်စ္လုိ႔ႀကိဳက္လုိ႔ ယူခဲ့ၾကသည့္ စုံတြဲမဟုတ္။ ခ်စ္ႀကိဳက္သည္ထင္၍ ယူခဲ့ၾကျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ အသုိ႔ဆုိေသာ္ အခ်စ္ကို အဘယ္အရာမ်ားက လွည့္စားခဲ့သနည္း။ အေျဖကား ရွင္း၏။ လင္း၏။ တိက်၏။ ျပတ္သား၏။ အခ်စ္ကုိ လွည့္စားသည့္အရာကား အထင္ႀကီးျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသား၏ ပညာကို အထင္ႀကီးျခင္း။ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီး၏ အလွကို အထင္ႀကီးျခင္း။

ထုိအထင္ႀကီးျခင္းမ်ား အေငြ႔ျပန္သြားေသာအခါ အခ်စ္ေတြ ခန္းသြား၏။ ေမတၱာေတြ ေျခာက္သြား၏။ ဖီလင္ေတြ ငုတ္သြား၏။ မီးႏွင့္ေလာင္စာေတြ႔လည္း ထမေတာက္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ။ လင္ခ်စ္မယားခ်စ္မ်ား ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လင္မယားေတြဟုတ္လွ်က္ လင္မယား မဟုတ္ၾကေတာ့။

ဒုတိယစုံတြဲကား။
ေမာင္ႏွမဟုဆုိ၏။ ပတ္၀န္းက်င္က ဆုိသည္ေတာ့ ဘဂၤလား ေမာင္ႏွမဟူလုိ။ အခ်င္းခ်င္း အသက္ ကြာလွ၏။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုထက္မက ကြာ၏။ ထုိေမာင္ႏွမကား တစ္အိမ္ထဲ အတူတူေန၏။ တစ္ခန္းထဲ အတူတူေန၏။ တစ္ကုတင္ထဲ အတူတူအိပ္၏။ တစ္အိမ္သာထဲ အတူတူသုံး၏။ ထုိသုိ႔ အတူတူ ေနၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ေတာ့ လူပ်ိဳႀကီး အပ်ိဳႀကီး။ သုိ႔ေသာ္ လင္မယား ဟုတ္ေနျပန္၏။

တတိယစုံတြဲကား။
အမ်ိဳးသားက စာပုိ႔႒ာန၌ အလုပ္လုပ္၏။  ညဘက္အလုပ္ျဖစ္၏။ တစ္ညလုံး လုပ္ရ၏။ အမ်ိဳးသမီးက ဆူရွိဆုိင္၌ အလုပ္လုပ္၏။  ေန႔ဘက္ အလုပ္ျဖစ္၏။ တစ္ေန႔လုံး လုပ္ရ၏။ အမ်ိဳးသားက အလုပ္က အျပန္။ အမ်ိဳးသမီးကို အလုပ္သြားဖုိ႔ထြက္။ အမ်ိဳးသမီးက အလုပ္က အျပန္။ အမ်ိဳးသားက အလုပ္သြားဖုိ႔ထြက္။ အတူတူ ဆုံေတြ႔ခ်ိန္ နည္းပါးလွ၏။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္၌ ကေလးတစ္ေယာက္အျပင္ ဗုိက္ကတစ္လုံး။

ဆုိရပါမူ။
သူႀကီးမင္းဆီသုိ႔ ပထမစုံတြဲ လာေသာအခါ ဒုတိယႏွင့္တတိယစုံတြဲတို႔အေၾကာင္း ေမာင္းထု၏။ ဟုိႏွစ္ေယာက္က ေမာင္ႏွမလုိ႔သာ ေျပာတယ္။ လင္မယားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ အတူတူေနၾကေၾကာင္း။ သူတုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ကို ၾကည့္ရင္ အသိသာႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း။ ဟုိႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေန႔အလုပ္သမႏွင့္ ညအလုပ္သမားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္တုိအတြင္းေလးမွာေတာင္ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ဗုိက္ပင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေယာက္လုံးမ်ား အလုပ္အကိုင္မရွိခဲ့ရင္ ကေလး တစ္ဒါဇင္ခ်ီေနႏုိင္ေလာက္ေၾကာင္း စသျဖင့္ စသျဖင့္ အတင္းတုတ္ေလ့ရွိ၏။

ဒုတိယစုံတြဲ လာေသာအခါ၌လည္း အျခားစုံတြဲႏွစ္တြဲတုိ႔အေၾကာင္း အစပ်ိဳး၏။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က လင္မယားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတူတူ မေနၾကေၾကာင္း။ ေယာက်္ားက ဘယ္လုိ ဆုိးခဲ့၍ မိန္းမက အခုလုိ ျဖစ္သြားေၾကာင္း။ သူတုိ႔က ခ်စ္၍ ယူခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ဂုဏ္မက္၍ ယူခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ အခုဆုိရင္ တစ္အိမ္ထဲ အတူေနၾကေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္း ရန္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း။ ဟုိ ႏွစ္ေယာက္ကလဲ ေန႔အလုပ္ႏွင့္ညအလုပ္ ကြဲျပားေနၾကေသာ္လည္း ကေလးေတြေတာ့ တျပြတ္ျပြတ္ေမြးသည့္ စုံတြဲျဖစ္ေၾကာင္း။ စသျဖင့္ စုံလင္စြာ ျမိန္ယွက္စြာ ေလပြါးေလ့ရွိ၏။

ထုိ႔အတူ တတိယစုံတြဲ လာေသာအခါ၌လည္း ပထမစုံတြဲ၏ အားနည္းခ်က္၊ ဒုတိယစုံတြဲ၏ ျဖစ္စဥ္တုိ႔အား တစ္ေထာင့္တစ္ည ေျပာမဆုံး ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။ 

ထုိ႔အတူပင္ စုံတြဲႏွစ္တြဲ အတူလာေသာအခါ အျခားစုံတြဲ တစ္တြဲအေၾကာင္းေျပာ၏။ သုံးတြဲလုံး လာေသာအခါ၌မူ လုိင္းေျပာင္းသြားေလ့ရွိ၏။ ေရႊျပည္ႀကီးအေၾကာင္း။ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း။ မ်ိဳးခ်စ္သူမ်ား အေၾကာင္း။ မ်ိဳးမခ်စ္သူမ်ားအေၾကာင္း။ ႏြားႏုိ႔ေသာက္၊ ပါးရုိက္၊ က်ည္ဆန္လြတ္ မည့္အေၾကာင္း။ ဟုိအဘုိးႀကီးအေၾကာင္း။ ဒီအဘြားႀကီးအေၾကာင္း။ ဟုိလူႀကီးအေၾကာင္း။ ဒီဘုန္းႀကီးအေၾကာင္း။ အေမရိကားႏွင့္ ရုရွားတုိ႔ေၾကာင့္ တတိယကမၻာစစ္ျဖစ္လွ်င္ ေရႊျမန္မာအခ်ိဳ့ ရုရွားဘက္၀င္မည့္အေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ့ အေမရိကားဘက္၀င္မည့္အေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ့ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မ၀င္မည့္အေၾကာင္း စုံလင္စြာ စုံလင္စြာ သူႀကီးမင္းထံ အမႈိက္ပစ္ၾကေလေတာ့၏။ 

သင္တုိ႔စုထားသမွ် အမႈိက္သရုိက္မ်ား သူႀကီးမင္းထံ လာပစ္ၾကေလာ့ ဟု ဖိတ္ေခၚထားသေယာင္ေယာင္ပင္ျဖစ္၏။ နာမည္မႀကီးသည့္ လုိးပရုိဖုိင္ျဖစ္သည့္ သူႀကီးမင္းထံ၌ပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အမႈိက္လာပစ္ၾကလွ်င္ နာမည္ႀကီးေလ အမႈိက္ပုံးႀကီးေလ ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာလွ၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ နာမည္မႀကီးခ်င္ၾကဖုိ႔ ေျပာလုိ၏။ နာမည္ႀကီးလွ်င္ အကုသုိလ္တုိ႔ကုိ မွ်ေ၀ယူရေလ့ရွိ၏။ အသင္တုိ႔ နာမည္ႀကီးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလွ်င္ အသင္တုိ႔ထံ အမႈိက္သရုိက္လႈိင္းတံမ်ား တုိးပြါးစြာ ေရာက္ရွိလာမည္မလြဲ။ နာမည္ႀကီးျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါမူ အမႈိက္ထဲက ေရႊရွာ။  ရီဆုိင္ကယ္လုပ္ၿပီး အသုံး၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔သာ လုိေတာ့၏။ အသုိ႔ဆုိေစကာမူ နာမည္မႀကီးေသးသည့္ မထင္မရွား သူႀကီးမင္းေပါက္စ၏ အမႈိက္ပုံးကိုေတာ့ ဟုိ စုံတြဲ သုံးတြဲ အမႈိက္လာပစ္ၾကၿမဲပင္ ျဖစ္ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္...သုိ႔ေသာ္။
သူႀကီးမင္းသည္လည္း ေခသူမဟုတ္။ ဒီေန႔ အလုပ္သမားေန႔ျဖစ္၏။ အလုပ္သမား ေန႔ပီပီ အလုပ္ တစ္ခု လုပ္လုိက္၏။ ထုိအလုပ္သည္ကား ထုိစုံတြဲသုံးတြဲထံမွ ရရွိေသာ အမႈိက္ႏွင့္ ထုိထုိဤဤ လူတုိ႔ထံမွ လက္ခံရရွိေသာ အမႈိက္တုိ႔ကုိ သူႀကီးမင္းထံ လာလည္ပတ္သူမ်ားဆီသုိ႔ ထပ္ဆင့္ ပစ္ခ်လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့၏။ အမႈိက္ထဲက ရတနာကုိ ရွာယူၾကကုန္ေလာ့။  ။

သေဗၺသတၱာ အေ၀ရာ ေဟာႏၱဳ။
သူႀကီးမင္း (တုံးဖလား)

.

 .