Wednesday, 29 March 2017

ကုုိယ့္အျမင္သာ

နုုိင္ငံတုုိးတက္မလားလုုိ႔
သာသနာနဲ႔ ရင္းလုုိက္တယ္။
သာသနာပဲ အနင္းခံရတယ္
နုုိင္ငံကေတာ့
ေအာက္ဆင္းလုုိ႔ ေကာင္းေနတုုန္း။


(၂၄ ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၆)

No comments: