Saturday, 28 April 2012

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ "သိမွသိမသိကုိသိသည္မသိကသိမသိကုိမသိ"

 မွတ္မွတ္ရရ မုိးအုံ႔ေသာ တစ္ေန႔က သူတုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ သူတုိ႔ဆုိသည္ထက္ မိသားစု တစ္စုဆုိက ပုိမွန္မည္ ထင္၏။ အဘုိးတစ္ေယာက္ အဘြားတစ္ေယာက္ ေျမးမေလးတစ္ေယာက္။ စုစုေပါင္း သုံးေယာက္။ တစ္ႏုိင္ငံအတြင္း အတူတူ ေနထိုင္ၾကေပမဲ့ သူတုိ႔က နယ္ၿမိဳ့ေလးတစ္ၿမိဳ့မွာ ေနသည္။ သူတုိ႔နဲ႔ မေတြ႔သည္မွာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ေဆြးခဲ့ေလၿပီ။ အသိမိတ္ေဆြေတြ တကူးတက အိမ္လာေတာ့ ေပ်ာ္လုိက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ အိမ္လာတယ္ဆုိေပမဲ့ လမ္းႀကဳံလုိ႔ ၀င္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ေရႊဧည့္သည္ လာတယ္ဆုိေတာ့ ေပ်ာ္တၿပဳံးၿပဳံးေပါ့။

ရွင္းရွင္းန႔ဲ ဘြင္းဘြင္းဆုိရေသာ္ ေျမးမျဖစ္သူ၏ လင္ေယာက်္ားက တစ္ျခားတုိင္းျပည္မွာ ေနသည္။ တစ္လခြင့္ျဖင့္ ေျမးမျဖစ္သူထံ ျပန္လာသည္။ ထုိလင္ေယာက်္ား ခြင့္ေစ့သျဖင့္ သူ႔႒ာေန တုိင္းျပည္သုိ႔ အျပန္ခရီးကုိ သူတုိ႔ မိသားစု အားလုံး လုိက္ပုိ႔ၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္အိမ္နဲ႔ ႏြားလားဥသဘ ႏွစ္ေအာ္စာေလာက္သာ ေ၀းကြာေလသည္။ ထုိေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ သူတုိ႔ လာပို႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိလင္ေယာက်္ားစီးေသာ ေလယာဥ္ပ်ံတက္သြားၿပီးေနာက္ လမ္းႀကဳံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ေနထုိင္သည့္ အိမ္သုိ႔ သူတုိ႔ ဖုန္တုိက္လာေလေတာ့သည္။ ေရာက္လာေတာ့လဲ အခန္းသီးသန္႔ျဖင့္ သူတုိ႔ကို ေနရာခ်ထားလုိက္သည္။

အိမ္ေရာက္လုိ႔ တစ္ရက္ေတာင္ မၾကာလုိက္ပါ။ ညပုိင္း၌ အဘုိးျဖစ္သူ က်န္းမာေရးေဖာက္လာေလသည္။ နဂုိက အေေကာင္းႀကီး။ အခုမွ ထေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ အေရးေပၚ ေဆးရုံတင္ရေတာ့တာေပါ့။ အဘုိးျဖစ္သူ ေဆးရုံတင္ေတာ့ ေဆးရုံမွာ အက်ိဳးအေၾကာင္း စကားေျပာရန္ ေျမးမေလးရွိမွ ျဖစ္မည္။ အဘြားလုပ္သူက အီးလုိ မမႈတ္တတ္။ ဒီေတာ့ ေျမးမေလးကုိ လုိအပ္သည္။ ဒီလုိနဲ႔ ကၽြႏု္ပ္အိမ္မွာ အဘြားနဲ႔ ေျမးမေလး။ ေဆးရုံမွာ အဘုိး။ ဒီလုိဘဲ ေနလုိက္ၾကေတာ့သည္။ သူတုိ႔ ေနထုိင္ရာ နယ္ၿမိဳ့ကို မျပန္ျဖစ္ၾကေတာ့။

တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ ကိစၥ မရွိေပမဲ့ အခုဟာ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္မွ တစ္လႏွစ္လထိ ေဆးရုံမွာ ၾကာေနႏုိင္သည္။ ေျမးမေလးက အလုပ္တန္းလန္းႀကီးနဲ႔။ ခြင့္ယူရခက္သည့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနေလသည္။ ခြင့္ယူရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္းကုိလဲ သူ စာမစီတတ္။ ဒါေပမဲ့ မျဖစ္ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ေတာ့ ခြင့္စာေရးၿပီး ခြင့္ယူမွ အဆင္ေျပမည္။ ျပႆနာက အဲဒီက အစပ်ိဳးသည္ဟု ဆုိရေပမည္။

 ခြင့္စာေရးေပးဖုိ႔ ခပ္ရႊီးရႊီးခြင့္စာ ေရးတတ္သည့္ သူ၏ မိတ္ေဆြ ကုလားေလးတစ္ေယာက္ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး သူေခၚလုိက္သည္။ ထိုကုလားေလးသည္ ကၽြႏု္ပ္ေနထုိင္သည့္ အိမ္သုိ႔ အခုမွ ေရာက္ဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ခြင့္စာေရးဖုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စာရြက္ထုတ္ဖုိ႔ ပရင္တာ သူတုိ႔ လုိအပ္သည္။ ထုိ ကြန္ပ်ဴတာ ပရင္တာ ႏွစ္ခုလုံး ကၽြႏု္ပ္၏ အခန္းအတြင္း၌ ရွိသည္။ ဒီေတာ့ ကုလားေလးရယ္ အဘြားလုပ္သူရယ္ ေျမးမေလးရယ္ ကၽြႏု္ပ္အခန္းထဲ ေရာက္လာၾကသည္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္။ အဘြားပါေပါင္းေတာ့ သုံးေယာက္။ ကၽြႏု္ပ္ကိုပါ ထပ္ေပါင္းေသာ္ ေလးေယာက္။ ေလးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္ၿပီး ခြင့္စာရႊီးနည္းတို႔ကို တုိင္ပင္ကာ ကုလားေလးတစ္ေယာက္ တစ္ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ကြန္ပ်ဴတာကို ရိုက္ေလေတာ့၏။

ကၽြႏု္ပ္ေနထုိင္သည့္ အိမ္သည္ ႏွစ္ထပ္အိမ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္က အေပၚထပ္မွာ ေနသည္။ အိမ္ရွင္အဘုိးႀကီးက ေအာက္ထပ္မွာ ေနသည္။ အေပၚထပ္တြင္ အိမ္သာ ေရခ်ိဳးခန္းရွိသည္။ ေအာက္ထပ္၌လည္း ထုိ႔အတူ ရွိသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ စာရိုက္ေနေသာ ကုလားေလးက အေပါ့သြားခ်င္သည္ဆုိ၍ အေပၚထပ္အိမ္သာသုိ႔ ညြန္ျပလုိက္သည္။ ည အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဖုိ႔ အိမ္သာထဲ ေမွာင္မဲေနေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလားေလးသည္ အိမ္သာ အနီးရွိ ခလုပ္တစ္ခုကို ေထာက္ကနဲ ဖြင့္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မီးက လင္းမလာ။ သုိ႔ေသာ္ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ သူ အိမ္သာထဲ ၀င္လုိက္ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ မည္ပုံ ၀င္သြားသည္ကိုေတာ့ ကၽြႏု္ပ္မသိ။ 

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူ ဖြင့္လိုက္သည့္ ခလုပ္သည္ မီးခလုပ္မဟုတ္။ တစ္အိမ္လုံးကို အပူေပးထားသည့္ အပူေပးစက္ႏွင့္ ေရပူေရေအးအတြက္ ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ထားသည့္ မိန္းဆြစ္ခ်္ ျဖစ္ေလသည္။ ပုိဆုိးသည္မွာ သူ ေထာက္ကနဲ ဖြင့္လုိက္ျခင္းသည္ အဖြင့္မဟုတ္ဘဲ ဖြင့္ထားၿပီးသား ခလုပ္ကို ပိတ္မိလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥကို ေအာက္ထပ္က အဘုိးအုိ တစ္ေယာက္ မသိရွာေပ။ အဘုိးအုိက ေအာက္ထပ္ေရခ်ိဳးခန္း၌ ေရခ်ိဳးဖုိ႔ ျပင္သည္။ ေရပိုက္ကုိ ဖြင့္လုိက္ေတာ့ က်လာတဲ့ ေရေတြက ေရခဲေရသမွ် ေအးစက္ေနေလသည္။ ခဏေစာင့္ၾကည့္သည္။ ေရေအးသက္သက္သာ ထြက္က်ေနသည္။ ေရပူကား လုံး၀ လုံး၀ မလာေတာ့ေပ။ ဒါဆုိ ေသခ်ာၿပီ။ ေရပူေရေအးစက္ ပ်က္ၿပီ။

ဒီေတာ့ အိမ္ရွင္အဘုိးက ပလမ္မာကို ဖုန္းဆက္ေခၚသည္။ ပလမ္မာသည္လည္း အဘုိးအုိတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ ပလမ္မာအဘုိးအုိသည္ ကားျဖင့္ အိမ္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္လာသည္။ အပူေပးစက္ ဆြစ္ခ်္ကို အေပၚထပ္မွာ ထားေပမဲ့ အပူေပးစက္ အလုံးႀကီးကိုေတာ့ ေအာက္ထပ္မွာ ထားသည္။ ထုိ စက္ႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး ပလမ္မာက တန္းသိသည္။ ဒါ မိန္းဆြစ္ခ်္ကို ပိတ္ထားလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ရမယ္ဟု။ မိန္းဆြစ္ခ်္ ဘယ္မွာလဲ ဆုိေတာ့ အေပၚထပ္မွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ပလမ္မာ အဘုိးကုိ အေပၚထပ္ တက္လာသည္။ မိန္းဆြစ္ခ်္ကို ဖြင့္လုိက္ေတာ့ အားလုံး အုိေကသြားသည္။

အုိမေကသည္မွာ ပလမ္မာ အဘုိးအုိ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ျပန္အဆင္း ဒူးေခါက္ၿပီး ေလွခါးေပၚက လွိမ့္က်သြားသည္။ သတိလစ္သလုိ ျဖစ္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚ အင္ဗ်ဴးလင့္စ္ ေခၚလုိက္ရသည္။  ခဏအၾကာ၌ တ တီတီ ျမည္လွ်က္ အင္ဗ်ဴးလင့္စ္ကား ေရာက္လာသည္။ ပလမ္မာ အဘုိးအုိကုိ တင္ၿပီး အျမန္ေမာင္းထြက္သြားသည္။ ေဆးရုံကို ေရာက္လုိေဇာနဲ႔ အျမန္ ေမာင္းႏွင္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေကြ႔အခ်ိဳးမွာ အရွိန္လြန္ၿပီး လမ္းေဘး ထိုးက်သြားသည္။ ကားဘရိတ္အရွိန္ေၾကာင့္ တစ္ခုခုနဲ႔ ေဆာင့္မိၿပီး ကားေပၚရွိ အကူ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရသြားသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ထုိအင္ဗ်ဴးလင့္စ္ျဖင့္ပင္ ေဆးရုံသုိ႔  ေရာက္သည္။ ဒဏ္ရာရ ၀န္ထမ္းလဲ ေဆးရုံေရာက္မွ အတြင္းေၾကမွန္း သိသျဖင့္ ေဆးရုံတင္လုိက္ရသည္။  ဒီေတာ့ ေဆးရုံမွာ ပလမ္မာအဘုိးအုိရယ္၊ ဒဏ္ရာရ၀န္ထမ္းရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြႏု္ပ္၏ ေရႊဧည့္သည္ အဘုိးအုိတစ္ေယာက္။ စုစုေပါင္း သုံးေယာက္။ 

အဘြားျဖစ္သူနွင့္ ေျမးမလုပ္သူက အညံ့ေတြ ၀င္ေနလုိ႔ ဒီလုိ ျဖစ္ရတာ ဆုိၿပီး ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေဗဒင္ဆရာ အရွာခုိင္းေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္လဲ အသက္ ၇၀ ခန္႔ရွိသည့္ ရမ္းဖမ္းတြက္တတ္သည့္ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ ရွာေပးလိုက္သည္။ တြက္ခ်က္မႈ အရ အဘြားလုပ္သူေရာ ေျမးမလုပ္သူပါ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ထဲ ၀င္ေနသည္။ ဒီေတာ့ ယၾတာအေနနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ တနဂၤေႏြသား ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား အုန္းနုိ႔ေခါက္ဆြဲဆြမ္း သြားကပ္ရမည္တဲ့။

ဒီေတာ့ တစ္ခုေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ တနဂၤေႏြသား ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား ေျမးအဘြားႏွစ္ေယာက္ အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆြဲဆြမ္း သြားကပ္ၾကေလသည္။ ထုိဘုန္းႀကီးလဲ အားရပါးရ ဘုဥ္းေပးသည္။ အလွဴရွင္တုိ႔၏ သဒၶါတရားကို ငဲ့လုိ႔သာ ဘုဥ္းေပးလုိက္ရသည္။ အမွန္မွာ ထုိဘုန္းႀကီး၌ ေသြးတုိးေရာဂါရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမးအဘြားႏွစ္ေယာက္ ေက်ာင္းက ျပန္ၿပီး မၾကာခင္မွာ ဘုန္းႀကီး ေသြးတက္ေလသည္။ အရမ္းမူးသည္ဆုိေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆးရုံတင္လုိက္ရျပန္သည္။ ထုိသတင္း ေဗဒင္ဆရာ အဘုိးအုိ နားသုိ႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ေဗဒင္ဆရာလဲ သူ႔ေၾကာင့္ အခုလုိ ဘုန္းႀကီး ဒုကၡ ေရာက္ရတာဆုိၿပီး ေရွာ့ခ္ျဖစ္ကာ သတိလစ္သြားေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံတင္လုိက္ရျပန္သည္။ ဒီေတာ့ ေဆးရုံမွာ ေနာက္တုိးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္း ငါးေယာက္။

ကၽြႏု္ပ္သည္လဲ ထိုသတင္းၾကားၿပီးေနာက္ ေဆးရုံသြားၿပီး အေျခအေနသြားၾကည့္ဦးမွဘဲ ဟု စဥ္းစားကာ ေနာက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ထိုေျမးအဘြားႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ေဆးရုံသုိ႔ သြားလုိက္သည္။ ေဆးရုံေရာက္ေတာ့ လူနာငါးဦးလုံး အခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ၿပီး စကားလက္ဆုံက်ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရေလ၏။ အားလုံးလဲ ပကတိက်န္းမာခ်မ္းသာလုိ႔။ ေတာ္ပါေသးရဲ့ အခုလုိ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ အာဂႏၱဳနာေလးေတြေပမုိ႔။  သူတုိ႔ရဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ တစ္လွည့္စီ ေျပာျပၿပီး ရယ္ရယ္ေမာေမာ ရွိေနၾကေလရဲ့။ ျမန္မာမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရလွ်င္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးဦးေဆာင္သည့္ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ဟုိတယ္ခန္းႀကီးတစ္ခန္းထဲမွာ အနားယူေနၾကသည္နဲ႔ပင္ တူလွေပေတာ့၏။ 

ကၽြႏု္ပ္သည္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကို အခြင့္အေရးယူကာ ဒါ ဂဏန္းေပးတာဘဲဟု မဆီမဆုိင္ တြက္ဆၿပီး လူနာဘုန္းႀကီးမွ စၿပီး ငါးေယာက္လုံးအား စိတ္ထဲ ေပၚလာတဲ့ ဂဏန္းတစ္ခုစီ ခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ စကား ကမ္းလွမ္းလုိက္ရာ ဘုန္းႀကီးက ၃၂ ဟု ေျပာေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဗဒင္ဆရာ အဘုိးအုိက ၁၅ ဟု ဆုိေလ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ပလမ္မာ အဘုိးအုိကလဲ ၄၅ ဟု ေျပာေလ၏။ ၀န္ထမ္းလူနာက ၂၅ ဟု ရြတ္ဆုိေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဧည့္သည္ အဘုိးအုိလူနာက ၁၅ ဟု ဆုိျပန္၏။ ၁၅ ႏွစ္ခု ထပ္ေနေသာေၾကာင့္ ထပ္ေျပာပါဦးဆုိေတာ့ ၁၆ တဲ့။ ေနာက္တစ္လုံး က်န္ေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ေျမးအဘြားဘက္ လွည့္ၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျမးအဘြားလဲ စိတ္ထဲရွိတာ တစ္ခုေလာက္ ေျပာဗ်ာဆုိေတာ့ ဒို႔ေျမးအဘြားက တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ထဲ ေရာက္ေနတာဆုိေတာ့ ၁ ဘဲတဲ့။ 

 အိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး အားလုံးတြက္စစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့...
၃၂
၁၅
၄၅
၂၅
၁၆

အဲဒီ ဂဏန္းေတြကို ရလုိက္သည္။ 
.....

ဒီေန႔ ဓါတ္က်သလုိလုိခံစားမိသည္။

ဒါဆုိ ဒီေန႔ စေနေန႔ထြက္မဲ့ လုိတုိထီအတြက္ အဆင္ေျပေလမလား။ အျမင့္ဆုံးဆုေတာ့ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၄၁၀၀၀၀၀ (ေလးသန္းတစ္သိန္း)တဲ့။ လာမဲ့ အဂၤါေန႔မွာ ထြက္မဲ့ ယူရုိမီလ်ံအတြက္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ပုိင္ ဂဏန္းတစ္လုံး နံပါတ္ ၃ ကုိ ထပ္ျဖည့္ၿပီး မူလပထမ ငါးလုံးကို မိန္းေဘာ၊ ေနာက္ဆံုး တစ္လုံးႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ နံပါတ္ ၃ ကို လပ္ကီးစတား ေနရာမွာ ထည့္ၿပီး ကံစမ္းလိုက္ဦးမည္။ အဲဒီ ယူရုိမီလ်ံကမွ တကယ့္ ဆုႀကီး။ အျမင့္ဆုံးဆုက စတာလင္ေပါင္ ၁၂၀၀၀၀၀၀ (ဆယ့္ႏွစ္သန္း)တဲ့။

ဒီေတာ့...
Lotto Number:  01...15...16...25...32...45...
Euromillion Number: 15...16...25...32...45... (01)-(03)
ဟူ၍ ကၽြႏု္ပ္ဖာသာ ကၽြႏု္ပ္ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေရႊဧည့္သည္တုိ႔ကို အေၾကာင္းျပဳကာ လက္တည့္ စမ္းလုိက္ေပဦးေတာ့မည္။  စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ား လာခဲ့ၾကပါလွည့္။ ကၽြႏု္ပ္၏ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားကို အသင္တုိ႔အား ေ၀မွ်ေပးပါအံ့။  

 မသိသူေက်ာ္သြားသိသူေဖာ္စား။ သိမွသိမသိကုိသိသည္မသိကသိမသိကုိမသိ။ သိယာျဖစ္ရာ၏။  ။
.မွတ္ခ်က္။
စိတ္ကူးျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျဖစ္မွန္ပုံျပင္ဟူ၍ မမွတ္သင့္ေခ်။ ။
....

Tuesday, 10 April 2012

သူႀကီးမင္းရဲ့ "တရားစခန္း" ပုံျပင္

ဒီည ေစာေစာ အိပ္မယ္ ႀကံစည္ထားကာမွ ဟုိဘက္ တစ္အိမ္ေက်ာ္က ျမေမတစ္ေယာက္ ငိုႀကီးခ်က္မနဲ႔ ေရာက္လာသည္။ လင္ေယာက်္ားနဲ႔ စကားမ်ား ေနာင္ဂ်ိန္ခ်လာခဲ့တာတဲ့။ ေျပာလုိက္တဲ့ လင္ေယာက်္ား မေကာင္းေၾကာင္းလဲ မုိးလွ်ံေနေလသည္။ သူဘဲ ႀကိဳက္လွခ်ည္ရဲ့ဆုိၿပီး မိဘသေဘာမတူဘဲ ခုိးရာ လုိက္ခ့ဲၿပီးမွ။ ခုေတာ့ ေယာက်္ားမေကာင္းဘူး ေယာက်္ားေတြ မေကာင္းဘူး ျဖစ္ျပန္ေရာ။ ခဏအၾကာမွာ  ဟုိဘက္ ရပ္ကြက္က ဖုိးေက်ာ္တစ္ေယာက္ ေပါက္ခ်လာျပန္ေရာ။ သူ႔မိန္းမက ညညဆုိ အရမ္းေဟာက္လုိ႔ အိပ္ေရးမ၀ဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းမနဲ႔ အတူတူ အိပ္ရမွာေတာင္ ေၾကာက္ေၾကာက္ေနမိသတဲ့။ အင္းးး ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ အိပ္ရတာမုိ႔ ေတာ္ေသး။ ဒါေတာင္ ကေလးက သုံးေယာက္ေလာက္ အျပင္ထြက္ၿပီးၿပီ။ ေနာက္တစ္ေယာက္က မုိးေ၀ဆုိတဲ့ ကေလးမိခင္တစ္ေယာက္။ သူကေတာ့ ညညဆုိ ကေလး ထထငိုတဲ့ အတြက္ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး ပိန္ခ်ဳံးခ်ဳံးျဖစ္ကာ ကေလးကိုလဲ စိတ္ပ်က္ ကေလးကို ရေအာင္ တူတူ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ လင္ေယာက်္ားကိုလဲ စိတ္ကုန္၊ စိတ္ပုတီးနဲ႔ ရိပ္ႀကီးသာ ခုိလႈံခ်င္ေတာ့တယ္ ဆုိေလရဲ့။ ေအာ္ ဒုကၡ ဒုကၡ။ သူတုိ႔ ဒုကၡက ဆႏၵေတြကို ခ်ဳပ္တည္း ေအာင့္အီးၿပီး ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ လူပ်ိဳလူလႊတ္ေတြရဲ့ ဒုကၡထက္ ပုိႀကီးမားေနၾကပါလား။ ကဲ ကဲ... မင္းတုိ႔ ဒုကၡေတြ ငါ့အိမ္မွာ လာေဖာက္သည္ မခ်ၾကနဲ႔။ မင္းတုိ႔ အပူကို မင္းတုိ႔ဘဲ တူတူႀကိဳက္လုိ႔ တူတူ မုိက္ခဲ့ၾကၿပီးမွ ခုမွ အရုိးမ်ားသေလး ေခ်းခါးသေလးနဲ႔။ ျပန္ၾကေတာ့ ျပန္ၾကေတာ့။ ငါေစာေစာ အိပ္မွ ျဖစ္မယ္။ မနက္ဖန္ ေစာေစာထၿပီး သိန္းျမစ္ေဘးမွာ အေျပးေလ့က်င့္ရဦးမယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး ဧည့္သည္ေတြကို ႏွင္ခ်ကာ ႀကိဳးစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနမိေလေတာ့သည္။ (ဒီမွာ စအိပ္တာ းD)

 အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မွာ ဒုကၡ သုကၡ ျပႆနာေတြက မ်ားသားေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာဆုိတာကလဲ ဘာမွ ေရရွည္တည္ၿမဲတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ခဏေလး သုခအတြက္ ထာ၀ရဒုကၡကို အရင္းတည္ၾကရတာပါကလား။

အသက္အရြယ္ေလး နဲနဲရလာေတာ့ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို အျပစ္ျမင္လာမိသည္။ ျမင္းတေျပး သံေ၀ဂဟု ဆုိေလမလားမသိ။ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးဟာ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ သလိပ္ ေသြး ျပည္ အရိ အရြဲ စတဲ့ အညစ္အေၾကးေပါင္းစုံ စုပုံၿပီး ထုပ္ပုိးထားတဲ့ အညစ္အေၾကး ပါဆယ္ထုပ္ႀကီးပါလား။ ဒီပါဆယ္ထုပ္ႀကီးဟာ ဘယ္အမႈိက္ပုံးထဲ ထည့္ပစ္တာ ခံရလိမ့္မလဲ။ ဘယ္လုိ ယႏၱရားေတြနဲ႔ ရီဆုိင္ကယ္ လုပ္တာ ခံရပါ့မလဲ ဆုိတဲ့ မ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တျပက္ လက္ဖ်စ္တသြက္ သံေ၀ဂဥာဏ္မ်ား မၾကာခဏ ေခါင္းထဲ ေရာက္လာေနသည္။ ဒီလုိ ခပ္ေကာင္းေကာင္း သံေဂေလး ရခုိက္ ဒီသံေ၀ဂကုိ ဘယ္လုိ အသုံးခ်ရပါ့မလဲ စဥ္းစားရင္း အေျဖထုတ္ေနမိသည္။ ဟုတ္ၿပီ ဟုတ္ၿပီ။ မနက္ဖန္က စၿပီး ေတာင္ဦးေက်ာင္းမွာ တရားစခန္းရွိသည္တဲ့။ မနက္ဖန္ ဂြတ္ဖရိုက္ေဒး၊ သန္ဘက္ခါနဲ႔ ဖင္ႏႊဲကာက စေနနဲ႔ တနဂၤေႏြ၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ရက္က  ဂြတ္တနလၤာဆုိလား ဘဏ္ေဟာဒီးေဒးဆုိလားဘဲ။ ေလးရက္တိတိ ေဟာလီးေဒး ရေနသည္ဘဲ။ မနက္ဖန္ ညေနခင္း ေတာင္ဦးေက်ာင္းသြားၿပီး ေလးရက္စခန္း သြား၀င္ဦးမွ။

"ေယာဂီတုိ႔... ထြက္ေလကလဲ ႏွာသီးဖ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ အျပင္ကို ေရာက္တာပါဘဲ။ ထုိ႔အတူ ၀င္ေလကလဲ ႏွာသီးဖ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ဗုိက္ထဲကို ေရာက္လာတာပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ၀င္သက္ ထြက္သက္ေတြ ၀င္တုိက္ ထြက္တုိက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏွာသီးဖ်ားကို သတိနဲ႔ ၾကည့္ေနရမယ္။ အဲဒီ ႏွာသီးဖ်ားမွာ သမာဓိကို စုစည္းထားပါ။ စိတ္ကို အျပင္ မေရာက္ေစပါန႔ဲ။ တကယ္လုိ႔ စိတ္က အျပင္ထြက္သြားရင္ ထြက္သြားတဲ့ စိတ္ေနာက္ ေမ်ာပါ မသြားပါေစနဲ႔။ အျပင္ထြက္သြားတယ္လုိ႔ သိသိခ်င္း အမွတ္ကို ႏွာသီး၀ကို ျပန္ပုိ႔ပါ။ ႏွာသီး၀ဟာ မူရင္းအရႈခံအာရုံျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ႏွာသီးဖ်ားကို ထိခုိက္တဲ့ ထြက္ေလ၀င္ေလတို႔ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ေလးကို ဥာဏ္နဲ႔ ျမင္ေအာင္ စူးစုိက္ ရႈမွတ္ရမယ္ ေယာဂီတုိ႔.."

ကမၼ႒ာနာစရိယဆရာေတာ္ ညြန္ၾကားျပတဲ့အတုိင္း မ်က္စိစုံမွိတ္ကာ ႀကိဳးစားၿပီး ၀င္သက္ထြက္သက္တုိ႔ရဲ့ ထိခုိက္ရာ ႏွာသီး၀ကုိ စိတ္စူးစုိက္ၿပီး မွတ္ရႈေနမိသည္။ စူးစုိက္ၿပီးမွတ္ေလ စိတ္က ပုိျပန္႔လႊင့္ေလ  ျဖစ္ေနသည္။ တစ္မိနစ္အတြင္း အေမရိကား ဂ်ပန္ စကၤာပူ မေလးရွား ျမန္မာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ ေရာက္သြားသည္။ ျမန္လုိက္တဲ့ စိတ္။ ဖမ္းလုိ႔ကုိ မမိႏုိင္ဘူး။ မွတ္လုိ႔ ေကာင္းလာသလုိ ျဖစ္လုိက္၊ စိတ္ေတြ ျပန္႔လႊင့္လုိက္နဲ႔ နာရီ၀က္ေလာက္ ၾကာေတာ့ မွတ္ရတာ ေကာင္းသလုိလုိ ျဖစ္လာေလရဲ့။ သုိ႔ေသာ္ ရႈမွတ္ေနရင္း ႏွာေခါင္းက ပြစိ ပြစိ ျဖစ္လာသည္။ ဒါ မီးဖိုေခ်ာင္က လာတဲ့ ငါးပိခ်က္ အနံ႔ဘဲ။ မနက္အရုဏ္တုန္းက ယာဂုဆုိလား ဆန္ျပဳတ္ဆုိလားဘဲ။ အဲဒါဘဲ ေသာက္ခဲ့ရတယ္။ ဗိုက္က အာသာ မေျပခဲ့ဘူး။ ဒီငါးပိခ်က္နဲ႔ ထမင္းျဖဴ ပူပူေလးနဲ႔ လက္နဲ႔ႏွယ္ၿပီး အားရပါးရ ေလႊးလုိက္ရရင္ေတာ့ ေလာကနိဗၺာန္ဘဲ။ ဟုတ္ၿပီ ေန႔လည္စာ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ေတာ့ ဒီငါးပိခ်က္နဲ႔ကို အားရပါးရ တီးပစ္လုိက္မယ္။ ဂလု ဂလု ဂလု။ စဥ္းစားရင္း တံေတြးေတြ မ်ိဳခ်ေနမိသည္။ တိတ္ဆိတ္ေနသည့္ အခန္းမုိ႔ တံေတြးမ်ိဳသံက က်ယ္ေလာင္ေနသည္။ အျခားေယာဂီေတြနဲ႔ အတူတူ ထုိင္ေနရသည္မုိ႔ ဂလု ဂလု အသံျပဳမိသည္ကုိ နဲနဲေတာ့ ရွက္သေယာင္ေယာင္ ခံစားမိသား။ 

အာ.... ငါ့ႏွယ္ေနာ္...တရားမွတ္ရင္း ဘာေတြ စဥ္းစားေနမိပါလိမ့္။ မျဖစ္ေခ်ဖူး။ အခ်ိန္ရွိတုန္းေလး ႀကိဳးစားမွတ္ထားမွ။ စိတ္ကုိ ႏွာသီးဖ်ားဆီ ျပန္ပို႔လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၀င္ေလထြက္ေလတုိ႔ရဲ့ ထိခုိက္ရာ ႏွာသီးဖ်ားကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ မွတ္ေနမိျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သိပ္မၾကာလုိက္ပါ။ ႏွာေခါင္းက ပြစိ ပြစိ ျဖစ္လာျပန္သည္။ ဒါ ငါးေခါင္း ဟင္းခ်ိဳရည္ အနံ႔ဘဲ။ ဒန္႔သလြန္သီးေတြနဲ႔ ေရာခ်က္ထားတာ ထင္တယ္။ ေမႊးလုိက္တာလဲ လြန္ေရာဘဲ။ အင္း ဒီဟင္းကို စားရင္ေတာ့ ဇြန္းခက္ရင္းနဲ႔ စားလုိ႔ မျဖစ္ဖူး။ လက္နဲ႔ စားမွ ျဖစ္မယ္။ ဒါမွ အားရပါးရ တီးလုိ႔ရမွာ။ ဒီလုိ ငါးေခါင္းဟင္းရည္မ်ိဳးကို မစားရတာ ႏွစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေလြးရခ်ည္ေသးရဲ့။ ရွလြတ္ ရွလြတ္။ အင္းးး ဒီငါးရည္ဟင္းရည္ အနံ႔မ်ိဳးရဖူးပါတယ္။ ဘယ္က ရခဲ့မိပါလိမ့္။ ေအာ္.... အမွတ္ရၿပီ၊ အမွတ္ရၿပီ။ ဒို႔ တုံးဖလားရြာ ေတာင္ပုိင္းက မိေအး။ ဟုတ္တယ္။ မိေအးက ငါးေခါင္း ဟင္းခ်ိဳရည္ ခ်က္ရင္ အရမ္းစားလုိ႔ ေကာင္းတာကလား။  လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္က သူ႔အေမ ေမြးေန႔တုန္းက သူကိုယ္တုိင္ ငါးရံ့ေခါင္း ဟင္းခ်ိဳရည္ခ်က္ၿပီး ဧည့္ပရိသတ္ေတြကို ေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ့တာကိုး။ အဲဒီတုန္းက စားေကာင္းလုိက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း။ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကလဲ မိေအးခ်က္တဲ့ ငါးေခါင္းဟင္းခ်ိဳရည္ဆုိ ႀကိဳက္မွႀကိဳက္ဆုိဘဲ။ တစ္ရက္သား မိေအးလာပို႔တ့ဲ့ ငါးေခါင္းဟင္းခ်ိဳရည္ ဘုဥ္းေပးရင္း အနားမွာ ရွိေနတဲ့ ကပၸိယႀကီးကို ဟဲ့ ကပၸိယ ဒီလုိ ငါးေခါင္းဟင္းခ်ိဳရည္ ခ်က္နည္းကုိ မိေအးဆီက သင္ယူထားစမ္း လို႔ ဆုိခဲ့ဖူးေလရဲ့။

အင္း... မိေအးဆုိလုိ႔ အခု လာမဲ့သႀကၤန္မွာ ဘယ္ရြာေတြ သြားကဲမွာပါလိမ့္။ သူက သႀကၤန္ရူး။ သႀကၤန္မွာဆုိ စတုဒိသာအေနနဲ႔ ေကၽြးလား ေကၽြးရဲ့။ ၿပီးေတာ့ ရြာစဥ္ထုိးၿပီး ေရကစားလားကစားရဲ့။ ေတာ္ေတာ္ ေပ်ာ္တတ္တဲ့ ေကာင္မေလး။ မႏွစ္တုန္းက ရြာစဥ္ေလွ်ာက္  ေရကစားရင္း ဟုိဘက္ ထိန္ေတာရြာက ထြန္းေမာင္နဲ႔ ဘာလုိလုိ ညာလုိလုိ သတင္းၾကားမိရဲ့။ ထြန္းေမာင္က သူ႔ကို ခ်စ္ေရးဆုိထားတာဆုိလား။ မိေအးကလဲ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ေရာက္မွ အေျဖေပးမယ္လုိ႔ ေျပာထားတာ ဆုိလားဘဲ။  မိေအးကလဲ မိေအးကဘဲ။ ဦးေဏွာက္နဲ႔ မစဥ္းစားဘူး။ ထြန္းေမာင္ဆုိတဲ့ ေကာင္က ေကာင္းတဲ့ ေကာင္ မဟုတ္ဘူး။ မိေအးမတုိင္ခင္ ရည္းစား ငါးေယာက္ေလာက္ ထားခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုထက္ထိလဲ အဆက္အဆံ ရွိေနတုန္းတဲ့။ ေအးေလ။ မိေအးကလဲ မိန္းမသားဘဲကုိ။ ဘာတဲ့ ေျပာတာ ၾကားဖူးပါတယ္။ မိန္းခေလးေတြက ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို ေရြးတဲ့ ေနရာမွာ ပါတိတ္လုံခ်ည္ တစ္ထည္၀ယ္ရတာေလာက္ေတာင္ မကၽြမ္းက်င္ၾကရွာဘူးတဲ့။ မိန္းခေလးမွန္သမွ် အခ်စ္မ်က္ကန္းေလးေတြခ်ည္း ဆုိဘဲ။ ကန္ေတာ့ပါရဲ့။ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္က ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို "ခင္ရယ္ ဒါ အလြန္အရသာ ရွိတဲ့ ကိတ္မုန္႔ႀကီးေလ။ ခင့္အတြက္ သီးသန္႔ ေမာင္ ၀ယ္လာတာ။ ေရာ့စားလုိက္" ဆုိၿပီး အီးတုံးႀကီးကို ထုိးေကၽြးရင္ေတာင္ အားရပါးရ စားေလ့ရွိတယ္ဆုိဘဲ။ အင္း.... မိန္းမတုိင္းေတာ့ မဟုတ္တန္ရာပါဘူးေလ။ အလြန္အမင္း ဖြဲ႔ဆုိထားၾကတာထင္ပါရဲ့။ 

ဒါျဖင့္... မိေအးက ဘာျဖစ္လုိ႔ ထြန္းေမာင္ကို စဥ္းစားရတာလဲ။ ထြန္းေမာင္မွာ ပန္းဦးရြာက ေရႊမိ၊ သိမ္တမံရြာက ေထြးငယ္၊ ကန္႔ကူရြာက ညိဳမ၊ သာယာကုန္းရြာက ေအမီ၊ ၿပီးေတာ့ လက္ပံခုန္ရြာက မိစံ။ စုစုေပါင္း ရည္းစား ငါးေယာက္ ရွိေနတာ မဟုတ္လား။ သူ႔မုိ႔လုိ႔ သိသိႀကီးနဲ႔ ထြန္းေမာင္ကုိ စဥ္းစားေနေသးတယ္။ ေယာက်္ားေတြ ဒီေလာက္ ရွားပါးေနၿပီလား။ သြားနားခ်ျပန္ရင္လဲ ျပန္ပက္ျပန္ဦးမယ္။ သူႀကီးမင္းက လူပ်ိဳႀကီးဘ၀နဲ႔ အရုိးထုတ္ေတာ့မယ္ဆုိလုိ႔ ထြန္းေမာင္ကို စဥ္းစားတာပါလို႔။ ဒီေကာင္မေလးက အဲဒီလုိဘဲ မထိတထိ စေႏွာက္တတ္ေသးတယ္။ ေအာ္.. မိေအး မိေအး။ ငါ စိတ္မေအးရပါလားေနာ္။

ဟုိလက္ပံခုန္ရြာက မိစံဆုိရင္ လွမွလွ။ ႏုထြတ္ေနတာဘဲ။ သူ႔မိသားစုက လယ္ယာလုပ္ငန္း မလုပ္ဘဲ ေစ်းဘဲ ေရာင္းၾကတာဆုိေတာ့ မိစံလဲ ေက်ာ့ေက်ာ့ေမာ့ေမာ့ေလး။ မိေအးတုိ႔လုိ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ရတာမဟုတ္ေတာ့ မိေအးထက္ အမ်ားႀကီး ပိုလွတယ္။ ပုိ ဆြဲေတာင္မႈရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ စကားေျပာရင္လဲ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေလး။ မိေအး သူ႔ကုိ ယွဥ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ထြန္းေမာင္က မိေအးထက္ မိစံကို ဘ၀အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေလာက္တယ္။ လွလွပပ ႏုႏုထြတ္ထြတ္နဲ႔ အေတာ္အတန္ ပိုက္ဆံလဲ မိစံတုိ႔ မိသားစုမွာ ရွိေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ မိေအး က်န္ရစ္ျဖစ္ရင္း ရင္ကြဲေနမွာ ျမင္ေယာင္ေနမိေသးတယ္။ မိေအးးး ထြန္းေမာင္ကို ခ်စ္တယ္လုိ႔ အေျဖမေပးမိရင္ ပုိ ေကာင္းလိမ့္မယ္။ အေျဖေပးမိရင္ က်န္တဲ့ ရည္းစား ေလးေယာက္ကို ယွဥ္ႏုိင္တယ္ ထားဦး။ လက္ပံခုန္ရြာက မိစံကို ယွဥ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

အင္း... လက္ပံခုန္ရြာဆုိလုိ႔ အဲဒီရြာက လူပ်ိဳသုိးႀကီး ကိုသာႏိုးကုိ သတိရမိေသးတယ္။ ကင္းပင္ရြာက သူ႔ခ်စ္သူ ေအးတုတ္တစ္ေယာက္ သရက္ေတာရြာ ပြဲၾကည့္သြားရင္း ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ခုေတြ႔ ခုႀကဳိက္ ခုလုိက္ေျပးဆုိေတာ့ မိန္းခေလးေတြကို စိတ္ကုန္သြားၿပီး လူပ်ိဳႀကီးဘ၀နဲ႔ဘဲ အရုိးထုတ္ေနရွာတယ္။ ရဟန္းေဘာင္တက္ပါေတာ့လား ဆုိျပန္ေတာ့လဲ ညစာမစားရမွာ ေၾကာက္တယ္တ့ဲ။ ေတာ္ေတာ္ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ လူပ်ဳိႀကီး။ ရယ္စရာလဲ ေျပာတတ္တာ လြန္ေရာဘဲ။ အသဲကြဲသမားမုိ႔ ေတာ္ေတာ့တယ္။ ႏို႔မုိ႔ဆုိ မလြယ္ဘူး။ သူနဲ႔ေတြ႔တဲ့သူတုိင္း တ၀ါး၀ါး တဟားဟား ျဖစ္ေအာင္ ျပက္လုံး ထုတ္တတ္တယ္။ ရယ္စရာ ေျပာတတ္လြန္းလုိ႔ အဲဒီ လက္ပံခုန္ရြာမွာဆုိ သာႏုိး သာႏုိးဆုိၿပီး လူပ်ိဳႀကီး နာမည္ႀကီးေနေလရဲ့။ အင္း... သာႏုိးဆုိလုိ႔ ဟုိတစ္ေန႔က အြန္လုိင္းအင္တာနက္မွာ ေတြ႔လုိက္ပါတယ္။ အေမရိကားကဆုိလား။ လူကေတာ့ အေနာက္တုိင္းသား လူျဖဴ။ ေျပာတတ္လုိက္တဲ့ ျမန္မာစကား။ တစ္ခ်ိဳ့ျမန္မာေတြထက္ေတာင္ သာလိမ့္မယ္။ သူ႔နာမည္လဲ သာႏုိးဘဲ။ သူစိတ္၀င္စားတာကလဲ ဘုရားတရား အေၾကာင္းတဲ့။ သူ႔ကုိယ္တုိင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါတဲ့။  သူနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာ ေနာက္ဆုံးစကားအေနနဲ႔ သူ ရယ္စရာ စကားတစ္ခု ေျပာသြားတယ္။ သက္သတ္လြတ္ စားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ တရားစခန္း၀င္တယ္တဲ့။ တရားစခန္းကလဲ သက္သတ္လြတ္ဘဲ ေကၽြးတယ္တဲ့။ အသားမေကၽြးဘူးတဲ့။ အသားတုဘဲ ေကၽြးတယ္တဲ့။ ဒါနဲ႔... တရားပြဲအၿပီးမွာ "သာဓု သာဓု သာဓု" ဆုိၿပီး သာဓုေခၚတာကုိ အဲဒီ သက္သတ္လြတ္စားတဲ့ သူက "အသားတု အသားတု အသားတု" ဆုိၿပီး လုိက္ဆုိေနမိေရာဆုိဘဲ။ ေကာင္းေရာ။ ဒီေကာင္ ေတာ္ေတာ္ ဟာသ ေျပာတတ္တဲ့ေကာင္။ ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား။

"သူႀကီးမင္း အမွတ္ေတြ လြတ္ေနတယ္ ထင္ပါ့။ လာ.. ဘုန္းႀကီးေနာက္ လုိက္ခဲ့။ ဒီေနရာမွာ အမွတ္ မွတ္ရခက္ေနရင္ ဘုရားစင္ေရွ့သြားၿပီး ဘုန္းႀကီးနဲ႔ အတူတူ တရားထုိင္မွတ္ၾကတာေပါ့"

အသံၾကားလုိ႔ မ်က္လုံး ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္က ေရွ့တည့္တည့္ ေရာက္ေနသည္။ ကုိယ့္အေတြးနဲ႔ ကုိယ္ ဘယ္လုိဘယ္လုိေတြ ျဖစ္သြားမွန္း မသိ။ ရယ္သံေတြ ဘာေတြ ထြက္သြားမိတာ ထင္ပါရဲ့။ ရွက္ကုိး ရွက္ကန္းနဲ႔ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားစင္ေရွ့ တရားထုိင္ဖုိ႔ တရားထုိင္မွတ္ေနရာမွ ျဖဳန္းကနဲ မတ္တပ္ ထလုိက္သည္။ ေျခေထာက္ေတြ က်င္ထုံေနတာက တစ္မ်ိဳး၊ ျဖဳန္းကနဲ အထမွာ ေခါင္း ေႏွာက္ကနဲ ျဖစ္သြားက တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ကို မထိန္းႏုိင္ဘဲ ဘုန္းကနဲ အရုပ္ႀကဳိးျပတ္ လဲက်သြားေလသည္။ ဒူးေခါင္းေတြ နာလုိက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း။ ထုိနာက်င္မႈေၾကာင့္ ဖ်တ္ကနဲ လန္႔ႏုိးလာၿပီး မ်က္လုံး ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကုတင္ေအာက္ ေရာက္ေနေလသည္။ (ဒီမွာ လန္႔ႏုိးတာ:D )။ ကေယာင္ေခ်ာက္ျခား အိပ္မက္မက္ၿပီး ကုတင္ေပၚက ျပဳတ္က်ေနမွန္း သေဘာေပါက္သြားသည္။  မုိးမလင္းေသးတဲ့အတြက္ ကုတင္ေပၚ ျပန္တက္ၿပီး ထပ္အိပ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားရင္း မဆီမဆုိင္ ည အိပ္ရာမ၀င္ခင္ လာလည္သြားၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျမေမ ဖုိးေက်ာ္ မုိးေ၀တုိ႔ကို က်ိန္ဆဲေနမိေလသည္။ ဒင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခုလုိ ငါ ျဖစ္ရတာ။  ။

...

Sunday, 8 April 2012

ဒုတိယပ်ိဳးခင္း ၃

မရမ္းေခ်ာင္းအနာႀကီးေရာဂါေဂဟာသုိ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ အေထြေထြအလွဴစာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျမင္ရသူမ်ား မုဒိတာပြါးႏုိင္ေစရန္   ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ ဘေလာ့ဂ္မွ  တဆင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။  ။အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား။အလႈဳရွင္မ်ားရဲ့ ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္မႈေၾကာင့္ MMYGရဲ့ ဒုတိယအလႈဳၿဖစ္တဲ့ မရမ္းေခ်ာင္း အလႈဳဟာ ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပန္ပါၿပီ။အလႈဳဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရၿခင္းအားၿဖင့္ အလႈဳရွင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ့အလႈဳနဲ႔ MMYG လူငယ္မ်ားရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေက်နပ္နိုင္ၾကလိမ့္မယ္၊ ပီတိၿဖစ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ခင္ဗ်ား။ မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳအတြက္ အြန္လိုင္းကေန အလႈဳခံေၾကာ္ညာကိုေတြ႔ၿပီး ယံုၾကည္စြာလက္တြဲ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ အလႈဳရွင္မ်ားရဲ့ သဒၵါတရားထက္သန္မႈ ၊ MMYG လူငယ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔က အၿမဲ မွတ္တမ္းတင္ထားမွာပါ။ဒီနွစ္ထဲမွာမွ စၿပီးလုပ္ၿဖစ္ခဲ့ၾကလို႔ တစ္ခ်ိဳ ႔ေနရာေလးေတြမွာ နည္းနည္း ကို႔ရို ႔ကားယား နိုင္တာေလးေတြကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့အလႈဳဟာ နိုင္ငံအရပ္ရပ္က အလႈဳရွင္ေတြရဲ့အလႈဳပါ။ အဲတာေၾကာင့္ မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳအတြက္ နိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ အလႈဳရွင္မ်ားအားလံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးစြာ ေၿပာပါရေစ။မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထပ္္ဆင့္ေၿပာစရာေတြ အမွတ္တရေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။


ပထမဆံုးအမွတ္တရတစ္ခုက မေလးရွားနိုင္ငံကပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလႈဳအတြက္ အလႈုေငြ ထည့္၀င္ဖို႔ “ဆရမ္ဘမ္း”ၿပည္နယ္ကေနလာတဲ့ KL အထိ ေလးနားရီေလာက္ ကားစီးၿပီး ၾကိဳးစားပမ္းစားလာခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ညီငယ္ ဘေလာ့ဂါ “ ဒုတိယလူ” ဟာ KL ကေန Kalangကိုသြားမဲ့ ကားဂိတ္မွာ ဓါးၿပအတိုက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ရွိသမွ်ကိုယူသြားရင္ ၿပသနာမရွိေပမဲ့ ကားေပၚတင္ၿပီး ၿမိဳ့နဲ႔ နည္းနည္းလွမ္းတဲ့ ရာဘာေတာအုပ္ ထဲကိုေခၚသြား ကာ လူကိုလည္း ၾကိဳးနဲ႔တုပ္ၿပီး ရိုက္နွက္တာ ေခါင္းနည္းနည္းကြဲသြားပါတယ္။တၿခားဒဏ္ရာေတြလည္း ရခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးလူကို အဆံုးစီရင္ဖို႔ထိ သူတို႔လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ေနာက္ေန႔မွာ ဒုတိယလူရဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ မေလးရွားနိုင္ငံ ဆရမ္ဘမ္းက ေဆးရံုတစ္ခုမွာ ေအာ္ပေရးရွင္းလုပ္ရမွာၿဖစ္လို႔ သူ႔ကိုမသတ္ဖို႔၊ ရွိတာေတြသာယူသြားဖို႔ ေၿပာဆိုေတာင္းပန္ခဲ့ရပါတယ္။ေနာက္ဆံုး သူ႔ဆီမွာ ပါလာတဲ့အလႈုေငြ ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံတစ္ခ်ိဳ ႔၊ ကင္မရာနဲ႔ ဖံုးေတြ အကုန္ယူသြားၾကပါတယ္။ဘယ္ေလာက္ထိဆိုးလည္းဆိုရင္ အင္းက်ီပါ ခၽြတ္ယူၿပီး လူကိုၾကိဳးတုပ္ရက္နဲ႔ ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔သူ ေတာထဲလာတဲ့ တကၠစီသမားတစ္ေယာက္က ေတြ႔လို႔ ၾကိဳးေၿဖေပးၿပီး အိမ္ကိုၿပန္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။အခုေတာ့ သူလည္း ေတာ္ေတာ္သက္သာသြားပါၿပီ။အကယ္၍ သူသာ အဲ့ဒီေန႔မွာ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း MMYGရဲ့ အလႈဳေၾကာင့္ ၿဖစ္ရတယ္ဆိုၿပီး ဘယ္လိုမွ ေၿဖနိုင္မယ္မထင္ပါဘူး။ (စကားခ်ပ္- အထူးသတိေပးလိုတာက ေကအယ္လ္ကေန ကလန္းကို သြားတဲ့ကားဂိတ္နဲ႔ ကလန္းကေန ေကအယ္လ္ကိုလာတဲ့ကားဂိတ္ဟာ လုယက္မႈမွာ အလြန္နာမည္ၾကီးပါတယ္။အဲ့တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေနရာေတြကို မလႊဲသာလို႔ သြားရေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အထူးသတိထားဖို႔ ထပ္ေလာင္းေၿပာၾကားပါရေစ။တကၠစီစီးမယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ထက္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္တဲ့ တကၠစီသမားၾကီးေတြကို စီးၿခင္းအားၿဖင့္ မိမိရဲ့လံုၿခံဳမႈကို ရယူပါ။ဘယ္လိုအေၾကာင္းပဲရွိရွိ လူတစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္သာေကာင္းတဲ့ အိႏၵိယေတြေမာင္းတဲ့ တကၠစီမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကပါ...)

အမွတ္ရစရာၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ေက်းဇူးတင္စရာတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔အလႈဳကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန ပံ့ပိုးေပးခဲ့တဲ့ ေဒၚအိအိစိုး (ေရႊအိမုန္႔ဟင္းခါး) နွင့္ FEEL Restaurant Group ပါခင္ဗ်ား။ပစၥည္း၀ယ္ယူတဲ့ေန႔ကစၿပီး အလႈုၿပီးဆံုးခ်ိန္ထိ ပစၥည္းသယ္ယူဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကားအခက္အခဲအတြက္ အခမဲ့ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။အေမရိကားမွ ဒံေပါက္လႈုဒါန္းတဲ့ အလႈဳရွင္အတြက္လည္း FEEL Restaurant Group မွ အခမဲ့ခ်က္ၿပဳတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ေဒၚအိအိစိုးနဲ႔ အလႈုဳေန႔မွာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါခင္ဗ်ား။ေနာက္ထပ္ ကားေလးတစ္စီး အလႈုရွင္ကေတာ့ ကိုမိုးေဇာ္သန္းနဲ႔ မယြန္းယြန္းတို႔ ဇနီးေမာင္နွံအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ၿပင္ပအလႈုရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။သူတို႔ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအလႈဳမွာ ခရီးစရိတ္ေတာ္ေတာ္မ်ား သက္သာၿပီး ေဂဟာကို ပိုလႈဳဒါန္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္..။

ကိုမိုးေဇာ္သန္း+မယြန္းယြန္းတို႔မွ အခမဲ့ ကူညီေပးခဲ့ေသာ ယာဥ္၊ ေဒၚအိအိစိုး (အလယ္)နွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား
FEEL Restaurant Group မွ အခမဲ့ ကူညီေပးခဲ့ေသာယာဥ္

ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီအလႈဳအတြက္ အလုပ္ကို ခဏပစ္ခဲ့ၿပီး လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ မက္ဖန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကိုေအးမင္းထြန္း ( ကၽြန္ေတာ့္တို႔အေခၚ ငဂ်င္းမ) အား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

ကိုေအးမင္းထြန္း @ ဂ်င္းဂ်င္း @ ငဂ်င္းမ

ေနာက္ထပ္ ေက်းဇူးတင္ရမွာက အလႈဳေဟ့ဆိုတာနဲ႔ အၿမဲတမ္း တက္ၾကြေနတတ္တဲ့ ၿမန္မာၿပည္က ေက်ာစြာစိုးၿမတ္နဲ႔ အဖြဲ႔ပါ။သူတို႔ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို တစ္ပတ္ေလာက္ ပစ္ထားၾကၿပီး အလႈဳေငြေတြ ေရာက္တဲ့ေန႔ကစၿပီး အလႈဳအတြက္ လံုးပန္းခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါ။မီးကမလာ၊ ကြန္ကမရေပမဲ့ ေန႔တိုင္း မနက္သံုးနာရီ ေလးနာရီအထိ “ဘယ္ပစၥည္းကေတာ့ ဘယ္ေစ်းရွိတယ္၊ ဘယ္နိုင္ငံက ေငြလႊဲကေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး” စသည္ၿဖင့္ ေန႔တိုင္း အအိပ္ပ်က္ခံ ေခါင္းစားေပးခဲ့တဲ့သူပါ။

(၀ဲမွယာ)ရဲေက်ာ္၊ လြန္းလြန္း၊ ၾကည္လႈိုင္၀င္း၊ ညီစိုး၊ ဗညားထြန္း၊ ဖိုးတာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ပံုစံထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ အၿမဲလုပ္ေပးတတ္ၾကတဲ့ ၿမန္မာၿပည္က အမာခံ MMYG ေတြေပါ့..။

ေနာက္တစ္ေယာက္က စာေမးပြဲတစ္ဖက္နဲ႔ ၿမန္မာၿပည္ကအလႈုေငြေတြကို လက္ခံေပးခဲ့တဲ့ သမီးစံပါ။အလႈဳေငြ ဆယ့္နွစ္သိန္းေက်ာ္ လက္ခံေပး နိုင္ခဲ့ပါတယ္။
 သြားေပၚေအာင္ ၿပံဳးေနတဲ့တစ္ေယာက္က MMYG ရဲ့ ညီမငယ္ သမီးစံပါ။

ေနာက္ထပ္ ေက်းဇူးတင္ရမွာက အလႈဳပစၥည္းေတြကို လက္ခံေပးခဲ့တဲ့ ေဂဟာဥကၠဌနဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာက အနာၾကီးေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ေတြပါ။ သူတို႔သာ မရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအလႈဳမၿဖစ္ေၿမာက္နိုင္ပါဘူး။


ေနာက္ဆံုးေက်းဇူးတင္ရမွာကေတာ့ MMYG ရဲ့ပင္မ ေခါင္တိုင္ေတြၿဖစ္တဲ့ ၿပည္ပက အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။“ဒီေနရာကုိ တပည့္ေတာ္ အလႈဳေလးလုပ္ခ်င္တယ္ဘုရား”လို႔ ေလွ်ာက္ေတာ့ စကားေတာင္ မဆံုေသးဘူး သကၤန္းထရံုၿပီး လန္ဒန္ရက္ကြက္ေတြထဲ အလႈဳရွင္အရွာထြက္တဲ့ ၿဗိတိန္က အရွင္ဇနက(အဂၤါေမာင္)၊ အလုပ္ကၿပန္လာတိုင္း အကိုေရ ပင္ပန္းတယ္ဗ်ာလို႔ ဖံုးဆက္ၿပီး ညည္းတတ္ေပမဲ့ အလႈဳကိစၥက်ေတာ့ တေရးနိုးဖံုးဆက္တာေတာင္ တက္ၾကြေနခဲ့တဲ့ အေမရိကားမွ ဗညားရွိန္(လင္းေခတ္ဒီနို)၊ ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့နိုင္ငံမွာ ကိုယ္စားလွယ္မရွိေသးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ အလႈဳခံေပးပါရေစလို႔ ကမ္းလည္းကမ္းလွမ္း တစ္ကယ္လည္း လုပ္ၿပခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ဖက္နဲ႔ ဂ်ပန္မွ ညီငယ္ ရန္နိုင္ (ေန၀သန္)၊ အလုပ္က ေတာ္ေတာ္ မိုးခ်ဳပ္မွ ၿပန္ေရာက္တတ္ေပမဲ့ အလႈုအတြက္ မၿဖစ္မေန ရုန္းကန္ေပးခဲ့တဲ့ ထိုင္၀မ္က ဂ်ယ္ရီပစ္ပစ္၊ ေန႔တိုင္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ေခါင္းစားေပးၿပီး မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳကို စိတ္တူ ကိုယ္တူေထာက္ခံေပးခဲ့တဲ့ စင္ကာပူမွ အိကု(ၿငိမ္းနိုင္) နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဇနီး မဒမ္ကိုး၊ အလႈဳရွိတယ္ကြာ ဆိုတာနဲ႔ ဂ်ီေမး ဟက္ေနရာကေန ထၿပီး အလႈဳခံေပးတတ္တဲ့ မေလးရွားနိုင္ငံက ေမာင္(စြယ္စံက်မ္း)၊အိပ္ေနရင္ေတာင္ ကဗ်ာေတြပဲ အိပ္မက္တယ္ဆိုတဲ့ မိုးဇက္၊ ခုတစ္ေလာ ကားအေၾကာင္းေတြကိုပဲ တစ္စိုက္မက္မက္ ေလ့လာေနတဲ့ ေမာင္ဘုန္း၊ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၾကိဳက္တဲ့ကာရံကဗ်ာဆရာ ေႏြေတးရွင္(မင္းဧရာ)၊တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေဆာ့၀ဲေတြၾကားမွာပဲ ေခါင္းထိုးထားတတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ညီ ဇင္ၿငိမ္းဦး (ၿမန္မာအိုင္တီနန္းေတာ္) တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကိုယ္တိုင္မလႈဳနိုင္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အြန္လိုင္းမွာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အလႈဳမွာ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ မနိုင္းနိုင္းစေနနဲ႔ အန္တီတင့္တို႔လို စီနီယာဘေလာ့ဂါမ်ားမွ စန္းထြန္း၊ ကန္ဒီခိုင္၊ ခ်စ္စံအိမ္တို႔လို ဖန္စီဘေလာ့ဂါငယ္မ်ားအထိ အားလံုး အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။
က်န္းမာေရး ပေဒသာပင္အလႈဳေငြ (၁၁)သိန္းအတြက္ အတြက္ ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္းလႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရး မတည္ေငြ က်ပ္(၁၀)သိန္းအတြက္ ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္းလႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။
လႈဳဒါန္းမႈစုစုေပါင္း ( ၄,၆၆၆,၉၁၃ )က်ပ္ ေလးဆယ့္ ေၿခာက္သိန္း ေၿခာက္ေသာင္း ေၿခာက္ေထာင္ ကိုးရာ တစ္ဆယ့္ သံုးက်ပ္)အတြက္ ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္းလႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ထိုက္တာေတြ ၿပီးရင္ အလႈဳစာရင္းရွင္းတမ္းကို ဆက္ပါ့မယ္။ဒီအလႈဳအတြက္ စုစုေပါင္းအလႈုေငြ ၄,၇၄၈,၆၂၇.၅၀က်ပ္(ေလးဆယ့္ ခုနစ္သိန္း ေလးေသာင္း ရွစ္ေထာင္ ေၿခာက္ရာ နွစ္ဆယ့္ ခုနစ္က်ပ္ ငါးဆယ္ၿပား) ရရွိၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ၄,၆၆၆,၉၁၃ က်ပ္ ( ေလးဆယ့္ ေၿခာက္သိန္း ေၿခာက္ေသာင္း ေၿခာက္ေထာင္ ကိုးရာ တစ္ဆယ့္ သံုးက်ပ္) ၿဖစ္ပါတယ္။လက္က်န္ေငြ ၈၁၇၁၄.၅၀က်ပ္ (ရွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ ခုနစ္ရာ တစ္ဆယ့္ ေလးက်ပ္ ငါးဆယ္ၿပား) က်န္ရွိပါတယ္။ လက္က်န္ေငြမ်ားထဲမွ ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားအတြက္ မွန္ေဘာင္မ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီး ပိုလွ်ံေသာ ပမာဏအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေနာက္ သံုးလ အၾကာမွာ ထပ္မံၿပဳလုပ္မဲ့ အလႈဳအတြက္ မတည္ေငြအၿဖစ္ ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္မွ လက္ခံသိမ္းဆည္းေပးထားေၾကာင္း အသိေပးရင္း မရမ္းေခ်ာင္း အလႈဳကိစၥအား ဤတြင္ နိ႒ိတံပါသည္ခင္ဗ်ား..။


ေနာက္သံုးလ (သို႔) ေလးလၾကာရင္ အခုလိုပဲ ၿပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကပါဦးစို႔လား..
ေလးစားစြာၿဖင့္
ၿမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ (MMYG) ကိုယ္စား
ကိုရင္
20:35 (GMT)

ဒုတိယပ်ိဳးခင္း ၂

မရမ္းေခ်ာင္း အလွဴမွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိ ဖုိင္ကုိ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မုဒိတာပိုင္ရွင္မ်ား မုဒိတာျဖစ္ေစဖုိ႔ မုဒိတာဘေလာ့ဂ္မွ တစ္ဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

.


ဆက္ပါအံုးမယ္ခင္ဗ်ား။နွင္းဆီရင္ခြင္အဖြဲ႔သားေတြ ေၿပာသလို ေၿပာရရင္ေတာ့ ၿမန္မာၿပည္က အလႈဳဓါတ္ပံုမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီေရာက္ေအာင္ ပို႔နိုင္ဖို႔ “မီးးးးစက္ လိုပါတယ္ခင္ဗ်ား”။တစ္ခုေကာင္းရင္ တစ္ခု ဆုတ္ယုတ္တ့ဲ ဓမၼတာအရ မီးလည္း လာေရာ လွည္းတန္းက ဂံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ ရာမွာ ဒီေန႔ပဲ ေၿမေတြတူးတယ္လို႔ သိရၿပီး အင္တာနက္လိုင္း ထပ္မံၿပတ္ေတာက္ပါတယ္။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္မနက္ဖန္မွာ အလႈဳစာရင္းရွင္းတမ္း မတင္ေပးနိုင္ေသးရင္ သည္းခံၿပီး ခဏေစာင့္ေပးၾကပါအံုးလို႔ အလႈဳရွင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္း ဧည့္သည္မွတ္တမ္း

 မုဒိတာအလႈဳရွင္အားလံုးရဲ့ကိုယ္စား white board မွာ အမည္ေရးထိုးပါတယ္။
အလႈဳပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အလႈဳခံအဖိုးအဖြားမ်ား
၀ွီးခ်ဲလ္ဆယ္စီးပါ..။
ေၿခေထာက္ေလးမ်ားရဲ့ အလႈဳရွင္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။
၁။ကိုၿငိမ္းခ်မ္း (ဂ်ပန္နိုင္ငံ)၊ ၂။အရွင္ဇနက @ အဂၤါေမာင္ (ၿဗိတိန္)
၃။မနိုင္းနိုင္းစေန (အေမရိကန္နိုင္ငံ)၊ ၄။မခ်စ္စံအိမ္ (ၿမန္မာနိုင္ငံ)
၅။ ဦးခ်စ္ထြန္း + ေဒၚအိနန္း (သမီး) မစန္းစန္းခိုင္ (စင္ကာပူ)၊၆။ဦးကိုကိုနိုင္+ေဒၚၿမင့္သဲစုစံ(သား)ေမာင္ဇြဲလုလင္နိုင္ (စင္ကာပူ)
၇။မေဟမာၿမတ္ခိုင္၊ မနႏၵာထြန္း (ၿဗိတိန္)၊ ၈။မမီမီသန္းေဌး (ဂ်ပန္)
၉။ZYL & KPS (စင္ကာပူ)၊ ၁၀။နိုင္ခ်စ္စိန္ + မိအံုးရီ (သမီး) မိၿမစႏၵာ (စင္ကာပူ)
၀ွီးခ်ဲလ္အလႈုရွင္ ကိုၿငိမ္းခ်မ္း (ဂ်ပန္နိုင္ငံ) နွင့္ အရွင္ဇနက @ အဂၤါေမာင္ (ၿဗိတိန္)တို႔ ကိုယ္စား ေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္မွ လႈဳဒါန္းေပးပါတယ္။
၀ွီးခ်ဲလ္အလႈဳရွင္ ဦးခ်စ္ထြန္း + ေဒၚအိနန္း (သမီး) မစန္းစန္းခိုင္ (စင္ကာပူ)နွင့္ ဦးကိုကိုနိုင္+ေဒၚၿမင့္သဲစုစံ (သား)ေမာင္ဇြဲလုလင္နိုင္ (စင္ကာပူ)တို႔ ကိုယ္စား ကိုၾကည္လႈိုင္၀င္းမွ ေပးလႈဳခဲ့ပါတယ္။
၀ီွးခ်ဲလ္ အလႈဳရွင္ မနိုင္းနိုင္းစေန (အေမရိကန္နိုင္ငံ) နွင့္ မခ်စ္စံအိမ္ (ၿမန္မာနိုင္ငံ)တို႔ကိုယ္စား သမီးစံမွ ေပးလႈဳခဲ့ပါတယ္။
၀ွီးခ်ဲလ္အလႈဳရွင္ ZYL & KPS (စင္ကာပူ) နွင့္ နိုင္ခ်စ္စိန္ + မိအံုးရီ (သမီး) မိၿမစႏၵာ (စင္ကာပူ)တို႔ကိုယ္စား MMYG မွ ညီမငယ္တစ္ဦးမွ ေပးလႈဳခဲ့ ပါတယ္။
၀ီွးခ်ဲလ္အလႈုရွင္ မေဟမာၿမတ္ခိုင္၊ မနႏၵာထြန္း (ၿဗိတိန္) နွင့္ မမီမီသန္းေဌး (ဂ်ပန္)တို႔ကုိယ္စား ဖိုးတာမွ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရးအတြက္ အလႈဳရွင္မ်ားအားလံုးကိုယ္စား MMYG လူငယ္မ်ားနွင့္ FEEL Restaurant Group တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မတည္ေငြ က်ပ္၁၀သိန္းအား ေဂဟာမႈးကို ေပးလႈဳပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပေဒသာပင္ထဲသို႔ အလႈဳရွင္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စား MMYG လူငယ္မ်ားနွင့္ FEEL Restaurant Groupမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက က်ပ္ (၁၁)သိန္းအား ေဂဟာမႈးသို႔ ထပ္မံလႈဳဒါန္းပါတယ္။
ေဂဟာမႈးမွ  ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္းလႊာကို အလႈဳရွင္မ်ားကုိယ္စား MMYG သို႔  ၿပန္လည္ေပးအပ္ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရးအတြက္ မတည္ေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္း လႈဳဒါန္းနိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပေဒသာပင္ထဲသို႔ က်ပ္ ဆယ့္တစ္သိန္း နွစ္ခုေပါင္း ေငြသား က်ပ္ နွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းတိတိ လႈဳဒါန္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား။အေစာပိုင္းက သူတို႔ေစ်း၀ယ္ရင္ ဆိုင္ကယ္ရီခ မတန္တဆ ေပးရတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ ၀ယ္လႈုဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဂဟာမွာ ရွိၿပီးသား ၿဖစ္ေနၿပီ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ အလႈုေငြခ်ည္းပဲ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့ၿဖင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
အလႈဳရွင္မ်ားခင္ဗ်ား..မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာက ယေန႔အခ်ိန္ထိ မီးမရရွိေသးပါဘူး။ဒါေပမဲ့ ယေန႔မွာ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာအနီးထိ လမ္းမီးမ်ား ရရွိေနၿပီး မိမိတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ မီးရယူမယ္ဆိုရင္ ရယူနိုင္ေနပါၿပီ။အဲ့ဒီအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ၂၅ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ကုန္က်နိုင္ပါသည္။အကယ္၍ လႈဳဒါန္းလိုသူမ်ား ရွိပါက မိမိတို႔ရဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရးအတြက္ သြားေရာက္လႈဳဒါန္းနိုင္ ပါသည္ခင္ဗ်ား...။
ေဂဟာမွ အလႈဳခံပုဂၢိဳလ္ အဖိုး၊အဖြားမ်ားရဲ့ ဆုေပးၾကပံုနဲ႔ ေဂဟာရဲ့ လည္ပတ္ေစာင့္ေရွာက္ပံု၊အလႈဳအေၾကာင္းကိုသူတို႔ရဲ့ ဆႏၵအရ ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္မွ ရွင္းလင္းၿပခဲ့တာေတြကို ေအာက္က မူဗီဖိုင္ထဲမွာ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..
“မီးေလးမ်ားရရင္ က်ုဳပ္တို႔က ပန္ကာေလးနဲ႔ ေအးေအးေလးေနရေတာ့ ေတာ္ယံုနဲ႔ မေသနိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ..။ခင္ဗ်ားတို႔ လႈဳဒါန္းတာေလးေတြကို စားၿပီး တရားဘာ၀နာကို ေအးေအးေဆးေဆး အားထုတ္ခ်င္ေသးတယ္”ဆိုတဲ့ အဖိုးတစ္ေယာက္ရဲ့ စကား “နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေဂဟာမွ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေန႔ကို က်ပ္ ၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေဂဟာမႈဳးရဲ့ ေၿပာစကားေတြက အလႈဳရွင္ေတြရဲ့ရင္ဘတ္ကို တိုက္ရိုက္ထိေစပါလိမ့္မယ္..ၾကည့္လိုက္ပါအံုးဗ်ာ..။

မွတ္တမ္း ဗီဒီယုိ ဖုိင္ကုိ ဒီေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ။


မနက္ဖန္က်ရင္လည္း မီးစက္ႏႈိးၿပီးပို႔အံုးမွာ ၿဖစ္လို႔ ထပ္ၿပီးဆက္ပါအံုးမယ္ခင္ဗ်ား..>>>>
ေလးစားစြာၿဖင့္
MMYGလူငယ္မ်ား အားလံုးကိုယ္စား
ကိုရင္
18:02 (GMT) 

.

Friday, 6 April 2012

ဒုတိယပ်ိဳးခင္းမရမ္းေခ်ာင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ့  မုဒိတာျဖစ္စရာစုိက္ပ်ိဳးခင္းေတြကုိ မုဒိတာမ်က္စိနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ရဖုိ႔ မုဒိတာပြါးၿပီး ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ဘေလာ့ဂ္မွ တင္ၿပီးသမွ် တစ္ဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ။


မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာအတြက္အလႈုဳေလး လုပ္ၾကမယ္လို႔ စၿပီးတိုင္ပင္တဲ့အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရရွိလာနိုင္တဲ့ အလႈဳေငြကို ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကရာမွာ ၇သိန္း၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ၿဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ ၾကတယ္။အဲ့တာေလးနဲ႔ ဆန္အိတ္ ေလး ငါးအိတ္ေလာက္ရယ္၊ ၀ွီးခ်ဲလ္ေလး နွစ္စီးေလာက္ရယ္နဲ႔ ပိုတာေလးကို ပေဒသာပင္ထဲထည့္မယ္ဆိုၿပီး ဒီအလႈဳေလးကို အုတ္ၿမစ္စခ်တယ္။တကယ္လည္း အလႈဳခံလို႔ၿပီးေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရရွိခဲ့တဲ့ပမာဏက ကနဦး ကၽြန္ေတာ္တို႔ခန္႔မွန္းထားခဲ့တာထက္ ေၿခာက္ဆေက်ာ္ေလာက္ ရရွိခဲ့တယ္။ မရမ္းေခ်ာင္းက ေ၀ဒနာ-ရွင္ေတြရဲ့ ကံတရားေကာင္းမႈေၾကာင့္ရယ္ နိုင္ငံအရပ္ရပ္က အလႈဳရွင္ေတြရဲ့ တိုင္းတာမရနိုင္တဲ့ သဒၶါတရားေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီအလႈဳေငြေတြနဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာရဲ့ လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ အရာေလးေတြ (ေဂဟာက ေတာင္းဆိုလာသေလာက္အကုန္)ကို ၿဖည့္ဆည္းနိုင္ခဲ့ တဲ့အၿပင္ ပိုလွ်ံေနတဲ့ အလႈဳေငြေတြကိုပါ ရာသက္ပန္ ပေဒသာပင္ထဲ ထည့္ေပးနိုင္ခဲ့ပါၿပီ။စိတ္ၾကည္နူးမိတယ္၊ ပီတိၿဖစ္မိတယ္ဆိုတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ထဲမွာၿဖစ္ေနတာကို စာစီၿပလို႔ မရနိုင္ပါဘူး။မနက္ကလည္း အေစာၾကီး အလုပ္ထဲကထြက္ၿပီး ဒီေန႔မွာ သြားၿပီးလႈဳေပးမဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ေမတၱာပို႔ၿပီး ဖံုးဆက္တယ္။သူတို႔ တက္ၾကြေနတဲ့ အသံေတြကို ၾကားမိေတာ့ ၾကက္သီးေတြေတာင္ ထမိတယ္။

ဒီေန႔မွာ ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္နဲ႔သမီးစံတို႔ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ဟာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေခါင္းအံုးအလံုး(၈၀)၊ ၀ွီးခ်ဲလ္ (၁၀)စီး၊ ဆန္(၂၀)အိတ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ၿဖဴနဲ႔ ၂၅သိန္းေက်ာ္ဖိုး အလႈဳပစၥည္းမ်ားအား တင္ေဆာင္ကာ ရန္ကုန္မွ နံနက္ ခုနစ္နာရီခြဲအခ်ိန္မွာ MMYG လူငယ္အင္အားစု (၃၀) ၀န္းက်င္နဲ႔ ထြက္ခြာၾကပါတယ္။ေန႔လည္စာ ဒံေပါက္ေၾကြးမွာ ၿဖစ္တာမို႔ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာကို မနက္ ဆယ္နာရီေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ၾကပါ တယ္။


ေက်ာ္စြာနဲ႔ မိစံတို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ MMYG အင္အားစု မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာကို ေရာက္သြားၾကပါၿပီ..။
ခရီးေရာက္မဆိုက္ပဲ ခဏနားၿပီး သူတို႔ေတြ အလႈဳပစၥည္းေတြ ကားေပၚက ခ်ၾကၿပီ။
သူတို႔ေတြ တကယ္ ပင္ပန္းၾကၿပီ..
ေဂဟာမွ သန္စြမ္းတဲ့လူတစ္ခ်ိဳ ႔လည္း ကူညီေပးၾကပါတယ္..။

တစ္ဖက္က ပစၥည္းေတြ ခ်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့တစ္ဖြဲ႔က ေဂဟာက ေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ ေန႔လည္စာ ၿပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ဒံေပါက္စားပြဲ၀ိုင္းကို လာေရာက္နိုင္တဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြ အလႈဳဒံေပါက္ကို စားဖို႔ အဆင္သင့္ ၿပင္ဆင္ၿပီးပါၿပီ..
သူတို႔ေတြ အလႈဳထမင္းကို စားကာနီးအခ်ိန္မွာ လက္အုပ္ခ်ီေနၾကတဲ့ပံုက ကၽြန္ေတာ့ရင္ကို ၿမွားတစ္စင္းနဲ႔ ထုတ္ခ်င္းေပါက္အပစ္ခံလိုက္ရသလို ထိခိုက္ခံစားရေစတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလႈဳအတြက္ အထူးတလည္ ဆုေတာင္းေပးစရာ မလိုပါဘူး..။အထူးသၿဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီစရာ မလုိပါဘူး ခင္ဗ်ား..။
 အနာေရာဂါေတြ ၿမန္ၿမန္သက္သာပါေစဗ်ာ..၀ဋ္ေၾကြးေတြဆိုလည္း ခဏတာပဲ ၿဖစ္ပါေစ..။


လူၾကီးေတြၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကို ေကၽြးပါတယ္။ မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာက ကေလးေတြ ေဂဟာမွာလာၿပီး ေဆာ့ကစားေနၾကဟန္တူရဲ့။ 

တကယ္ေတာ့ ဒံေပါက္ထမင္းဆိုတာ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာက ေ၀ဒနာသည္ေတြ တစ္နွစ္လံုးေနမွ နွစ္ၾကိမ္ပဲ စားခဲ့ဘူးပါတယ္တဲ့။အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ MMYG က သူတို႔အတြက္ သံုးၾကိမ္ေၿမာက္ ဒံေပါက္ထမင္းကို လႈဳဒါန္းနိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ဒီေန႔မွာ ဒီအလႈဳ ဒီခရီးအတြက္ ဒံေပါက္အလႈဳကို အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ကိုေ၀မိုးေအာင္+မခင္မာဇင္တို႔က သားၿဖစ္သူ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဟိန္းရဲ့ ေမြးေန႔အလႈဳအၿဖစ္ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္မွ Feel Resturant Group မွ ေမတၱာၿဖင့္ အေကာင္းဆံုး ခ်က္ေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကိုေ၀မိုးေအာင္ + မခင္မာဇင္ နဲ႔ သားၿဖစ္သူ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဟိန္းတို႔ ဒီၿမင္ကြင္းကိုၿမင္ေတြ႔ၿပီး စိတ္နွလံုး ခ်မ္းေၿမ့ၾကပါေစ..မုဒိတာ ပြားနိုင္ၾကပါေစ..

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ညမွာ အကုန္လံုးကို တင္ေပးဖို႔ပါပဲခင္ဗ်ား..။ဒါေပမဲ့ မီဂါ၀ပ္ေတြ ပိုလွ်ံေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံက ေရႊၿမိ့ဳေတာ္ၾကီးမွာ မီးပ်က္ေနတဲ့အတြက္ ၿမန္မာနိုင္ငံက ၀ို္င္းေတာ္သားေတြ ဓါတ္ပံုပို႔ေပးဖို႔ အခက္ေတြ႔ေနၾကလို႔ပါခင္ဗ်ား..။ ေနာက္လာမဲ့ အပိုင္းမွာ ၀ွီးခ်ဲအလႈဳရွင္မ်ားနဲ႔ ပေဒသာပင္အတြက္ ထည့္၀င္ေငြအလႈဳဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးၿပီး ေနာက္ဆံုးအပိုင္းမွာ အလႈဳစာရင္း ရွင္းတမ္းကို တစ္ပါတည္း ေဖာ္ၿပေပးပါ့မယ္..
အားလံုးခ်မ္းေၿမ့ၾကပါေစခင္ဗ်ား..
ေလးစားစြာၿဖင့္
MMYG ကိုယ္စား
ကိုရင္
15:47(GMT)
 ~~~~~~~~&&&&&~~~~~~~~ ဆက္ပါအံုးမည္ ခင္ဗ်ား ~~~~~~~~&&&&&~~~~~~~~