Saturday, 1 April 2017

၀ါ

အေတာ္ႀကီးကုုိ
၀ါေနတာပဲ။
၀ါရင့္ေနသူေတြ
၀ါေနၾကတာ မဆန္းေပမဲ့
မ၀ါဘူးထင္ေနတဲ့အရာေတြ
၀ါေနရင္
၀ါေနတာကုုိ
၀ါေနပါလားလုုိ႔ သိသြားတဲ့အခါ
၀ါတူခ်င္း
၀ါမတူခ်င္း
၀ါ၀ါ၀င္းလက္လုုိ႔ေပါ့။
၀ါမွာသာ
ဆက္၀ါၾကပါေလ
၀ါ၀ါျမင္တုုိ္ငး
အ၀ါမဟုုတ္ေပမဲ့
မ၀ါတုုိင္းလဲ
အ၀ါမဟုုတ္ဘူးလုုိ႔
မ၀ါၾကရုုံပါဘဲ။

No comments: