Saturday, 1 April 2017

ေဖာက္ ...........

မ်ိဳးစစ္မွန္စြာ
ပန္းမဟာတုုိ႔
ၾကမၼာငင္ေရာက္
အုုတ္ၾကားေပါက္လည္း
မေၾကာက္အလ်ဥ္း
သူ ေဖာက္ထြင္းသည္


အလင္းပန္းမ်ား ပြင့္ေစဖုုိ႔။

ရူး

အရူးလုုပ္ေတာ့
အဟုုတ္ထင္။
အဟုုတ္လုုပ္ေတာ့
အရူးထင္။
လူပင္
ရူးခ်င္သလုုိလုုိ ျဖစ္သြားေရာ။

နီ

အနီေတာ့ 
အနီပါပဲ
ဒါေပမဲ့
အနီလားဆုုိျပန္ေတာ့
မနီျပန္ဘူး။
ဒါျဖင့္ မနီဘူးလားဆုုိေတာ့လဲ
နီျပန္တယ္
လူေတြက
နီတာ မနီတာကုုိ
အနီနဲ႔ ခြဲနီေနၾကတယ္။
တကယ္ဆုုိ
နီတုုိင္းလဲ
အနီမဟုုတ္သလုုိ
မနီတုုိင္းလဲ
အနီမဟုုတ္ဘူးလုုိ႔ ေျပာမရပါဘူး။
အနီေတြ ထင္းေနတဲ့
နွင္းဆီမွာေတာင္
နီ ျဖဴ ၀ါ နက္
အနီသက္သက္ မဟုုတ္ၾကဘူးမဟုုတ္လား။
နီၾကေနာ္ နီၾက
အားရပါးရ နီၾက
ဒါေပမဲ့
တျခားနီသူေတြကုုိေတာ့
ငါ့ေလာက္ မနီဘူးလုုိ႔
အနီမကဲေစခ်င္ဘူး။
လူတိုုင္းမွာ
သူ႔အနီအခြင့္အေရးနဲ႔
သူ နီနုုိင္တယ္
သူနီခ်င္တဲ့အခါ နီမယ္
မနီခ်င္တဲ့ အခါ မနီဘူး။
သိထားရမွာက
နီတိုုင္း မေကာင္းသလုုိ
မနီတုုိင္းလဲ မေကာင္းမဟုုတ္ၾကဘူးဆုုိတာပါဘဲ။

၀ါ

အေတာ္ႀကီးကုုိ
၀ါေနတာပဲ။
၀ါရင့္ေနသူေတြ
၀ါေနၾကတာ မဆန္းေပမဲ့
မ၀ါဘူးထင္ေနတဲ့အရာေတြ
၀ါေနရင္
၀ါေနတာကုုိ
၀ါေနပါလားလုုိ႔ သိသြားတဲ့အခါ
၀ါတူခ်င္း
၀ါမတူခ်င္း
၀ါ၀ါ၀င္းလက္လုုိ႔ေပါ့။
၀ါမွာသာ
ဆက္၀ါၾကပါေလ
၀ါ၀ါျမင္တုုိ္ငး
အ၀ါမဟုုတ္ေပမဲ့
မ၀ါတုုိင္းလဲ
အ၀ါမဟုုတ္ဘူးလုုိ႔
မ၀ါၾကရုုံပါဘဲ။

ကြက္

ပုုထုုသေဘာ
လူ႔မေနာ၀ယ္
ေကာင္းေသာအမႈ
မေကာင္းမႈတုုိ႔
ေပါင္းစုုတည္မွာ
ဓမၼတာတည္း
စဥ္လာမပ်က္
ဓမၼစြက္၍
ဆိုုးကြက္ပယ္ခြါ
ေကာင္းကြက္ရွာေလာ့။


(၃၁ မတ္လ ၂၀၁၇)

တံတုုိင္း

ေရွ ႔ေနာက္ေျမာက္ေတာင္
တံတုုိင္းေဆာင္၍
လုုံေအာင္ပိတ္ကာ
ကင္မရာျဖင့္
၀င္လာထြက္သြား
ဧည့္သည္မ်ားကုုိ
မွတ္ထားရုုပ္သံ
ဥာဏ္ျဖင့္ႀကံေသာ္
အမွန္ေဘးကင္း
ျပည္သန္႔ရွင္းအ့ံ။


(၃၁ မတ္လ ၂၀၁၇)

"တူ" ေတးထပ္

တူတူဆုုိ တူတူပဲမုုိ႔
တမူထဲ ေထာက္ခံ။
မတူကြဲ ေဖာက္မျပန္သည္
ေနာက္တဖန္ သိထား။
အစေကာင္းလုုိ႔ ခဏေျပာင္းဆုုိလွ်င္
ဘ၀ေဟာင္းကုုိ သြားဖုုိ႔လြန္မ်ား။
ေအာ္သမွ် ေပ်ာ္ဖုုိ႔ပါကြယ္
ေခၚစုုိ႔ရယ္ ျပည့္အား။
ေမွ်ာ္လုုိ႔မယ္ ဂတိတရားေတြနဲ႔
အသိပြါး ေနမွာ။
ျပည့္သာယာ ေရာင္နီ၀င္းကုုိ
ေဆာင္ၾကည္လင္း သြင္းေတာ့သည္သာ။ 
ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းရာကုုိ
သိမ္းျမန္းကာ ဆင္ႏႊဲလုုိ႔။
စိတ္ထဲမွာ မ်ားျပည္သူ
ညီၾကတူတူ။
တစ္ေယာက္တစ္အုုပ္နဲ႔ ေနာက္ဆုုပ္သူကုုိ
ေၾကာက္-ယုုတ္လူ ေခၚၾကပါကြဲ႔ေလး။ ။

(၃၀ မတ္လ ၂၀၁၇)

Thursday, 30 March 2017

ပြင့္ခုုိက္သာ


ပြင့္လႊာထပ္ထပ္
ပြင့္ဖတ္စုုံစုုံ
ပြင့္ပုုံဆန္းဆန္း
ပြင့္လန္းညီညီ
ပြင့္သီရြရြ
ပြင့္လွစြင့္စြင့္
ပြင့္ခြင့္ဖန္ဖန္
ပြင့္နန္းဆန္၍
ပြင့္တံရုုိးရွင္း
ပြင့္လင္းသာသာ
ပြင့္မာလာတည့္။ 

နန္းဆန္သည့္ပန္း
ဘယ္သုုိ႔လန္းလည္း
သက္တန္းျပတ္ႀကဳံ
ကံက်ိဳးကုုန္ေသာ္
ငုုံဖူးပြင့္ေၾကြ
ေအာက္အေျခသုုိ႔
ေၾကမြေလ်ာက်
ပ်က္စီးရ၏။

ပန္းလွသံေ၀
ပန္းအေျခကုုိ
ပန္းေလသိသင့္
ပန္းခ်င့္သင့္သည္
ပန္းႏွင့္တူသူ
သတိမူေလာ့။

(30 March 2017, Thursday)

ဆက္ေလွ်ာက္

လမ္းမွန္ေပၚေရာက္
လမ္းမေပ်ာက္ဖုုိ႔
ဆက္ေလွ်ာက္ႀကိဳးပမ္း
၀ီရိစြမ္းႏွင့္
ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စ
ေရွးကမၼတုုိ႔
တူကြညီညာ
က်ိဳးေပးလာေသာ္
လုုိရာခရီး
အတိၿပီးလိမ့္။

(30 March 2017, Thursday)

Wednesday, 29 March 2017

ေဗာဓိပင္ပ်ိဳး

ရြာတုုံးဖလား၊ ထက္ဖ်ားျမန္ခြင္
ေစတီဘုုရား၊ တည္ထားလိုုအင္
ေဗာဓိပင္နွင့္၊ ဆင္သင့္ျမင္ခ်င္
သူႀကီးမင္း၊ ေမွ်ာ္ျခင္း ေဗာဓိပင္။
စကၤာပူရ၊ ကၽြန္းလွေျမျပင္
ဂ်စ္တူးမည္ရ၊ မုုံရြာ့ႏြယ္၀င္
ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား၊ ေထရ္မ်ားအရွင္
သဒၶါျပည့္၊ ထုုိသည့္ေဗာဓိပင္။
လွေတာနာမ၊ ေထရအရွင္
ဂယာဗုုဒၶ၊ ပင့္ၾကြယူငင္
ပင္ပ်ိဳေဗာဓိ၊ ပီတိရႊင္ရႊင္
ေပးခ်ီးျမွင့္၊၊ ရွဴခ်င့္ေဗာဓိပင္။
ဂယာဗုုဒၶ၊ ထုုိမွယူငင္
ရန္ကုုန္နဂရ၊ ျမန္းၾကြေနအင္
မန္းဌာေနသုုိ႔၊ ေဆာင္ပုုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္
ခရီးဆက္၊ ေအာင္ခ်က္ေဗာဓိပင္။
မႏၱလာမွ၊ ထပ္ၾကြေလလွ်င္
ေရႊတံုုးေျမက၊ အားရေပ်ာ္ရႊင္
ပင္ပ်ိဳျမင္လတ္၊ စိတ္ဓါတ္ၾကည္လင္
ရြာဦးေက်ာင္း၊ ကိန္းေအာင္းေဗာဓိပင္။
ရက္ေကာင္းကုုိေရြး၊ စုုေ၀းလူရွင္
ရုုိေသမႈေပး၊ စုုိက္ေရးျပင္ဆင္
ေက်ာင္းရာမ္အတြင္း၊ စုုိက္သြင္းေျမျပင္
နိမိတ္ဖတ္၊ ပင္ျမတ္ေဗာဓိပင္။ ။

(၁၂ ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၄)

တံုုးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၈

ရဟန္းသံဃာ၊ ျမတ္ဆရာႏွင့္
ရပ္ရြာမိဘ၊ စုုံညီၾကြ၍
အားရရႊင္လန္း၊ မေမာပန္းဘဲ
တက္လမ္းကိုုေမွ်ာ္၊ သာဓုုေခၚသည္
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ဆင္ႏႊဲ၊ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ။ ။

(၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄)

တံုုးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၇

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၊ ဥာဏ္ရည္ထြားဖုုိ႔
ကိုုယ္အားစိတ္အား၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္
ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္၊ စိတ္မေႏွာက္ဘဲ
ၿပီးေျမွာက္ဖုုိ႔သာ၊ ေတာင္းတရာသည္
တုုိ႔ရြာတုုံးဖလား၊ စြမ္းပကား။
ေက်းရြာငယ္ေလး၊ ၿမိဳ့ႏွင့္ေ၀းၿပီး
ေငြေၾကးဂုုဏ္အင္၊ မစုုံလင္၍
လွဴရွင္ေပါင္းစုု၊ ထုုိေကာင္းမႈျဖင့္
ျပဳစုုတည္ေထာင္၊ တစ္၀က္ေအာင္ၿပီ
ဂုုဏ္ေဆာင္တုုံးဖလား၊ စြမ္းပကား။

(၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄)

တံုုးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၆

အမုုိးရယ္ ျပာ
ခုုန္မွာေတာ့ ယွဥ္ပူး။
အျမင္ကုုိ ဘ၀င္ဆက္တယ္
လွခ်က္က ထူး။

(၁၀ ဇူလုုိင္ ၂၀၁၄)

တံုုးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၅

တံုုးဖလား ရြာဦး
ရႊင္ေပ်ာ္ျမဴး ညီပုုံ ဤပုုံ
ေခၽြးေတြက စုုံ။
မတုုန္ပါကြဲ႔ သည္အေရး
ေမာင္တုုိ႔မယ္ ပညာထြန္းဖုုိ႔
တြန္းလုုိက္စုုိ႔ေလး။

(၂၈ ဇြန္ ၂၀၁၄)

တုုံးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၄

၀ါးထရံ
ရက္ျပန္စုုိ႔ မာန္ခဲ။
သစ္မေရာက္ခင္
၀ါးတင္ထားဖုုိ႔ရယ္
အားျပည့္ဆင္ႏႊဲ။

(ဇြန္ ၁၆ ၂၀၁၄)

တုုံးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၃

လုုပ္အားဆုုိလွ်င္ တူတူရုုန္းစုုိ႔
တူတူၿပဳံးဖုုိ႔ တုုိ႔သူငါ။
အမ်ားေစတနာ ကုုသုုိလ္မ်ားနဲ႔
ကုုသုုိလ္ပြါးစုုိ႔ ညီညြတ္စြာ။
ေနပူမုုိးရြာ အသာထားလုုိ႔
သဒၶါအားေၾကာင့္ ၿပဳံးေ၀ျဖာ။
ကုုသိုုလ္ေတြေပး၊ ပညာေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး ၀မ္းေတြသာ။
အဲဒါမွ အမုုန္းမပြါး အၿပဳံးမ်ား တုုံးဖလား ငါတုုိ႔ရြာ။
(၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၄)

တုုံးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၂

ေအာင္သေျပပန္းရယ္နဲ႔
ေရာင္ေန၀န္းတုုိ႔ ခါဆန္းမီ္ွ
ေရဖ်န္းလုုိ႔ခ်ီ။
ေရႊပန္းတုုိ႔သီ
ညီပါေလ့ တုုိင္တန္း။
တူကုုိင္ကာ ျမန္းပါတဲ့
ထူတုုိင္မဟာ နန္းသုုိ႔ရယ္
သြန္းေျမွာက္တဲ့ လမ္း။

(၆ ဇြန္လ ၂၀၁၄)

တုုံးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၁

တုုံးဖလားက လုုပ္ငန္းခြင္
ၿပဳံးပန္း ေ၀ေ၀လြင္။
ကုုသုုိလ္ရွင္ေတြ စုုကာေပါင္း
ငါတုုိ႔ စာသင္ေက်ာင္း။
သားေကာင္းျမတ္တုုိ႔ ဖြားရာေျမ
အမိ ျမန္မာျပည္။
ငါတုုိ႔တေတြ ကာကြယ္မွ
ေဘးကင္း ေနထုုိင္ရ။
အာဂပညာ ရွိမွပင္
ေအာင္ပြဲ အမွန္ဆင္။
ျပည္ခြင္ဌာေန တုုိးတက္ဖိုု႔
ငါတုုိ႔ စာသင္စုုိ႔။

(၅ ဇြန္လ ၂၀၁၄)

ေဗာဓိပင္ပ်ိဳး

"ေဗာဓိပင္ပ်ိဳး ကဗ်ာ"
ဂ်စ္တူးမုုံရြာ လ ွ်ိဳးမွာထားလုုိ႔
ပ်ိဳးကာထားတဲ့ ေဗာဓိပင္။
လွေတာဆရာ သဒၶါလွေတာ့
အသာရလုုိ႔ ၿပဳံးေပ်ာ္ရႊင္။
ညီေတာ္ေခမာ ပင့္ေဆာင္ထားသမုုိ႔
သင့္ေအာင္ထားဖုုိ႔ ေသခ်ာပင္။
သူႀကီးရပ္ရြာ တုုံးဖလားက
အၿပဳံးမ်ားနဲ႔ ႀကိဳဆုုိခ်င္။
ဆုုိခ်င္...ဆုုိခ်င္။

(၂၂ ေမလ ၂၀၁၄)

ေဗာဓိပင္

ေဗာဓိပင္
လုုိခ်င္ပါလုုိ႔ အမွာပါး။
ဂ်စ္ဆရာ အကူေထာက္ပါလိုု႔
အပင္ေပါက္ကုုိ သ လုုိ႔ထားတယ္
လွေတာဘုုန္းၾဘား။
မဂၤလာ
ၾကင္နာပါတဲ့ ထုုိစကား။
လြန္အားနာ တာ၀န္ပ်က္သမုုိ႔
ညႊန္ၾကားလႊာ ခံ၀န္ခ်က္နဲ႔ရယ္
ရွက္ပါ့ တအား။ 

(19 May 2014)

ေခါက္

တံခါးေခါက္သံ
ဆူဆူညံလည္း
နုုိးရန္ေမ့လွ်က္
လြန္အိပ္စက္တည္း။
တံခါးခ်ိဳးသံ
ဗေလာင္းဆံလည္း
ခုုိက္ရန္ျဖစ္ၿမဲ
ကိုုယ့္အိမ္ထဲတည္း။
တံခါးဖ်က္သံ
မုုိးသုုိ႔ညံလည္း
စားမာန္ဇြတ္တင္း
ကုုိယ့္ခ်င္းခ်င္းတည္း။
ေခါက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီး
အိမ္ပ်က္စီးမွ
ငုုိႀကီးခ်က္မ
မုုိက္ေနာင္တျဖင့္
ေသာက မုုိးေစြ
ရြာ မေလလင့္။

(၂၉  မတ္လ ၂၀၁၇)

ႀကီးေလးႀကီး

နာမည္အႀကီးဆုုံး တရား
နာမည္အႀကီးဆုုံး ဇာတ္ကား
နာမည္အႀကီးဆုုံး သတင္း
နာမည္အႀကီးဆုုံး သီခ်င္း
ခ်ဥ္ျခင္းေတြ တပ္ေနမိတယ္။
ေကာင္းျခင္း ဆုုိးျခင္း မလုုိဘူး
ေကာင္းက်ိဳး ဆုုိးက်ိဳးလဲ မလုုိဘူး
တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုုံ ရုုိက္ေဆာ္ဟီးၿပီး
နာမည္ႀကီးဖုုိ႔ပဲ လုုိတယ္။
အပိုုမစြက္တဲ့
ေဟာခ်က္ ေျပာခ်က္
ေလာ္ခ်က္ ေအာ္ခ်က္
ဟုုိအခ်က္ ဒီအခ်က္
အဲဒီ အခ်က္ေတြ သေဘာက်လြန္းလုုိ႔။

(၂၉  မတ္လ ၂၀၁၇)

အက်ဥ္း

ကုုိယ့္ဘာသာ သရမ္း
ကိုုယ့္ကုုိကုုိယ္ ဖမ္းၿပီး
ကုုိယ့္အခန္းတြင္းမွာ
ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ အက်ဥ္းခ်ထားလုုိက္တယ္။
ဒီအခင္းအက်င္းဟာ
မင္းနဲ႔လဲ မဆုုိင္
ဘုုရင္နဲ႔လဲ မဆုုိင္
ျပည္သူနဲ႔လဲ မဆုုိင္
ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆုုိင္
ကိုုယ္ပုုိင္ ဇာတ္အတြင္းက
ကုုိယ္ပုုိင္ ဇာတ္အခင္းေတြပဲျဖစ္တယ္။
ကုုိယ္တုုိင္ တရားခံ
ကိုုယ္တုုိ္င္ပဲ တရားသူႀကီး
အမႈႀကီးေနေပမဲ့
တစ္ခုုၿပီးတစ္ခုု ေခ်ပေပးမယ့္
ဘယ္ေရွ့ေနမွလဲ မလုုိဘူး။
ကိုုယ္တုုိ္င္ စြဲခ်က္တင္
ကုုိယ္တုုိင္ပဲ သုုံးသပ္
ၿပီးေတာ့
ကုုိယ္တုုိင္ပဲ ဆုုံးျဖတ္
ဘယ္သူ႔မွ အမႈ မပတ္ေစရဘူး။ 
ကုုိယ့္ဘာသာ သရမ္း
ကိုုယ့္ကုုိကုုိယ္ ဖမ္းၿပီး
ကုုိယ့္အခန္းတြင္းမွာ
ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ အက်ဥ္းခ်ထားလုုိက္တယ္။
"""ဂေလာက္"""

(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

ျပင္ ....

စာအုုပ္ဖုုံဖုုံ
ေဘးတြင္ပုုံလည္း
ခုုံမင္တျခား
ပစ္ပယ္ထားသည္
ငါကားတေန႔ ျပင္ရမည္။


(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

မွ်စ္တုုိ႔

တုုံးဖလားရြာ
ဌာေနသာမွ
ယူလာသိမ္းထား
မွ်စ္တုုိ႔မ်ားကုုိ
အားပါးတရ
ေၾကာ္စားၾကသည္
ဗုုိက္၀လုုိ႔ပင္ အိပ္ခ်င္တကား။


(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

ခ်က္

ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ဟီး
ဆယ္ခ်က္တီးၿပီ
ဘယ္နည္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္မည္နည္း။ 
ေတြ႔ရာေပါင္းစည္း
ဟင္းစုုံျမည္းမည္
ထုုိနည္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္မည္တည္း။

(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

ပြင့္ပါလွဲ႔

ငွက္တုုိ႔ေတးသီ
အရုုဏ္ဆီ၀ယ္
ေနျခည္ကင္းပ
ျမဴႏွင္းခ၍
အလွတရား
သုုိ၀ွက္ထားသည္
ပန္းမ်ားၿမိဳင္ၿမိဳင္ ပြင့္ေစသတည္း။


(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

နတ္ပန္း

ညခ်မ္းေလညွင္း
ေဆာင္ယူသြင္းေတာ့
သင္းပ်ံ့နံ႔ထုုံ
ေမႊးအာရုုံကိုု
ခုုံမင္စြဲလန္း
စိတ္မွာ သန္းသည္
နတ္ပန္းေလလား လူပန္းလား။


(၂၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

ေျပာင္း

နွင္းက်န္ေႏြဦး
စိမ္းရည္လူး၍
ငုုံဖူးပြင့္ခ်ီ
သုုိင္းဖြဲ႔သီသုုိ႔
ညီညာယွဥ္စုု
စီရီဥသည္
ဥတုုအေျပာင္း
လတေပါင္းတည္း။


(၂၇ မတ္လ ၂၀၁၇)

ေထြးဥ

နုုထြတ္ေ၀စီ
ျပဴရရီနွင့္
ပင္စည္ကိုုင္းခက္
တြယ္ငင္ယွက္သည္
အရြက္ေပေလာ ပြင့္ေပေလာ။

 (၂၇ မတ္လ ၂၀၁၇)

ပန္းသဘာ၀

ေနျခည္ေႏြးေႏြး
လာေပြ႔ေထြးမွ
ပြင့္ေရးလွသူပါ ခင္။
မျမင္တြယ္ရစ္
ျမင္တြယ္ရစ္မုုိ႔
နြယ္စစ္လုုိ႔ေတာ့ မထင္ပါနဲ႔။
တစ္ပင္ထဲ ထီးတည္း
သည္ေျမႀကီးေပၚမွာ
ရွင္နည္း မတတ္ခဲ့သူပါ။ 
ပြင့္ဖတ္ေတြ ၀ွက္သိမ္း
ပြင့္ျမတ္ေတြ ယိမ္းခ်င္ေပမဲ့
ခပ္စိမ္းစိမ္းပဲေပါ့။
ဘ၀တစ္သက္မွာ
ခဏမက္တဲ့ အိပ္မက္လုုိ
တစ္၀က္ကုုိ ဖယ္ထြက္
တစ္၀က္ကိုု ကြယ္၀ွက္
တစ္ရက္ပြင့္ဖုုိ႔အတြက္
တစ္သက္ ငံ့လင့္ခဲ့ရသူရယ္ပါ။ 
ပြင့္နည္းမတတ္ေပမဲ့
ပြင့္ႀကီးႀကီးမွ ပြင့္တတ္တ့ဲ
ပြင့္ငတ္ပန္းမ်ိဳးမုုိ႔
အၿငိဳးေတာ့ မေတးလုုိက္ပါန႔ဲ။
ေနျခည္ေႏြးေႏြး
လာေပြ႔ေထြးမွ
ပြင့္ေရးလွခြင့္ရသူပါ ခင္။

(၂၆ မတ္လ ၂၀၁၇)

ျခစ္ျခဳတ္စုု

(ျခစ္ျခဳတ္စုု) ဆုုိတာ
အမွန္က ခ်စ္ခ်ဳပ္စုု ပါ။
ခ်စ္ရင္
ခ်ဳပ္ၿပီး
စုုဘူးေႏွာင္အိမ္ထဲ ေလွာင္ထားတာကုုိ ေျပာတာ။

(၂၆ မတ္လ ၂၀၁၇)

ေျဖေလ (UK Day Light Saving)

အကယ္၍
ပစၥဳပၺန္တည့္တည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်
သင့္အား ေမးခြန္းတစ္ခုု ေမးအံ့
ထုုိေမးခြန္းမွာ အလြန္ပင္ ရုုိးရွင္းလြယ္ကူလွေပ၏။
ရက္တစ္ရက္မွာ အခ်ိန္နာရီေပါင္း မည္မွ်ရွိသနည္း ဟူလုုိ။ 
အကယ္၍
သင္၏ အေျဖသည္
အမ်ားနည္းတူ ေယဘုုယ်သေဘာသုုိ႔ လုုိက္ကာ
ရက္တစ္ရက္မွာ အခ်ိန္နာရီ ၂၄ နာရီ တိတိ ရွိပါသည္ဟုု
ေျဖဆုုိခ့ဲျငားအံ့။
သင္၏ အေျဖသည္
တက္တက္စင္ လြဲေခ်ာ္ေနေသာ အေျဖျဖစ္သည္ကုုိ
သင္အံ့ၾသစြာ ေတြ႔ရွိရေပလိမ့္မည္။
ထုုိသုုိ႔ဆုုိလွ်င္
အေျဖမွန္ကား အဘယ္သုုိ႔နည္း
သိလုုိပါက ေလ့လာမွတ္သား ပြါးမ်ားၾကကုုန္ေလာ့။
ကုုိယ္မွန္သည္ဟုု မွတ္ယူထားသည့္ အေျဖအား
အမွားဟုု ေထာက္ျပေျပာဆုုိလာေသာ သူအား
အမ်က္မထားၾကပါလင့္။

(၂၆ မတ္လ ၂၀၁၇)

၂နာရီေက်ာ္

ျပည္ေထာင္စုုသစၥာ
ၾကည့္ေနပါသည္
သူငါအမ်ား သိေစေသာ္၀္။
ရုုိက္ကူးမွ်ေ၀
ထုုိသူေတြ
ကံေတြတအား တက္ေစေသာ္၀္။

(၂၅ မတ္လ ၂၀၁၇)

ပန္းမွ်ားသူ

တစ္ပြင့္ခုုန္ကူး
တစ္ပြင့္ခူးျဖင့္
ပန္းဦးပြင့္လႊာ
၀တ္ရည္ရွာသည္
ငါသာလွွ်င္ ပန္းမွ်ားသူ။


(၂၅ မတ္လ ၂၀၁၇)

ခ်င္ျခင္း

ဓာတ္ရွင္မၾကည့္တာ
နွစ္ေပါင္းၾကာ
ငါဟာဘယ္သုုိ႔ ျဖစ္သနည္း။
ျပည္ေထာင္စုုသစၥာ
ၾကည္လုုိပါသည္
ဘယ္မွာဘယ္သုုိ႔ ၾကည့္မည္နည္း။

(၂၄ မတ္လ ၂၀၁၇)

မႈိင္းမႈန္႔မႈန္႔

ရာသီႏြဲ႔ႏြဲ႔
ဆုုိင္းသြဲ႔သြဲ႔ျဖင့္
ငုုိမဲ့သေယာင္
တိမ္ဆုုိင္ေတာင္တုုိ႔
မဲေမွာင္ညစ္ညိဳ
ေၾကာက္အားပုုိသည္
တိမ္ၿပိဳက်မွာ စုုိးေသာေၾကာင့္။


(၂၄ မတ္လ ၂၀၁၇)

ႀကိတ္မွိတ္

ကုုိယ္ႀကိဳက္လုုိ႔ ကိုုယ္ေၾကာ္
ကိုုယ္ေလွာ္တဲ့ သည္ငါး။
ငနီတူ တူးၿမိွဳက္ေပမဲ့
မၾကည္ျဖဴ ရူးမိုုက္ပါဘုု
မႀကိဳက္ေသာ္လဲ ေအာင့္ကာနွိပ္လုုိ႔ရယ္
ႀကိတ္မွိတ္လုုိ႔ စား

(၂၄ မတ္လ ၂၀၁၇)

တုုမရတိမ္ညိဳေၾကြလႊင့္
ေနျခည္ပြင့္၍
ျပာရင့္ေကာင္းကင္
အာကာျပင္၌
ပ်ံသင္ငွက္ငယ္
လွေသြးၾကြယ္သည္
ေရးျခယ္ပန္းခ်ီ
တုုမမွီတည္း။
.
၀နာၿမိဳင္ဘုုံ
သစ္ပင္စုုံတုုိ႔
ဖူးငုုံထုုိးထြက္
ကိုုင္းဖ်ားထက္မွ
ရြက္ႏုုေ၀ၿဖိဳး
အလွတုုိးသည္
တဂိုုးစာဆုုိ
ထုုိင္၍ငုုိရွင့္။
.
စိတ္ညစ္ေၾကြလႊင့္
စိတ္ေကာင္းပြင့္၍
စိတ္ျဖင့္ၾကည္ႏူး
စိတ္အထူးႏွင့္
စိတ္ကူးဖုုံဖုုံ
ကုုသုုိလ္စုုံသည္
ဘယ္ဘုုံဌာန
တုုမရတည္း။

(၂၃ မတ္လ ၂၀၁၇)

သတင္းထူး

အမ်ားအတင္းလဲ ဓာတ္မပြါးနဲ႔
သခြါးခင္းလဲ ျဖတ္မသြားနဲ႔။
အမ်ားအတင္း ဓာတ္ပြါးေတာ့
အျမင္မၾကည္လုုိ႔ အခက္ရတတ္တယ္။
သခြြြါးခင္း ျဖတ္သြားေတာ့
အဆင္မေျပလုုိ႔ အရွက္ရတတ္တယ္။
တျခားနည္းေပၚလဲ ေအာ္မဆဲနဲ႔
သခြါးသီးေပၚလဲ ေခ်ာ္မလဲနဲ႔။
တျခားနည္းေပၚ ေအာ္ဆဲေတာ့
အလြဲထင္လုုိ႔ ဒုုကၡတက္တတ္တယ္။
သခြါးသီးေပၚ ေခ်ာ္လဲေတာ့....
....၀ယ္ဖတ္...၀ယ္ဖတ္...  :D :D :D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
သခြါးသီးေပၚ ေခ်ာ္လဲေတာ့
အထဲ၀င္လုုိ႔ ႏႈတ္ရခက္တတ္တယ္။  :D :D 

(၂၃ မတ္လ ၂၀၁၇)

:D

ဖတ္စာ

ရာသီဥတုု ဖ်ားေနသည္
ဂုုဏ္ေတာ္မ်ားမ်ားပြါးပါ
ငနီတူေၾကာ္တုုိင္း ခါး၏
စားဖုုိ႔ အခ်ိန္ မေရာက္ေသး။
ျမန္မာေႏြဦးေရာက္ၿပီ
ေက်ာက္သင္ပုုန္းမ်ား မခြဲရ
ငကၽြဲမ်ားကိုု သတိထားပါ
ငပိစားဖုုိ႔ မေမ့ပါႏွင့္။
ပန္းတုုိင္းေမႊးသလား
ေသြးသားအေရာင္ စုုံေန၏။
ၿခံခုုန္ခုုန္မထြက္ရ
အယုုံလြယ္လွ်င္ ၿခံပ်က္တတ္သည္။

(၂၃ မတ္လ ၂၀၁၇)

ပန္းေငးသူ

တုုန္တုုန္ဆင့္ဆင့္
စြင့္စြင့္လႈိင္လႈိင္
ႀကိဳင္ႀကဳိင္သင္းသင္း
ညွင္းညွင္းႏြဲ႔ႏြဲ႔
သြဲ႔သြဲ႔ျမဴးျမဴး
လူးလူးလြန္႔လြန္႔
သန္႔သန္႔ေမႊးေမႊး
ရင္ထဲေအးသည္
ပန္းေငးသူတုုိ႔ ေပ်ာ္ၿပီတည္း။


(၂၂ မတ္လ ၂၀၁၇)

လြမ္းေ၀ေ၀

လေရာင္မွိတ္မွိတ္
လူေျခတိတ္၌
ေမွာင္ရိပ္ခိုုကာ
၀င္ေရာက္လာသည္
ငယ္ခါတုုန္းက အလြမ္းေတြ။
ရြာလြမ္းအိမ္လြမ္း
မိဘလြမ္းႏွင့္
လြမ္းဖြယ့္ညီကုုိ
ပ်ိဳပ်ိဳအုုိတုုိ႔
ဟုုိသည္ထြက္ခြါ
ေရၾကည္ရွာသည္
ဘယ္ခါတုုန္းမွ လြမ္းမေျပ။
ေတာရပ္ဌာနီ
ၿမိဳ့စီရီႏွင့္
တစ္ျပည္ရြက္လႊင့္
ဘ၀ျမွင့္၍
ေတာ္သင့္ေနရာ
ေနရရွာသည္
ႀကိမ္ခါအမွွ် လြမ္းအေျခ။ 
ေအာ္...
ငယ္ရြယ္လတ္ရင့္
ဘ၀ဆင့္၍
နိမ့္ျမင့္ေနရာ
သတ္မွတ္ပါလည္း
ခ်ိန္ခါျပည့္ျငား
လာလမ္းသြားမည္
တရားေတြႏွင့္ လြမ္းေ၀ေ၀။

(၂၂ မတ္လ ၂၀၁၇)

ပန္းင့ံသူ

ပန္းမာလ္ျဖန္ ့ခင္း
ပန္းတလင္း၀ယ္
ပန္းဆင္းရနံ ့
ပန္းသင္းပ်ံ ့သည္
ပန္းင့ံသူတို ့ ေအာင္ပြဲတည္း။


(၂၁ မတ္လ ၂၀၁၇)

တုုိ႔ဌာေန

ဒဂုုံေျမ၀ယ္၊ အိမ္လုုံး ကြယ္
ျမစ္သြယ္တံတား၊ အခ်င္းမ်ား
အခ်င္းမ်ား ေဟ့ အခ်င္းမ်ား။
အုုတ္ၾကားျမက္ေပါက္၊ ထိပ္ဆုုံးေရာက္
ထြန္းေတာက္ေရေျမ၊ တုုိ႔ဌာေန
တုုိ႔ဌာေန ဗ်ိဳ ့ တုုိ႔ဌာေန။

(၁၉  မတ္လ ၂၀၁၇)

ပန္းတုုိ႔လန္းၿပီ

ေလညွင္းသြဲ႔သြဲ႔
မုိးသဲ့သဲ့၌
ယိမ္းႏြဲ႔ဘယ္ညာ
ရနံ႔ျဖာသည္
မာလာပန္းတုုိ႔ လန္းၿပီတည္း။

(၁၈ မတ္လ ၂၀၁၇)

အိပ္ပ်က္ရွင္

ညစဥ္ရက္ဆက္
အိပ္ေရးပ်က္၍
ေန႔ဘက္ႀကံဖန္
အိပ္စက္ျပန္လည္း
ေဟာက္သံတစ္မ်ိဳး
မာရ္နတ္ဆုုိးေၾကာင့္
လန္နုုိး၍သာ
ေခါင္းမူးရွာသည္
ငါသည္ပင္လွ်င္
အိပ္ပ်က္ရွင္တည္း။


(၁၇ မတ္လ ၂၀၁၇)

"အေျပာင္း" ေတးထပ္

အေၾကာင္းခံ ေျပာင္းဟန္က
ေဒါင္းမာန္ၾကြ ထုုိးျပင္။
ေျပာင္းဥာဏ္က တစ္မ်ိဳးဆင္လွ်င္
အက်ိဳးျမင္ လြန္ရွား။
အေျပာင္းျပဖုုိ႔ ေျပာင္းဖုုိ႔ုုေတြကိုု
ေျပာင္းဖုုိ႔ဆုုိ ေျပာင္းဖုုိ႔ ျပင္ထား။
ေနွာင္းသမွ် ေျပာင္းဖုုိ႔ ျပင္တယ္
ေျပာင္းလုုိ႔ရယ္ ေပ်ာ္ပါး။
ေျပာင္းစုုိ႔ကြယ္ အေလ်ာ္စားေတြနဲ႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ေျပာင္းမွာ။
ေျပာင္းစရာ အမႈန္နစ္ေတြမွ
အကုုန္ျခစ္ ေျပာင္းၾကဦးမွာ။
အေၾကာင္းျပ ေျပာင္းစရာကိုု
ေခါင္းခ်ာခ်ာ ဖက္တြဲလုုိ႔။
ခက္ခဲစြာ့ ျပည္သူေတြ
ဆုုိးဒုုကၡေ၀။
အေျပာင္းႀကိဳက္တဲ့ ေျပာင္းမုုိက္ေတြရယ္
ေျပာင္းလိုုက္ေလ ထပ္ေျပာင္းေနၾကေလး။
(၁၇ မတ္လ ၂၀၁၇)

"အဆဲ" ေတးထပ္


အၿမဲ စြာ လြဲမာန
ဆဲတာက ဖုုံဖုုံ။
ငရဲရြာက စုုံစုုံ႔စုုံတယ္
တုုန္တုုန္႔တုုန္ ရန္မ်ား။
အဆဲၾကမ္းတဲ့ ၿဖဲသရမ္းေတြကိုု
ငရဲခန္းဆုုိ၊ ႀကိဳလိုု႔ ပုု႔ိထား။
ျမင္သမွ် ဆဲဖုုိ႔ျပင္တယ္
ကဲလုုိ႔ရယ္ စိတ္မွား။
မဲညိဳ ႔ျခယ္ ဟိတ္မ်ားသဟာမုုိ႔
စိတ္ကစား ဆဲရွာ။
ဖရုုသာ ထုုိ၀စီပုုပ္ကုုိ
အပီလုုပ္ ဆဲၾကသည္သာ။
လူတကာ့ မုုန္းစရာကုုိ
ၿပဳံးစရာ ထင္လြဲလုုိ႔။
စဥ္ၿမဲစြာ ဆဲရစ္ေပ
လူ႔အႏၶေတြ။ 
ဘုုရားမႀကိဳက္တဲ့ စကားမုုိက္ေတြကိုု
ဟားတုုိက္မေျပ ဆက္ဆဲေနၾကေလး။
(၁၅ မတ္လ ၂၀၁၇)

"အကဲြ" ေတးထပ္

အဆဲသန္ ကြဲျပန္ၾက
ကြဲသန္လွ ခါခါ။ 
ကြဲဥာဏ္က ကြဲျပန္လွ်င္
ကြဲဟန္ပင္ လြန္မ်ား။
ကြဲနည္းစုုတ္ ကြဲလုုပ္ေတြကိုု
ကြဲယုုတ္ေစ ကြဲဖိုု႔ ေလထြား။
ကြဲတသ ကြဲၾကရာ၀ယ္
ကြဲလွမယ္ ထင္မွား။
ကြဲၾကကြယ္ ထင္အရွားဟာမုုိ႔
သင္အမ်ား ကြဲမွာ။ 
ကြဲၾကသူ လူအမ်ားရယ္က
ဇမၺဴရွား ကြဲၾကသည္သာ။
ကြဲသမွ် ကြဲသဟာကုုိ
ကြဲမၾကာ ကြဲေစဖုုိ႔။
ကြဲလွ်က္သာ ကြဲလုုိ႔ေန
ကြဲရစ္ၾကေလ။
အကြဲစြမ္းတဲ့ ကြဲကန္းေတြရယ္
ကြဲစမ္းကြယ္ ဆက္ကြဲရွာၾကေလး…။

(၁၄ မတ္လ ၂၀၁၇)

လုုိက္ဆုုိ (၃)

ယာလဲညက္ေစ
ၾကက္လဲပန္းေစ
ေစာင့္ၾကည့္ေန၍ 
ညေနခ်ိန္ခါ
အခြင့္သာလွ်င္
ယာလဲထြန္ရပ္
ၾကက္လဲသတ္ၿပီး
အျပတ္ေအာင္ပြဲ
ေပ်ာ္ဆင္ႏႊဲမည္
ရဲရဲႀကီးသာ
ေနာင္တရွာေလာ့။


(၁၁ မတ္လ ၂၀၁၇)

လုုိက္ဆုုိ (၂)

အသွ်င္မင္းဖုုရား...
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္မမ်ိဳးတုုိ႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္အလလက မွန္းရမ္းေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ၾကသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ႀကီး ဘြားကနဲ ဘြင္းကနဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပၚေပါက္လာပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ
ေစတနာသုုံးတန္ အသကုုန္ ယုုိစီးသြန္၍ ေမာင္သာသနာ မယဥ္ေက်း မယ္သႀကၤန္တုုိ႔ကုုိ မရမၼေလာက တိဘ၀သခင္ ျပည့္သွ်င္မင္းဖုုရားအား လုုံးလုုံးလ်ားလ်ား ၀ကြက္အပ္၍ ယုုံယုုံၾကည္ၾကည္ အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏ အသွ်င္ဖုုရား...။
.
ဤေမာင္သာသနာ မယဥ္ေက်း မယ္သႀကၤန္တုုိ႔ကုုိ
အသွ်င္မင္းဖုုရား ဆႏၵေတာ္အတုုိင္း သြန္လုုိသြန္ ေမွာက္လုုိေမွာက္
ခ်ီးေျမွာက္လုုိ ခ်ီးေျမွာက္ အၿပီးေဖ်ာက္လုုိေဖ်ာက္ ေနာက္မတြန္႔ ေၾကာက္ရြံ႔ေတာ္မမူပါလင့္ အသွ်င္မင္းဖုုရား....။
...
ထုုိမွတပါး
စုုိက္ပ်ိဳးလုုိက စုုိက္ပ်ိဳး၊ ရုုိက္ခ်ိဳးလုုိက ရုုိက္ခ်ိဳး၊ အမ်ိဳးေႏွာလုုိက ေႏွာ၊ သူခုုိး ေရာလုုိက ေရာ၊ အက်ိဳးလုုိ၍ ေျပာေျပာ၊ အဆုုိးလုုိ၍ ေသာေသာ၊ ေရႊေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ သေဘာရွိ ကေရာဟိေတာ္မူပါ အသွ်င္မင္းဖုုရား...။
..
ဤသုုိ႔ အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းရေသာ ေစတနာတုုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးအစ ေခြးအဆုုံး အားလုုံးက သိမ္းႀကဳံးေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ဘုုံဗိမာန္အိပ္မက္ႀကီး
ဟီးကနဲ..ဟားကနဲ...ဘြားကနဲ..ဘြင္းကနဲ...ျဗဳန္းကနဲ...၀ုုန္းကနဲ...အုုန္းအုုန္းက်က္္က်က္ ဂ်ဳန္းဂ်ဳန္းဂ်က္ဂ်က္ အျမန္ေပၚထြက္ရပါလုုိ၏ အသွ်င္မင္းဖုုရား...။
.
ထုုိအိပ္မက္ႀကီး မေပၚထြက္မီ ၾကားကာလ၌ ဟုုိနားဒီနား ဟုုိသြားဒီသြား ကုုိ႔ရုုိ႔ကားယား ယီးတီးယားတားျဖင့္ က်က္စားက်င္လည္၍ မ်က္ႏွာငယ္ဘ၀ ရခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘး ျပည္ပစစ္ေဘး မုုဒိမ္းေဘး လူသတ္ေဘး ဓားျပေဘး သူခုုိးေဘး ေရေဘး ေလေဘး မီးေဘး ဗုုံးေဘး ေလာင္ခ်ာေဘး မူးယစ္ေဆးေဘး ေရာဂါေဘး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေဘး မတရားေဘးအစရွိေသာ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳး အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရန္စြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔မွလည္း လြတ္ကင္းရပါလုုိ၏ အသွ်င္မင္းဖုုရား...။
.
ဤေကာင္းမႈ၏ အဖုုိ႔ဘာဂကုုိ (၁၈၂၄-၂၆) အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲမွစ၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတုုိက္ပြဲအလယ္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအဆုုံး တဘုုံးဘုုံး က်ဆုုံးခဲ့ၾကကုုန္ေသာ သာသနာ့အာဇာနည္ လူအာဇာနည္ တိရစၦာန္အာဇာနည္အားလုုံးတုုိ႔အား အမွ်ေပးေ၀ပါ၏ အသွ်င္မင္းဖုုရား။
.
ထုုိမွတပါး
ဟုုိအရင္က စ၍ ယေန႔ညတုုိင္ေအာင္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား၌ ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အသက္၀ိညာဥ္ လႊင့္စင္ပဲ့ထြက္သြားၾကကုုန္ေသာ သားသုုံးသားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတုုိ႔အားလည္း အမွ်ေပးေ၀ပါ၏ အသွ်င္မင္းဖုုရား။
.
အထူးအားျဖင့္
အႏွစ္ႏွစ္အလလက စုုန္းစုုန္းျမႈပ္ ေပ်ာက္ကြယ္လႊင့္ပါးသြားခဲ့ၾကေသာ
ဖဆပလ မဆလ န၀တ နယက မထသ အစရွိေသာ မရဏဘ၀တုုိ႔အားလည္း အမွ်ေပးေ၀ပါ၏ အသွ်င္မင္းဖုုရား။
.
အားလုုံးကုုန္ေသာ ၾကားၾကားသမွ်ေသာ ျမင္ျမင္သမွ်ေသာ
ပုုပုုကြကြ နုုနုုယြယြ မရႈမလွ ကညဳကလ် ဟုုိျပဒီျပ နာနာဘာ၀ ၀ိနာဘာ၀တုုိ႔သည္
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္မမ်ိဳးတုုိ႔ အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းရေသာ ေစတနာ၏ အဖုုိ႔ဘာဂကုုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရၾကသည္ျဖစ္၍ ထက္ေအာက္ႏွစ္ျဖာ လုုံၿခဳံစြာ ဖုုံးအုုပ္ႏုုိင္ၾကပါေစေသာ္၀္။
.
အားလုုံးၾကားၾကားသမွ် ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ လွၾကပါေစကုုန္ေလာ့..... သာဓုု သာဓုု သာဓုု (၃ခါဆုုိ)။


(၁၁ မတ္လ ၂၀၁၇)

ျပင္ပုုံျပင္

ကစားသမား
ဥာဏ္နီမ်ားေသာ္
ထင္ရွားနည္းျပ
ဒုုကၡရ၏။
ညံ့ဖ်င္းနည္းျပ
အားကုုိးၾကေသာ္
ေက်ာ့္စြာ့ အသင္း
ေအာက္သုုိ႔ဆင္း၏။
ေအာက္လက္ငယ္သား
ဥာဏ္နီမ်ားေသာ္
ထင္ရွား ေခါင္းေဆာင္
ဒုုကၡေလာင္၏။
ညံ့ဖ်င္း ေခါင္းေဆာင္
တုုိင္းျပည္ေဆာင္ေသာ္
ေတာက္ေလာင္တုုိင္းျပည္
ကြဲအက္တည္၏။
ကစားသမား
နည္းျပမ်ားႏွင့္
ထင္ရွားေခါင္းေဆာင္
ငယ္လက္ေမာင္တုုိ႔
ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစား
စိတ္ေကာင္းထား၍
အမွားကိုုျမင္
အမွန္ျပင္ေလာ့။
(၁၀ မတ္လ ၂၀၁၇)

လုုိက္ဆုုိ

ကိုုယ္တုုိင္တည္ထား
ေစတီအား
က်ီးနားေသာ္လဲ ရွိခုုိးမည္။
ကုုိယ္တုုိင္ေဆာက္လုုပ္
ထုုိအိမ္ကုုတ္
အိမ္စုုတ္ေသာ္လဲ ေနရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္ခင္းထား
လမ္းတံတား
ဆူးမ်ားေသာ္လဲ ေလွ်ာက္ရမည္။
ကုုိယ္တုုိင္ေရြးခ်ယ္
၀တ္ဆင္ဖြယ္
ညႈိးငယ္ေသာ္လဲ ၀တ္ရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္ခ်က္ျပဳတ္
ဟင္းႏွစ္ခ်ဳပ္
သုုိးပုုပ္ေသာ္လဲ စားရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္စုုိက္ပ်ိဳး
သီးႏွံမ်ိဳး
ပုုိးထုုိးေသာ္လဲ သုုံးရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္ဖန္ဆင္း
ရာဇာမင္း
ညံ့ဖ်င္းေသာ္လဲ အားေပးမည္။

(၉  မတ္လ ၂၀၁၇)

ေနရာ

ကေလးေလးေတြက
ေပဖုုိ႔ ေနရာ ရွာၾကတယ္။
လူငယ္ပိုုင္းေတြက
ေလဖုုိ႔ ေနရာ ရွာၾကတယ္။
လူလတ္ပိုုင္းေတြက
ေနဖုုိ႔ ေနရာရွာၾကတယ္။
လူႀကီးပိုုင္းေတြက
ေသဖုုိ႔ ေနရာ ရွာၾကတယ္။

(၇ မတ္လ ၂၀၁၇)

၀ိတ္တက္

တက္လြန္းလွသဗ်ာ
ခႏၶာက ၀ိတ္စီး။
လူႀကီးၿပီးေတာ့
အခ်ိန္စီးေပတယ္
ေလတဲ့ သူႀကီး။။

(၂၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၇)

"စားဖက္"

ေရွးထုုံးစကား
မွန္ကုုိးကား၍
အစားအစာ
တြဲဖက္ရာကိုု
ရသာေကာင္္းေရး
ေဖာ္ထုုတ္ေပးမည္
မေႏွးစင္စစ္
မွတ္ယူရစ္ေလာ့။
ဥသွ်စ္နွင့္ပ်ား
စားမမွားနဲ႔
စားမွားမိလွ်င္
ထပ္စားခ်င္။
ကၽြဲေကာႏွင့္ငါးပိ
လူမသိေစနဲ႔
လူသိသြားလွ်င္
ငတ္ဖုုိ႔ျပင္။
လက္ဖက္ႏွင့္ေကာ္ဖီ
ေရာမမွီနဲ႔
မွီ၀ဲမိလွ်င္
စြဲမည္ပင္။
စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္
ျဖစ္လုုိေသာ္ကား
တြဲေဖာ္ဓာတ္ခ်င္း
မွန္မွန္သြင္းပါ။
မင္းေကာသလ
လက္မႈိင္ခ်၍
ကာလနဂါး
ရႈံးနိမ့္သြားမည္
မွတ္သား၍သာ
ထားၾကပါေလာ့။

(၉ ဇန္၀ါရီ ၂၀၁၇)

နင္းျပား

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ျငင္းသူေတြ
ေဆာင့္ေဆာင့္နင္းေပမဲ့
ေတာင့္ေတာင့္ တင္းခံၾကတဲ့
အနင္းခံ သူတုုိ႔ဘ၀။
ထုုေထာင္းလုုိ႔ျခယ္လွယ္လဲ
စုုေပါင္းလုုိ႔ မကာကြယ္လုုိပါဘူး
အလြယ္ကေလးသာ နင္းသြား
နင္းျပားဘ၀ဆုုိတာ
အျငင္းပြါးခြင့္မရိွ။ 
ဆုုိရုုိးစကားက လန္းတယ္
"ၾကမ္းကၽြံရင္ ျပန္ႏႈတ္လုုိ႔ရ
စကားကၽြံရင္ ျပန္ႏႈတ္လုုိ႔မရ" တဲ့
ရန္လုုပ္သူကုုိေတာင္
ျပန္ႏႈတ္ခြင့္ေပးထားေလရဲ့။ 
ရွိေစေတာ့…
ရွိေစေတာ့……။
တေဘာင္ေတြေတာ့ ထည့္မတြက္ေတာ့ပါဘူး
ညီေနာင္ေတြ ေရွာင္မထြက္သေရြ႔ေတာ့
အေရာင္ေတြ ေျပာင္လက္ေနေစရပါ့မယ္
အေရာင္ေတြ ေျပာင္လက္ေနေစရပါ့မယ္။

(၉  ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

ဆုုံးမစကား

နိဗၺာန္ဆုုိတာ
ဆုုေတာင္းရုုံနဲ႔ ရစေကာင္းဆုုိရင္
သစၥာေလးပါး
မဂၢင္တရားတုုိ႔ကိုု
တုုိ႔ ဘုုရားလဲ ေဟာၾကားခဲ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ 
အမွားအထပ္ထပ္အတြက္
တံခါးတစ္ခ်ပ္က စဖြင့္ရမွာပါပဲ
တရားမွတ္ၿပီး မေနနုုိင္ရင္
စကားကပ္ၿပီး မေျပာနဲ႔ေပါ့။ 
ပန္းပြင့္တာကုုိ
ထုုိင္ေစာင့္ရင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းဖုုိ႔ မဟုုတ္
အခ်ိန္ရတုုန္း
ပန္းပြင့္ေအာင္လုုပ္ၾကဖုုိ႔ပါပဲ။
ကဲ ၾကည့္
ဆုုံးမစကားဆုုိ
စာသားက ညီခ်င္တယ္ မရွိ။

(၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

အတီးခံ အထုုခံ

စနစ္ေတြေျပာင္း
ေခတ္ေတြေဟာင္းေပမဲ့
တြဲေလာင္းေနဆဲ ဘ၀ရယ္ပါ။
အခြင့္မဲ့ သမားေပမုုိ႔
သင့္တဲ့ေနရာမွာ ထားသလုုိ ေန
ေစသလုုိ သြား
ပ စားမႈ မေပးေပမဲ့
အခ စားေတာ့ ၀င္ေနဆဲပါပဲ။
ပူးကပ္ခ်ည္တုုပ္
ကုုိင္လႈပ္ရိုုက္ႏွက္
အသားေတြအက္
အေသြးေတြ ထြက္
အသဲေတြပ်က္လဲ
ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ဘ၀မွာ
တစ္ဖက္လူေတြအတြက္
အသက္အလွဴ ေပးေနဆဲပါ။ 
နာနာထုုိးမွ
မုုိးထိ လွ်ံသတဲ့လား။
နာနာတီးမွ
အသံဟီးသတဲ့လား။
ထုုိးလုုိက္စမ္းပါ တီးလုုိက္စမ္းပါ
အထုုိးခံ အတီးခံၾကားက
ဇာတိမာန္အားေတာ့ အျပည့္ပါဘဲ။
နား၀င္ပီယံ အခြင့္အေရးအတြက္
အသက္ေတြကိုု စေတး
အရွက္ေတြနဲ႔ ေဆးပစ္လုုိက္မယ္
ဟုုိ…စကၠ၀ါ ေအးရစ္ေစဖုုိ႔။

(၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

သိမ္ေမြ႔ပန္း

ပန္းပြင့္ရွိမွ
ဂုုဏ္ေပါင္းခ၍
ပန္းလွျပတ္စဥ္
ေခ်ာင္၌ၾကဥ္လည္း
သူပင္ခ်မ္းေျမ့
လုုိရာျဖည့္သည္
သိမ္ေမြ႔ပန္းမ်ား လန္းေသာေၾကာင့္။


(၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

ေအာင္သေျပမပြင့္လန္းေပမဲ့
ပန္းအမည္ရတဲ့သူပါ။
ရာဇ၀င္နန္းရုုိးထဲက
ေတာ္၀င္ပန္းမ်ိဳးလုုိလဲ
လွတန္ခုုိး မၾကြယ္ပါဘူး။
ပန္းအၿမဳံဘ၀ေပမုုိ႔
လွဂုုဏ္အတြက္ေတာ့
အရြက္ေတြတေ၀ေ၀
အညႊန္႔ေတြ တလူလူ
ဟုုိ ေတာင္ထိပ္ကမူေလးမွာ
ေအာင္နိမိတ္ထူေနၾကေလရဲ့။ 
အပြင့္ေၾကာင့္ေသ
အသီးေၾကာင့္ေၾက တဲ့
ဒါေပမဲ့
သည္သေျပကေတာ့
အရြက္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မေ၀ရရွာပါဘူး။
ဘုုရားခန္း အိမ္ဦးခန္း
ေရွ့တန္းေနာက္တန္း
ေဟာ္နန္းေတြသာမက
အခန္းအလွအတြက္လဲ ခ်ိဳးၾကသတဲ့ေလ။
ခ်ိဳးလုုိက္စမ္းပါ
ခ်ိဳးလုုိက္ၾကစမ္းပါ
မညႈိးႏြမ္းခင္ထိေတာ့
သင္တုုိ႔ ေအာင္ပန္းအတြက္ပဲေပါ့။

(၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

အဘြားအုုိ

မၾကာစဥ္ဆက္
ျမင္ျမင္မက္တဲ့
အိပ္မက္ထဲက အဘြားအုုိ။
အသားအေရ
တြန္႔လိမ္ေၾကလဲ
ေတြေ၀ကင္းတဲ့ အဘြားအုုိ။
ေလာက ဒဏ္ခ်က္
ဖိႏွိပ္စက္လဲ
မပ်က္ၿပံဳးတဲ့ အဘြားအုုိ။
သံစုုံတီးပြဲ
၀င္ဆင္ႏြဲတဲ့
ဇြဲေကာင္းလွတဲ့ အဘြားအုုိ။
ေရာင္စုုံပိတ္ကား
ရြာသားမ်ားႏွင့္
သြားသြားၾကည့္တဲ့ အဘြားအုုိ။
အုုိ..
အဘြားအုုိ.....။
သကၠရာဇ္ၿဖိဳ
အသက္အုုိလည္း
မအုုိစိတ္ဓာတ္
ကုုိယ္ဖ်တ္လတ္၍
အတတ္ပညာ
ကရုုဏာႏွင့္
ေမတၱာႀကီးမား
ရင္၀ယ္ထားသည့္
အဘြားရည္မွန္း
ေအာင္နုုိင္ျမန္းေစ
ေအာင္ပန္းေတြလဲ ေ၀ပါေစ။
 (၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

နွစ္သစ္ဆုုေတာင္းဟုုိလွိမ့္ဒီလူး
မိန္းမူးမူးျဖင့္
နွစ္ကူးကုုိလဲ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။
နွစ္သစ္ဦးမွာ
ကုုသုုိလ္ရွာ
ေတာ္ရာကိုုလဲ လုုပ္ရမည္။
စိတ္သစ္လူသစ္
ကုုသုုိလ္သစ္
တုုိးရစ္ဖုုိ႔လဲ ျပဳရမည္။
စီးပြါးဥစၥာ
ရတနာ
က်န္းမာဖုုိ႔လဲ က်င့္ရမည္။
ပညာျပည့္၀
နွလုုံးလွ
ေအးျမဖုုိ႔လဲ ေဆာင္ရမည္။
ၾကည္လင္စိတ္မ်ား
တုုိးကာပြါး
တရားကိုုလဲ မွတ္ရမည္။
ေကာင္းျမတ္ဆုုေပါင္း
ျပည့္ေစေၾကာင္း
ဆုုေတာင္းလုုိ႔လဲ ေပးလုုိက္သည္။

(၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)