Wednesday, 29 March 2017

လုုိက္ဆုုိ

ကိုုယ္တုုိင္တည္ထား
ေစတီအား
က်ီးနားေသာ္လဲ ရွိခုုိးမည္။
ကုုိယ္တုုိင္ေဆာက္လုုပ္
ထုုိအိမ္ကုုတ္
အိမ္စုုတ္ေသာ္လဲ ေနရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္ခင္းထား
လမ္းတံတား
ဆူးမ်ားေသာ္လဲ ေလွ်ာက္ရမည္။
ကုုိယ္တုုိင္ေရြးခ်ယ္
၀တ္ဆင္ဖြယ္
ညႈိးငယ္ေသာ္လဲ ၀တ္ရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္ခ်က္ျပဳတ္
ဟင္းႏွစ္ခ်ဳပ္
သုုိးပုုပ္ေသာ္လဲ စားရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္စုုိက္ပ်ိဳး
သီးႏွံမ်ိဳး
ပုုိးထုုိးေသာ္လဲ သုုံးရမည္။ 
ကုုိယ္တုုိင္ဖန္ဆင္း
ရာဇာမင္း
ညံ့ဖ်င္းေသာ္လဲ အားေပးမည္။

(၉  မတ္လ ၂၀၁၇)

No comments: