Tuesday, 24 November 2015

သူႀကီးမင္း ေန႔လယ္ခင္း မွတ္စုု


မွတ္မွတ္ရရ
အဲဒီေန႔က
ဇြန္းေတြေပ်ာက္သြားတယ္
သူေတာ္ေကာင္းေပမဲ့
တခါတခါမွာ
ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္းေလာက္ေတာ့
ဘတ္တတ္ၾကတယ္။

လူအမ်ားစုုက
ကုုိယ့္ဒုုကၡကုုိ သူတပါး မျမင္တတ္တာဘဲ
 ျမင္တတ္ၾကၿပီး
သူတပါး ဒုုကၡကုုိေတာ့
 ဒုုကၡအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ဖုုိ႔
၀န္ေလးတတ္ၾကတယ္။

အေခ်ာ့ခံေနက် သူေတြက
မ်ားေသာအားျဖင့္
ျပန္ေခ်ာ့ဖုုိ႔ ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။

စ ေနာက္ တတ္သူ အခ်ိဳ႔က
သူတပါး အားနည္းခ်က္ကုုိ
ဖြင့္ထုုတ္ စ ေနာက္ တတ္ၾကေပမဲ့
ကုုိယ့္အားနည္းခ်က္ကုုိ
တစ္ခ်က္ကေလး ထိတာနဲ႔
ေဆြ႔ေဆြ႔ခုုန္တတ္ၾကတယ္။

အတၱႀကီးလုုိက္တာလုုိ႔
ၿငီးတြားေနသူ အမ်ားစုုရဲ့ အသံေတြဟာ
ကုုိယ့္အတၱေနာက္ မလုုိက္ပါလာတဲ့အတြက္
ကုုိယ္ပိုုင္အတၱရဲ့
ေပါက္ကြဲသံမွ်သာ ျဖစ္တယ္။

ကမၻာႀကီးက မ်က္ရည္မခုုိင္ဘူး
တေယာထုုိးသံၾကားတာနဲ႔
သနားမ်က္ရည္ လည္တတ္ၾကျပန္ေရာ။

လူေတြက
ေလာေလာလတ္လတ္
ပန္းကိုုက္တဲ့ပုုိးကုုိဘဲ
ျမင္တတ္ၾကၿပီး
ပိုုးကုုိက္ခဲ့တဲ့ ပန္းကုုိေတာ့
ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။

ကမၻာေလာကႀကီး
သာယာေအးခ်မ္းဖုုိ႔
တခါတခါမွာ
နွလုုံးသားမဲ့
ပူတင္ေတြ
အမ်ားႀကီး လုုိအပ္တယ္။

တံုုးဖလားသူႀကီးမင္း
(၂၄၊၁၁၊၂၀၁၅ အဂၤါ ၁၈း၀၀ နာရီ)

Sunday, 8 November 2015

ဆုုေတာင္းပါ၏

တုုိင္းျပည္ကုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္
တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈကုုိ အထူးတန္ဖုုိးထားမည့္
နုုိင္ငံ၏ ရုုိးရာအေမြအနွစ္ သယံဇာတ ေရအရင္းျမွစ္စသည္တုုိ႔ကိုု ထိန္းသိမ္းမည့္
ဘာသာ သာသနာကိုု ေထာက္ပ့ံအားေပးမည့္
နုုိင္ငံေတာ္ကုုိ တုုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးမည့္...

နုုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေပၚေပါက္ႏုုိင္ပါေစ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေပၚေပါက္ၿပီး
ရာသီဥတုုမွ်တပါေစ
စုုိက္ပ်ိဳးေရး ျဖစ္ထြန္းပါေစ
ပညာေရး စီးပြါးေရး လူမႈေရးစသည့္ အေရးမ်ား တုုိးတက္ျမင့္မားပါေစ။

ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ ေအးခ်မ္း သာယာေသာ နုုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုုိ႔ ခ်ီတက္ႏိုုင္ၾကပါေစ။


(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
၀၈ နုုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၅ တနဂၤေႏြ
၀၀း၃၀ နာရီ)

Sunday, 4 October 2015

ဆုုေတာင္းပတၳနာ

နံနက္ခ်ိန္ခါ၊ မဂၤလာ
ခ်မ္းသာေစေရး၊ ေမတၱာေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

သန္႔ရွင္းသုုတ္သင္၊ ကုုိယ္ကုုိျပင္
ၾကည္လင္စိတ္ေအး၊ က်န္းမာေရး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေရာင္းရင္းတုုိ႔ေရ၊ တုုိ႔တေတြ
တုုိ႔ေျမသာေရး၊ စဥ္းစားေတြး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေဒါသအေရာင္၊ စိတ္အေမွာင္
ပယ္ေရွာင္ခြါေပး၊ ထားခဲ့ေလး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေက်းငွက္သာရကာ၊ သံသာသာ
ခ်ိဳစြာသီေပး၊ လွသည့္ေတး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ေန႔ရက္တခြင္၊ ၿပဳံးပန္းဆင္
ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး၊ ဦးစားေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ကုုိယ့္ၿမိဳ့ကုုိယ့္ရြာ၊ ညီညြတ္စြာ
ပညာတတ္ေရး၊ လုုပ္ေဆာင္ေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

ဆုုေတာင္းမဂၤလာ၊ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ
မွန္စြာျပည့္ေရး၊ ေကာင္းခ်ီးေပး
ယီးေလ့ေလး ယီးေလ့ေလး။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
၀၄၊၁၀၊၂၀၁၅ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၁ နာရီ)

.

Friday, 25 September 2015

ေအးရာေအးေၾကာင္း


သားသုုံးသား
ထင္ရွားပါတဲ့ ျပည္။

နွစ္သားမွာ ထင္ မွားပါလုုိ႔
တစ္သားသာ ခင္ မ်ားေတာ့တယ္
တင္စားလုုိ႔ ေန။

ျမင္မမွားေလနဲ႔
ထင္ထားသမွ် ယဥ္သကုုိ
ရင္ဖုုိလုုိ႔ ေဆြး။

မုုန္းထားမေတာ္
ဂုုံးစကား မေခ်ာ္ေလနဲ႔
သုုံးသားေတြ တူတူေလွာ္ကာမွ
တူတူေပ်ာ္ ျပည္ေတာ္ခရီးကိုု
ထုုိသုုံးေဖာ္ ပ်ိဳၿပဳံးေပ်ာ္မ်ားရယ္နဲ႔
သြားၾကမွ ေအး။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
၂၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ ေသာၾကာ
၂၃း၂၀ နာရီ)

.

Saturday, 12 September 2015

အ၀င္အထြက္ ထူးျခားမႈ (+18)


ငရုုပ္သီးဆုုိတာ အမွန္စပ္သကြဲ႔
ေသခ်ာမွတ္လုုိ႔ ထားၾကကြယ္။

စားသုုံးေလလွ်င္ လ်ာေတြစပ္သမုုိ႔
ဖင္လဲစပ္လုုိ႔ ပူလွတယ္။

ထုုိသုုိ႔ဆုုိလွ်င္ မသိေသးလုုိ႔
တစ္ခုုေလးေတာ့ ေမးခ်င္တယ္။

သၾကားစားရင္ မွတ္မယြင္းကြဲ႔
ပါးစပ္အတြင္း ခ်ိဳလွတယ္။

မနက္ခ်ိန္ခါ ဟုုိဟာသြားေတာ့
ခ်ိဳလားစပ္လား မသိကြယ္။

ဘယ့္ေၾကာင့္ေလကြယ္ သကာပ်ားကုုိ
ဖင္အမ်ားက မသိတယ္။

ေမးခြန္းကိုုကြယ္ အေျဖေပးမယ္
ေသခ်ာေရးလုုိ႔ မွတ္ထားကြယ္။

ရသာေျခာက္ျဖာ လ်ာကသိသကြဲ႔
ဖင္ကမသိ သနားဖြယ္။

အစပ္တစ္မ်ိဳးသာ ဖင္ကသိသတဲ့
က်န္တာမသိ ကန္းၾကတယ္။

မယုုံၾကည္လွ်င္ ဟုုိဟာသြားလုုိ႔
ေနရာမမွား ပုုံထားကြယ္။

အစပ္ပုုံကုုိ ေနေရာင္မညွိဳးခင္
ငွက္တစ္မ်ိဳးက စားလိမ့္မယ္။

ခ်ိဳပုုံကုုိကြယ္ မ်က္စိမလႈပ္နဲ႔
ပုုရြက္အုုပ္လုုိက္ ၀ုုိင္းၾကမယ္။

ထုုိသုုိ႔ဆိုုလွ်င္ သင့္အေမးကုုိ
သူႀကီးေျဖေပး ေက်နပ္ဖြယ္။ 

ထုုိဥပမာ ပုုံျပင္ေလးကုုိ
ဂုုဏ္တင္ေပးလုုိ႔ မွတ္ၾကကြယ္။

မေကာင္းမႈကုုိကြယ္ လူအမ်ားက
ဆင့္ကာပြါးလုုိ႔ ျဖန္႔ၾကမယ္။

ေကာင္းမႈကုုိကြယ္ ဆင့္ကာပြါးဖိုု႔
ပါးစပ္မ်ားက ဆြ႔ံအတယ္။ 

သုုိ႔ေသာ္လဲကြယ္ အားမေလ်ာ့နဲ႔
လူတုုိင္းေတာ့လဲ မဟုုတ္တယ္။

ေကာင္းမႈသိသူ လူအမ်ားက
ကုုသုုိလ္ပြါးလုုိ႔ ေပ်ာ္ၾကမယ္။

မေကာင္းသိသူ ထုုိသူမ်ားကုုိ
ေမ့ကာထားလုုိ႔ ေနၾကကြယ္။

ဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ တကယ့္အေရးမုုိ႔
တုုိင္းျပည္ေရးထက္ ေရးႀကီးတယ္။

အထြက္အ၀င္ ထုုိသုုိ႔ထူးသတဲ့
ေသခ်ာကူးလုုိ႔ မွတ္ထားကြယ္။

မွတ္ကြယ္ မွတ္ကြယ္။

.

မွတ္ခ်က္။
မူရင္းစေတးတပ္စ္ႏွင့္ ဓါတ္ပုုံအား ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။ 
ထုုိစေတးတပ္စာသားေလးကိုု သူႀကီးအေတြးနဲ႔ အေျဖေပးထားပါသည္။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
စက္တင္ဘာ ၁၂   ၂၀၁၅ စေန ၁၀း၂၀ နာရီ)

.

Monday, 31 August 2015

ပုုိ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္ (ဘေလာ့ေဒးအမွတ္တရ)

ေဖ့စ္ဘုုတ္က လြတ္လပ္ခြင့္ ဒီမုုိကေရစီဆုုိ
ဘေလာ့က ခ်ဳပ္တည္းမႈ ဆုုိရွယ္လစ္ျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က စည္းကမ္းပ်က္ အာဏာရွင္ဆုုိ
ဘေလာ့က စည္းကမ္းရွိ ဒီမုုိကေရစီျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ဟုုိေဖာ္ဒီေဖာ္ ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ အပ်ိဳမေလးဆုုိရင္
ဘေလာ့က ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း အပ်ိဳစင္ေလးျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ျပက္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ လူျပက္ဆုုိရင္
ဘေလာ့က တည္တည္တံ့တံ့ ဂုုဏ္သေရရွိ လူႀကီးျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ပူျပင္းတဲ့ ေနမင္းဆုုိရင္
ဘေလာ့က ေအးျမတဲ့ လမင္းျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က သဲကႏၱာရႀကီးဆုုိရင္
ဘေလာ့က အိုုေအစစ္ေလးျဖစ္မယ္။

ေဖ့စ္ဘုုတ္က ၾကမ္းတမ္းတဲ့ မုုန္တုုိင္းဆုုိရင္
ဘေလာ့က ႏူးည့ံတဲ့ ေလေျပျဖစ္မယ္။

ေရွးရုုိးစြဲလုုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခ်င္တယ္ပဲ ဆုုိဆုုိ
သူႀကီးကေတာ့
ဘေလာ့ကုုိ ပုုိ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္။


တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
(၃၁၊၀၈၊၂၀၁၅ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၀၁း၄၀ နာရီ)


.

Friday, 28 August 2015

ေယာင္မွား၍ ေအာ္မိသည္

ေရႊေရာင္ေရာေထြး
ပုုိးေကာင္ေလးသည္
ဟိုုေျပးဒီလာ
ေခါက္တုုန္႔ကာျဖင့္
လြန္စြာၾကည္ႏူး
ေပ်ာ္စိတ္ၾကဴးသိုု႔
ရႊင္ျမဴးလြန္၍ ေမ့ေလ်ာ့သည္။

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္
ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္၀ယ္
စားခြင္အႀကိဳက္
ပင့္ကူမုုိက္က
ဆြဲကုုိက္ခ်ည္ေႏွာင္
သူ႔သုုိက္ေဆာင္သည္
ပိုုးေကာင္ရုုန္းဖုုိ႔ ခက္လွသည္။

စိတ္မွာဒြိဟ
လြန္ေတြးဆ၍
ကယ္ရနုုိးနုုိး
ထားရနုုိးဟုု
ခ်ိန္ထုုိးေနမိ
အျပစ္ရွိသည္
အသိမူး၍ ပူမိသည္။

ပုုိးေကာင္ကုုိကယ္
ပင့္ကူပယ္က
ရင္၀ယ္မခ်ိ
စာနာမိသုုိ႔
သူ၏အစာ
၀မ္းတစ္ထြာကုုိ
ဤငါလုုပ္၍ ပ်က္စီးသည္။

ပင့္ကူကုုိလြတ္
ပုုိးေကာင္သတ္လည္း
မျပတ္ပူမီး
ရင္တြင္းစီး၍
ငါတည္းပင္လွ်က္
ကယ္နုုိင္လ်ွက္နဲ႔
သူ႔သက္ေသ၍ ျပစ္ရွိသည္။

ထုုိသုုိ႔ေတြးစဥ္
ပင့္ကူမွ်င္ျဖင့္
အစဥ္ရစ္ပတ္
ျဖစ္ညွစ္သတ္၍
ေသလတ္ပုုိးေကာင္
စုုတိေဆာင္သည္
ငါေယာင္မွား၍ ေအာ္သတည္း။

(တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း
ၾသဂုုတ္လ ၂၈  ၂၀၁၅ ေသာၾကာေန႔
၁၆း၃၀ နာရီ)
.