Tuesday, 12 April 2016

"အထူးေအာင္ပန္းဆင္" ေတးထပ္

ပြဲသႀကၤန္ နႊဲျပန္ၾက
ဇြဲသန္ျပ ခါခါ။
ကဲသံက ဆူဆူညံတယ္
တူတူႀကံ ေပ်ာ္ပြဲ။
နိုုင္ငံသစ္ တည္လစ္စဥ္လွ်င္
ျပည္ရွစ္ခြင္ ျမဴးလိုု႔ဆင္ႏႊဲ။
ပိေတာက္ခက္နဲ႔ ေရပက္ပါကြယ္
ေဆြသက္လ်ာ စုုိရႊဲ။
ေနြရက္ၾကာ ပ်ိဳအသဲမွာျဖင့္
ငုုိမစဲ ရင္မွာ။
ေလာင္းကြဲ႔ေလ စမ္းေရစက္ေတြနဲ႔
မွန္းေနလ်က္ လြမ္းေတာ့သည္သာ။
ေရွ့တေလ်ာက္ ျပည္သာယာကုုိ
ေဆြသဟာ လက္တြဲလိုု႔။
ခက္ခဲစြာ့ ထုုိဌာေန၊ သြားၾကစိုု႔ေလ။
အတာၾကဴးတဲ့ တန္ခူးေျမမွာ
အထူးေသခ်ာ ေအာင္ပန္းဆင္ၾကေလး။
(သူႀကီးမင္း ၁၂ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

Monday, 11 April 2016

တုုံးဖလားဖိတ္ေခၚသံ


လလိတေစတီ ထူးျမတ္သည္
ရွိခုုိးဦးခ်မည္။
ကုုသိုုလ္စည္ဖုုိ႔ တည္ကာထား
ရြာနာမည္က တုုံးဖလား။
.
တုုံးဖလားသိုု႔ လာေစခ်င္
လက္လွမ္းႀကိဳမွာပင္။
ၿပဳံးရႊင္ၾကည္သာ ေဖာ္ေရြျခင္း
ရိုုးသားပါလုုိ႔ မာန္ေတြကင္း။
.
မာန္ေတြကင္းပ ထုုိရပ္ရြာ
ထက္ဖ်ားျပည္ျမန္မာ။
ၿမိဳ့နာမည္ဟာ ပင္လည္ဘူး
စစ္ကိုုင္းတုုိင္းရဲ့ ေဒသထူး။
.
ေဒသထူးသိုု႔ ေရာက္ဖုုိ႔ဆိုု
ရထားကားနဲ႔ သြားဖုုိ႔လုုိ။
ခရီးတိုုတုုိ မွန္မယြင္း
ေရာက္ႏိုုင္ပါေပါ့ ခုုခ်က္ခ်င္း။
.
ခုုခ်က္ခ်င္းေတာ့ ဆုုိင္းငံ့ပါ
သူႀကီးျပန္လာမွာ။
ရပ္ရြာသာဖုုိ႔ ျမတ္ပ႒ာန္း
ရြတ္ဆုုိမွာကြဲ႔ ဆုုန္လဆန္း။
.
ဆုုန္လဆန္းရက္ ဆယ့္ငါးဟာ
ဗုုဒၶေန႔ထူးပါ။
ထုုိရက္မွာကြယ္ ထီးတင္ပြဲ
ပုုညရွင္တုုိ႔ မွန္ဆင္ႏႊဲ။
.
မွန္ဆင္ႏႊဲဖုုိ႔ ဗ်ာဒိတ္ခံ
ဗုုဒၶဖြားပြင့္စံ။
ကိေလရန္ကုုိ တြန္းလွန္ရွင္း
ေလာကအားလုုံး ဥာဏ္ေရာင္လင္း။
.
ဥာဏ္ေရာင္လင္းတဲ့ ျမန္မာျပည္
ထင္ရွားေရွ့ေနာက္ဆီ။
တုုိင္းတိ္ုုင္းျပည္ျပည္ လာလည္ၾက
က်င့္ႀကံအားထုုတ္ ျမတ္ဓမၼ။
.
ျမတ္ဓမၼတုုိ႔ ထြန္းကားေအာင္
ေန႔ညအာဂုုံေဆာင္။
ထြန္းေတာက္ေျပာင္ဖုုိ႔ လြန္ႀကိဳးစား
အားထုုတ္ပါတဲ့ သံဃာမ်ား။
.
သံဃာမ်ားႏွင့္ ျမတ္ဆရာ
မိဘေပါင္းလုုိ႔ သင္ၾကားတာ။
ျမန္ျပည္သာဖုုိ႔ စုုကာေပါင္း
သင္ၾကားပါကြဲ႔ ေအးေစေၾကာင္း။
.
ေအးေစေၾကာင္းတုုိ႔ စုုေ၀းရာ
တုုံးဖလားတဲ့ ထုုိရပ္ရြာ။
မျပတ္ခါခါ ဖိတ္ေခၚျခင္း
ႀကိဳဆုုိပါတဲ့ သူႀကီးမင္း။
.
သူႀကီးမင္းက လက္ကမ္းႀကိဳ
လာၾကပါကြဲ႔ ပ်ိဳပ်ိဳအုုိ။
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။
.
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။
.
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။
.
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။


(၁၀ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)
.

လန္ဒန္ျမန္မာသႀကၤန္


ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲကို
ဆင္နႊဲပါတ့ဲ လန္ဒန္ေျမ။
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားနဲ ့
စည္ကားပါလို ့ သိုက္ၿမိဳက္ေန။
အပူမ်ားကို စြန္ ့ကာပစ္လို ့
အသစ္မ်ားနဲ ့ ေအးခ်မ္းေဝ။
လာၾကပါကြယ္ ကုသိုလ္ထူးဖို ့
နွစ္သစ္ကူးမွာ ဆံုၾကမယ္။
ဆံုမယ္ ဆံုမယ္။

(၉  ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

သိမ္းပတ္ေ၀့လည္ ထုုိနဒီ

လန္ဒန္ၿမိဳ့ကုုိ ေကြ႔ျဖတ္စီးတဲ့
သိမ္းျမစ္ႀကီးေပါ့ ထုုိနဒီ။
ေလွ်ာက္သြားမိလွ်င္ လြန္ၾကည္ႏူးေပါ့
သိပ္ရႊင္ျမဴးဖုုိ႔ ေကာင္းလွသည္။
ျမစ္ကမ္း၀ဲယာ ဟုုိတယ္မ်ားနဲ႔
ေဆာက္ဦမ်ားလဲ လြန္ခန္႔ထည္။
ေရထဲျဖတ္လာ ေလညွင္းေလးကုုိ
သူႀကီးေထြးေပြ႔ လြန္စိတ္ၾကည္။
ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္၊ သြားလမ္းေပါက္၊ လမ္းေလွ်ာက္လူေတြစည္။
အဲဒါေၾကာင့္ မၾကာခဏ အထာက် ေျခၾကြသိမ္းျမစ္ဆီ။

(၈ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

ကမ္းနားလမ္း

ကမ္းနားလမ္းကုုိ ျဖတ္ကာသြားေတာ့
ဘတ္စ္ကားႀကီးက ေျပးေနတယ္။
မီးပိြဳင့္နီနီ ေျပာင္းကာျပလိုု႔
အရွိန္ခ်ၿပီး ရပ္ၾကမယ္။
ရုုံးေတာ္ႀကီးရယ္ အလြန္လွေပါ့
မၾကာခဏ ေငးမိတယ္။ 
မိုုးနတ္ေဒ၀ါ အၿငိဳးမ်ားနဲ႔
တအားတုုိးၿပီး သြန္းလုုိက္တယ္။
မုုိက္တယ္ မုုိက္တယ္။

(၈ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

မ်က္စိတဆုုံး ၾကည့္ေပဦး

အို သူႀကီး
အို သူႀကီး။
ဘယ္သြားသနည္း
အုုိ သူႀကီး။
သိမ္းျမစ္တလႊား
ေျခလ်င္သြား။
ဘာေတြ႔ခဲ့နည္း
အုုိ သူႀကီး။
လန္ဒန္အုုိင္းကုိ
ျမင္ခဲ့ဆိုု။
ဘယ္ေရာက္ေသးနည္း
အုုိ သူႀကီး။
ပါလီမန္နား
ဘစ္ဘင္သြား။
ဘာလုုပ္သနည္း
အုုိ သူႀကီး။
စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္
လမ္းေတြေလွ်ာက္။
ဘာသြားလုုပ္နည္း
အုုိ သူႀကီး။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္း
ခက္ခဲရွင္း။
ဘာလုုပ္ခဲ့နည္း
အုိ သူႀကီး။
ဓါတ္ပုုံမ်ားစြာ
ရုိက္လုုိ႔လာ။
ဘာဓါတ္ပုုံနည္း
အုိ သူႀကီး။
မ်က္စိတဆုုံး
ၾကည့္ေပဦး။ း)

(၃၀ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ၿပဳံးအားရႊင္ၾကည္ၾကည္

ပန္းရံဆရာ လက္ရာေကာင္းတဲ့
တုုိ႔ရြာေက်ာင္းက ထုုိေစတီ။
ျမင္သူတကာ လြန္လွပလုုိ႔
လလိတတဲ့ ထုုိနာမည္။
လျပည့္ကဆုန္ ထီးတင္ပြဲမုုိ႔
သူႀကီးအၿမဲ ဖိတ္ေခၚသည္။
ေဆြမ်ိဳးဥာတကာ မိတ္ေဆြေပါင္းတုုိ႔
အိတ္ေတြေဖာင္းဖုုိ႔ ဆုုေတာင္းမည္။
ထီးေတာ္တင္ပြဲ၊ ဆင္ကာႏႊဲ၊ သင္လဲ ကုုသုုိလ္စည္။
ကဆုုန္လျပည့္၊ ဗုုဒၶေန႔၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကမည္။
အဲဒါမွ အမုုန္းမပြါး တုုံးဖလား ၿပဳံးအားရႊင္ၾကည္ၾကည္။

(၂၆ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)