Tuesday, 12 April 2016

"အထူးေအာင္ပန္းဆင္" ေတးထပ္

ပြဲသႀကၤန္ နႊဲျပန္ၾက
ဇြဲသန္ျပ ခါခါ။
ကဲသံက ဆူဆူညံတယ္
တူတူႀကံ ေပ်ာ္ပြဲ။
နိုုင္ငံသစ္ တည္လစ္စဥ္လွ်င္
ျပည္ရွစ္ခြင္ ျမဴးလိုု႔ဆင္ႏႊဲ။
ပိေတာက္ခက္နဲ႔ ေရပက္ပါကြယ္
ေဆြသက္လ်ာ စုုိရႊဲ။
ေနြရက္ၾကာ ပ်ိဳအသဲမွာျဖင့္
ငုုိမစဲ ရင္မွာ။
ေလာင္းကြဲ႔ေလ စမ္းေရစက္ေတြနဲ႔
မွန္းေနလ်က္ လြမ္းေတာ့သည္သာ။
ေရွ့တေလ်ာက္ ျပည္သာယာကုုိ
ေဆြသဟာ လက္တြဲလိုု႔။
ခက္ခဲစြာ့ ထုုိဌာေန၊ သြားၾကစိုု႔ေလ။
အတာၾကဴးတဲ့ တန္ခူးေျမမွာ
အထူးေသခ်ာ ေအာင္ပန္းဆင္ၾကေလး။
(သူႀကီးမင္း ၁၂ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

Monday, 11 April 2016

တုုံးဖလားဖိတ္ေခၚသံ


လလိတေစတီ ထူးျမတ္သည္
ရွိခုုိးဦးခ်မည္။
ကုုသိုုလ္စည္ဖုုိ႔ တည္ကာထား
ရြာနာမည္က တုုံးဖလား။
.
တုုံးဖလားသိုု႔ လာေစခ်င္
လက္လွမ္းႀကိဳမွာပင္။
ၿပဳံးရႊင္ၾကည္သာ ေဖာ္ေရြျခင္း
ရိုုးသားပါလုုိ႔ မာန္ေတြကင္း။
.
မာန္ေတြကင္းပ ထုုိရပ္ရြာ
ထက္ဖ်ားျပည္ျမန္မာ။
ၿမိဳ့နာမည္ဟာ ပင္လည္ဘူး
စစ္ကိုုင္းတုုိင္းရဲ့ ေဒသထူး။
.
ေဒသထူးသိုု႔ ေရာက္ဖုုိ႔ဆိုု
ရထားကားနဲ႔ သြားဖုုိ႔လုုိ။
ခရီးတိုုတုုိ မွန္မယြင္း
ေရာက္ႏိုုင္ပါေပါ့ ခုုခ်က္ခ်င္း။
.
ခုုခ်က္ခ်င္းေတာ့ ဆုုိင္းငံ့ပါ
သူႀကီးျပန္လာမွာ။
ရပ္ရြာသာဖုုိ႔ ျမတ္ပ႒ာန္း
ရြတ္ဆုုိမွာကြဲ႔ ဆုုန္လဆန္း။
.
ဆုုန္လဆန္းရက္ ဆယ့္ငါးဟာ
ဗုုဒၶေန႔ထူးပါ။
ထုုိရက္မွာကြယ္ ထီးတင္ပြဲ
ပုုညရွင္တုုိ႔ မွန္ဆင္ႏႊဲ။
.
မွန္ဆင္ႏႊဲဖုုိ႔ ဗ်ာဒိတ္ခံ
ဗုုဒၶဖြားပြင့္စံ။
ကိေလရန္ကုုိ တြန္းလွန္ရွင္း
ေလာကအားလုုံး ဥာဏ္ေရာင္လင္း။
.
ဥာဏ္ေရာင္လင္းတဲ့ ျမန္မာျပည္
ထင္ရွားေရွ့ေနာက္ဆီ။
တုုိင္းတိ္ုုင္းျပည္ျပည္ လာလည္ၾက
က်င့္ႀကံအားထုုတ္ ျမတ္ဓမၼ။
.
ျမတ္ဓမၼတုုိ႔ ထြန္းကားေအာင္
ေန႔ညအာဂုုံေဆာင္။
ထြန္းေတာက္ေျပာင္ဖုုိ႔ လြန္ႀကိဳးစား
အားထုုတ္ပါတဲ့ သံဃာမ်ား။
.
သံဃာမ်ားႏွင့္ ျမတ္ဆရာ
မိဘေပါင္းလုုိ႔ သင္ၾကားတာ။
ျမန္ျပည္သာဖုုိ႔ စုုကာေပါင္း
သင္ၾကားပါကြဲ႔ ေအးေစေၾကာင္း။
.
ေအးေစေၾကာင္းတုုိ႔ စုုေ၀းရာ
တုုံးဖလားတဲ့ ထုုိရပ္ရြာ။
မျပတ္ခါခါ ဖိတ္ေခၚျခင္း
ႀကိဳဆုုိပါတဲ့ သူႀကီးမင္း။
.
သူႀကီးမင္းက လက္ကမ္းႀကိဳ
လာၾကပါကြဲ႔ ပ်ိဳပ်ိဳအုုိ။
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။
.
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။
.
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။
.
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ လူအမ်ား
ေနၾကပါတဲ့ တုုံးဖလား။


(၁၀ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)
.

လန္ဒန္ျမန္မာသႀကၤန္


ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲကို
ဆင္နႊဲပါတ့ဲ လန္ဒန္ေျမ။
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားနဲ ့
စည္ကားပါလို ့ သိုက္ၿမိဳက္ေန။
အပူမ်ားကို စြန္ ့ကာပစ္လို ့
အသစ္မ်ားနဲ ့ ေအးခ်မ္းေဝ။
လာၾကပါကြယ္ ကုသိုလ္ထူးဖို ့
နွစ္သစ္ကူးမွာ ဆံုၾကမယ္။
ဆံုမယ္ ဆံုမယ္။

(၉  ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

သိမ္းပတ္ေ၀့လည္ ထုုိနဒီ

လန္ဒန္ၿမိဳ့ကုုိ ေကြ႔ျဖတ္စီးတဲ့
သိမ္းျမစ္ႀကီးေပါ့ ထုုိနဒီ။
ေလွ်ာက္သြားမိလွ်င္ လြန္ၾကည္ႏူးေပါ့
သိပ္ရႊင္ျမဴးဖုုိ႔ ေကာင္းလွသည္။
ျမစ္ကမ္း၀ဲယာ ဟုုိတယ္မ်ားနဲ႔
ေဆာက္ဦမ်ားလဲ လြန္ခန္႔ထည္။
ေရထဲျဖတ္လာ ေလညွင္းေလးကုုိ
သူႀကီးေထြးေပြ႔ လြန္စိတ္ၾကည္။
ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္၊ သြားလမ္းေပါက္၊ လမ္းေလွ်ာက္လူေတြစည္။
အဲဒါေၾကာင့္ မၾကာခဏ အထာက် ေျခၾကြသိမ္းျမစ္ဆီ။

(၈ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

ကမ္းနားလမ္း

ကမ္းနားလမ္းကုုိ ျဖတ္ကာသြားေတာ့
ဘတ္စ္ကားႀကီးက ေျပးေနတယ္။
မီးပိြဳင့္နီနီ ေျပာင္းကာျပလိုု႔
အရွိန္ခ်ၿပီး ရပ္ၾကမယ္။
ရုုံးေတာ္ႀကီးရယ္ အလြန္လွေပါ့
မၾကာခဏ ေငးမိတယ္။ 
မိုုးနတ္ေဒ၀ါ အၿငိဳးမ်ားနဲ႔
တအားတုုိးၿပီး သြန္းလုုိက္တယ္။
မုုိက္တယ္ မုုိက္တယ္။

(၈ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

မ်က္စိတဆုုံး ၾကည့္ေပဦး

အို သူႀကီး
အို သူႀကီး။
ဘယ္သြားသနည္း
အုုိ သူႀကီး။
သိမ္းျမစ္တလႊား
ေျခလ်င္သြား။
ဘာေတြ႔ခဲ့နည္း
အုုိ သူႀကီး။
လန္ဒန္အုုိင္းကုိ
ျမင္ခဲ့ဆိုု။
ဘယ္ေရာက္ေသးနည္း
အုုိ သူႀကီး။
ပါလီမန္နား
ဘစ္ဘင္သြား။
ဘာလုုပ္သနည္း
အုုိ သူႀကီး။
စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္
လမ္းေတြေလွ်ာက္။
ဘာသြားလုုပ္နည္း
အုုိ သူႀကီး။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္း
ခက္ခဲရွင္း။
ဘာလုုပ္ခဲ့နည္း
အုိ သူႀကီး။
ဓါတ္ပုုံမ်ားစြာ
ရုိက္လုုိ႔လာ။
ဘာဓါတ္ပုုံနည္း
အုိ သူႀကီး။
မ်က္စိတဆုုံး
ၾကည့္ေပဦး။ း)

(၃၀ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ၿပဳံးအားရႊင္ၾကည္ၾကည္

ပန္းရံဆရာ လက္ရာေကာင္းတဲ့
တုုိ႔ရြာေက်ာင္းက ထုုိေစတီ။
ျမင္သူတကာ လြန္လွပလုုိ႔
လလိတတဲ့ ထုုိနာမည္။
လျပည့္ကဆုန္ ထီးတင္ပြဲမုုိ႔
သူႀကီးအၿမဲ ဖိတ္ေခၚသည္။
ေဆြမ်ိဳးဥာတကာ မိတ္ေဆြေပါင္းတုုိ႔
အိတ္ေတြေဖာင္းဖုုိ႔ ဆုုေတာင္းမည္။
ထီးေတာ္တင္ပြဲ၊ ဆင္ကာႏႊဲ၊ သင္လဲ ကုုသုုိလ္စည္။
ကဆုုန္လျပည့္၊ ဗုုဒၶေန႔၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကမည္။
အဲဒါမွ အမုုန္းမပြါး တုုံးဖလား ၿပဳံးအားရႊင္ၾကည္ၾကည္။

(၂၆ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ေပ်ာ္ၾကမယ္

ၾကည့္ျမင္သူေတြ ကုုသုုိလ္ပြါးေအာင္
လွဴရွင္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပမယ္။
ေစတီရွစ္ခြင္ တံခြန္တုုိင္ႀကီးနဲ႔
ေခါင္းေလာင္းႀကီးလဲ ႏွစ္လုုံးကြယ္။
ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ကဗ်ည္းထုုိးလုုိ႔
တစ္မ်ိဳးေလးမုုိ႔ ၾကည့္ေကာင္းတယ္။
လာၾကေလကြယ္ ဘုုရားပြဲကုုိ
တအားႏႊဲၿပီး ေပ်ာ္ၾကမယ္။
ေပ်ာ္မယ္ ေပ်ာ္မယ္။

(၂၃ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ထီးဟသၤာ

ဘုုရားထီးေတာ္ ပင့္ေဆာင္ၿပီးလုုိ႔
ဘုုန္းေတာ္ႀကီးက သိမ္းထားတယ္။
တံခြန္တုုိင္ေပၚ တင္ကာထားဖုုိ႔
ဟသၤာမ်ားက လွပတယ္။
ကုုသုုိလ္ရွင္ေတြ ၀မ္းသာၾကကြဲ႔
ခ်မ္းသာရဖုုိ႔ ေသခ်ာတယ္။
တုုံးဖလားရြာ ေဒသခရီးကုုိ
ေမလအၿပီး သြားၾကမယ္။
သြားမယ္ သြားမယ္။

(၂၁ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ဘာမင္ဂမ္သုုိ႔

လန္ဒန္မွာကြယ္ အေနမ်ားသမုုိ႔
သြားၾကပါစုုိ႔ ဘာမင္ဂမ္။
ဘုုရားေက်ာင္းကန္ သံဃာမ်ားႏွင့္
ထင္ရွားပါတဲ့ ေနရာမွန္။
ဖိတ္ေခၚပါတယ္ လူအမ်ားကုုိ
ရထား ကားနဲ႔ ေလယာဥ္ပ်ံ။
ယူေကပုုဂံ ထုုိအရပ္သုုိ႔
မျပတ္လာဖုုိ႔ ဖိတ္ေခၚသံ။
ဘုုရားလဲဖူး၊ လိပ္ဥတူး၊ ေပ်ာ္ျမဴးထုုိနိဗၺာန္။
အဲဒါေၾကာင့္ ခဏခဏ ၀ိဟာရ လာၾက ေအးရိပ္ထံ။

(၂၀ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

တုုိင္ေစသား


ရာသီေႏြဦး
သြန္းေလျဖဴးသုုိ႔
ရႊင္ျမဴးစိတ္ရႊင္
ရြာထိပ္ျပင္၀ယ္
ဦးတင္ဗုုဒၶ
ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္
လလိတႀကီးပါတကား။
ထုုိလလိတ
ေစတီလွကုုိ
ကင္းပရန္စြယ္
မွန္ေပ်ာက္ကြယ္ဖုုိ႔
ကာကြယ္ရံထား
ေဗာဓိမ်ားႏွင့္
စုုိက္ထားလင္းလြန္း
ကံ့ေကာ္သြန္း၍
ေအာင္ရႊန္းစည္ေတာ္
တီးရုုိက္ေဆာ္သည္
မုုိးေပၚဘ၀ဂ္တုုိင္ေစသား။

(၁၅ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

သြားၾကမည္

ေလးမ်က္ႏွာမွာ တည္ကာထားတဲ့
မုုခ္ဦးမ်ားႏွင့္ ထုုိေစတီ။
အရပ္ရွစ္ခြင္ ေစတီမ်ားက
၀န္းရံထားေတာ႔ လြန္ခန္႔ထည္။
တံတိုုင္းမ်ားကုုိ စတီးရုုိးနဲ႔
ကာရံထုုိးဖုုိ႔ တုုိ႔ႀကံစည္။
ေစတီေတာ္ကုုိ ေရႊသကၤန္းနဲ႔
ကပ္လွဴဒါန္းဖို႔ သြားၾကမည္။
သြားမည္ သြားမည္။

(၁၃ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ရြက္သယ္ပိုုး

ေအာင္ျမင္ပါေစ
ဆုုေတာင္းေခၽြရင္း
ေစတီတည္မႈ
လုုံ႔လျပဳသည္
ကုုသိုုလ္အက်ိဳး 
ရြက္သယ္ပုိးစို႔။


(၁၀ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

တေန႔တလံ

တေန႔တေန႔
တေရြ ႔ေရြ ႔ျဖင့္
ေရြ ႔၍သြားေသာ္
မွန္းရည္ေမွ်ာ္သည့္
ပူေဇာ္အပ္ရာ
ေစတီသာသည္
ရြာတုုံးဖလား
ထက္ေခါင္ဖ်ား၌
ငြါးငြါးစြင့္စြင့္
ၾကြားၾကြား၀င့္ၿပီး
ပြင့္ေပၚမည္မွာ
လြန္ေသခ်ာတည္း။


(၇ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

ေစတီတည္ထား ကုုသုုိလ္ပြါး

ေတာင္ယံကမ္းပါး၊ တည္ထားေစတီ
ရင္ျပင္ကိုုလဲ၊ အားခဲေဆာက္မည္
ၾကာရွည္ခိုုင္ေၾကာင္း၊ စုုေပါင္းကာညီ
ေက်ာက္ထုုပ္ရုုိက္၊ စိုုက္စုုိက္လုုပ္ေတာ့သည္။
ရပ္သူရြာသား၊ လုုပ္အားညီညီ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး၊ ၿပဳံးထားကုုိယ္စီ
ကိုုယ္စိတ္ရႊင္လန္း၊ ေအးခ်မ္းေနသည္။
တုုံးဖလား၊ ဘုုရား၀ုုိင္းလုုိ႔တည္။ 
ကုုသုုိလ္ရွင္မ်ား၊ စိတ္ထားရႊင္ၾကည္
တည္ေဆာက္ပုုံမ်ား၊ ျမင္ထားေစမည္
ကုုသိုုလ္ဆင့္ဆင့္၊ တင့္တင့္ဂုုဏ္ရည္
ျမတ္ဒါန၊ ျပဳၾကေ၀ေ၀စီ။
သာဓုု သာဓုု သာဓုု။

(၃ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

လန္ဒန္၀ိဟာ ဖိတ္ေခၚလႊာ

လာၾကေလကြယ္ လုုပ္အားေပးဖုုိ႔
ကုုသုုိလ္ေရးမုုိ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။
ထမနဲကုုိ ေယာက္မႀကီးနဲ႔
ေခၽြးေတြသီးလုုိ႔ ထုုိးၾကတယ္။
ဆရာေတာ္ကုုိယ္တုုိ္င္ ႏွမ္းေတြျဖဴးလုုိ႔
စိတ္ရႊင္ျမဴးဖုုိ႔ ေကာင္းလွတယ္။
စတုုဒိသာ အလွဴပြဲမုုိ႔
ပါဆယ္ဆြဲလဲ ခြင့္ျပဳတယ္။
ျမည္းကာစမ္းကာ အ၀တီးလုုိ႔
တ၀ႀကီးပဲ စားပစ္တယ္။
လာၾကေလကြယ္ ေကၽြးေနၿမဲမုုိ႔
ကေလးဆြဲလုုိ႔ ေျပးခဲ့ကြယ္။
ေကၽြးမယ္ ေကၽြးမယ္။

(၂၉  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆)

တပုုိတြဲ ထမနဲရယ္က စားခ်င္ၿပီ

ေစာေစာထကာ ကားေပၚတက္လုုိ႔
နက္ျဖန္မနက္ ျမန္းခဲ့ကြယ္။
ေက်ာင္းႀကီး၀ိဟာ ကုုိယ္ေတာ္မ်ားက
မွာၾကားကာတဲ့ ေခၚခဲ့တယ္။
တပုုိတြဲမွာကြယ္ ႏႊဲတဲ့ပြဲမုုိ႔
ထမနဲက ဇာတ္လုုိက္ကြယ္။
ျပင္ဆင္ထားပုုံ မ်ိဳးစုုံလွသကြဲ႔
သူႀကီးၾကြေရာက္ ခ်ီးျမ်င့္တယ္။
အနံ႔ရသာ ျပည့္ၾကြယ္ျဖိဳးသမုုိ႔
ထပ္တုုိးကာကြဲ႔ စားဦးမယ္။
စားမယ္ စားမယ္။ း)

(၂၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆)

ၿပဳံးကာေပ်ာ္ရႊင္ ကုုသုုိလ္ရွင္

ရာသီပြင့္လင္း၊ ရႈခင္းျမဴစင္
ေစတီတည္ျခင္း၊ မယြင္းစတင္
ကိုုယ္အားဥာဏ္အား၊ စိတ္အားရႊင္ရႊင္
တူတူျပဳ၊ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ဆင္။

ေစတီရွစ္ရပ္၊ ထုုိရပ္မွာပင္
ေစတီရံမ်ား၊ တည္ထားစတင္
တံတုုိင္းမ်ားလဲ၊ မလႊဲအစဥ္
ျဖစ္တည္ျပဳ၊ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ဆင္။

ေအာင္ျမင္ရာလမ္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းကာပင္
ေအာငျ္မင္ကာနီး၊ ၿပဳံးၿ႔ပီးေပ်ာ္ရႊင္
ေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ စိတ္တြင္းၾကည္လင္
ေအာင္ျမင္မႈ၊ ေကာင္းမႈကုုသိုုလ္ဆင္။

ရပ္နီးရပ္ေ၀း၊ ကူေပးလွဴရွင္
ထုုိကုုသိုုလ္ထူး၊ ေက်းဇူးလြန္တင္
သူႀကီးမင္းက၊ မွတ္ရအစဥ္
ၿပဳံးကာျပဳ၊ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ဆင္။

သာဓုု သာဓုု သာဓုု။

(၂၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆)