Wednesday, 29 March 2017

နင္းျပား

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ျငင္းသူေတြ
ေဆာင့္ေဆာင့္နင္းေပမဲ့
ေတာင့္ေတာင့္ တင္းခံၾကတဲ့
အနင္းခံ သူတုုိ႔ဘ၀။
ထုုေထာင္းလုုိ႔ျခယ္လွယ္လဲ
စုုေပါင္းလုုိ႔ မကာကြယ္လုုိပါဘူး
အလြယ္ကေလးသာ နင္းသြား
နင္းျပားဘ၀ဆုုိတာ
အျငင္းပြါးခြင့္မရိွ။ 
ဆုုိရုုိးစကားက လန္းတယ္
"ၾကမ္းကၽြံရင္ ျပန္ႏႈတ္လုုိ႔ရ
စကားကၽြံရင္ ျပန္ႏႈတ္လုုိ႔မရ" တဲ့
ရန္လုုပ္သူကုုိေတာင္
ျပန္ႏႈတ္ခြင့္ေပးထားေလရဲ့။ 
ရွိေစေတာ့…
ရွိေစေတာ့……။
တေဘာင္ေတြေတာ့ ထည့္မတြက္ေတာ့ပါဘူး
ညီေနာင္ေတြ ေရွာင္မထြက္သေရြ႔ေတာ့
အေရာင္ေတြ ေျပာင္လက္ေနေစရပါ့မယ္
အေရာင္ေတြ ေျပာင္လက္ေနေစရပါ့မယ္။

(၉  ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

No comments: