Wednesday, 29 March 2017

မသိ ေကာင္း

ပညတ္ေတြ ျပည့္ႏွက္လာတုုိင္း
ပရမတ္ေတြ လွန္လွန္ဖတ္ရတာ
နဲနဲေတာ့ ဂြက်သား။
ဘာမွမသိတဲ့အခါ
ဘာမွ မဟုုတ္ေတာ့ဘူး။
ဒါေၾကာင့္
တခါတခါမွာ
ဘာမွ မသိေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားတယ္။
ဘာမွ မသိေတာ့ရင္
ဘာမွ စိတ္မဆင္းရဲေတာ့လုုိ႔။

(၂၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆)

No comments: