Wednesday, 5 October 2016

သစၥာဓိ႒ာန္ ပုုံျပင္မွန္


မီးမီးသားသား၊ တူမမ်ားနွင့္
တူသား ေျမးျမစ္၊ မွတ္ယူရစ္ဖုုိ႔
သစၥာဓိ႒ာန္၊ ပုုံျပင္မွန္ကုုိ
စိတ္ႀကံေအာင္ေရး၊ ေျပာျပေပးမယ္။

ဟုုိေရွးအခါ၊ ေတာတစ္ရြာတြင္ 
သဒၶါတရား၊ လြန္ျပည့္ျငားသည့္
မိသားတစ္စုု၊ အိမ္တစ္ခုု၌
ပူမႈကင္းေ၀း၊ ဥယ်ာဥ္ေလးျဖင့္
ေအးေအးခ်မ္းသာ၊ ေနထုုိင္ပါသတဲ့။

ၾကင္ယာသက္ထား၊ ေမြးထုုတ္ထားသည့္
သားကတစ္ေယာက္၊ လင္တစ္ေယာက္ျဖင့္
သုုံးေယာက္စုုၿပီး၊ ထိုုအိမ္ႀကီးတြင္
ေပ်ာ္ရႊင္မဆုုံး၊ တၿပံဳးၿပဳံးေပါ့။

ထစ္ခ်ဳန္းရြာၿဖိဳး၊ ပဇၨဳန္မုုိးတုုိ႔
တုုိးၿပီးဆက္ရြာ၊ တစ္ေန႔မွာကား
ငါးျဖာဣေျႏၵ၊ ျပည့္စုုံေလသည့္
မေထရ္တစ္ပါး၊ ဆြမ္းခံသြားခုုိက္
ထင္ရွားသြင္ျပင္၊ ရုုပ္ရည္သြင္ကိုု
ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း၊ ၾကည္ညိဳရင္းေၾကာင့္
အတင္းပင့္ေခၚ၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌
ဆြမ္းေတာ္လုုပ္ေကၽြး၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးၿပီး
ကေလးမိဘ၊ ရဟန္းလွႏွင့္
ေလး၀ပုုဂၢိဳလ္၊ ၿမိဳင္ရိပ္ခုုိၾကသတဲ့။

ရက္ကိုု လစား၊ လႏွစ္စားျဖင့္
တုုိးပြါးေန႔ရက္၊ တြင္တြင္ဆက္ေသာ္
တစ္ရက္ေသာခါ၊ ဥယ်ာဥ္သာတြင္
ေဆာ့ကာျမဴးတူး၊ သားလွဦးကိုု
လူးကာကပ္ခ်ဥ္း၊ အဆိပ္ျပင္းသည့္
ေျမြမင္းမေဟာက္၊ အေသေပါက္၍
သက္ေပ်ာက္ပမာ၊ ေျမပထာတြင္
ေလ်ာင္းကာၿငိမ္သက္၊ အဆိပ္တက္၏။

ခ်စ္သက္ သားငယ္၊ အုုိသူငယ္ရယ္ 
ဘယ္၀ယ္ဘယ္ေဘး၊ ဘယ္၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္
ကေလးကုုိမွ၊ ေရြးကိုုက္ရလိမ့္
မိဘရင္က်ိဳး၊ မ်က္ရည္မုုိးတုုိ႔
ၿဖိဳးၿဖိဳးရြာသြန္း၊ စုုိလုုိ႔ရႊန္းၿပီ
ရဟန္းေတာ္ရွင္၊ အုုိသခင္တုုိ႔
ကယ္တင္ေပးပါ၊ ကယ္ေပးပါေလာ့။

ဒကာဒကာမ၊ မ်က္ရည္က်ေသာ္
ပင့္ၾကြဆည္းကပ္၊ ရဟန္းျမတ္လည္း
တံလ်ပ္ပမာ၊ ကရုုဏာတုုိ႔
ယိုုကာစီးဖိတ္၊ ေျဖမဆိတ္၍
တိတ္တိတ္မေန၊ ပူရေခ်ၿပီ
အေသမဦး၊ အရွင္ဦးဖုုိ႔။

ေရွးဦးစကား၊ ငါျမြက္ၾကားအံ့
ေထာင္နားစုုိက္ကာ၊ ေရွ့ရႈနာေလာ့
ေရွးခါဆီက၊ သုု၀ဏၰဟုု
ေခၚၾကနာမည္၊ ေလာင္းဇာနည္သည္
ဆိပ္ရည္ျပည့္ႏွက္၊ ျမွားဒဏ္ခ်က္ျဖင့္
အသက္ေသေဇာ၊ တေျမာေျမာလွ်င္
မိန္းေမာကာသာ၊ ငင္ေနရွာေသာ္
ထုုိခါမိဘ၊ နတ္ေဒ၀တိုု႔
သားလွရွင္ေရး၊ သစၥာေဆးျဖင့္
ကုုေပးၿပီးေနာက္၊ သက္ျပန္ေရာက္သတဲ့။

သည္ေလာက္ဆုုိလွ်င္၊ သေဘာ၀င္လိမ့္
ငါပင္ေရွးဦး၊ သစၥာထူးကုုိ
ေမ့မူးကေလး၊ သားလွေလးတြက္
မေႏွးမွန္စြာ၊ ရုြတ္ဆုုိပါအံ့
ငါသည္ရဟန္း၊ ၀ါသကၤန္းျဖင့္
ဆင္ျမန္း၀တ္ရစ္၊ ေနတုုံလစ္လည္း
တဆစ္မေပ်ာ္၊ တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ
ခုုေသာ္တုုိင္ထိ၊ လြန္ပ်င္းရိ၏
ငါ၏ဒကာ၊ မိတ္သဟာတုုိ႔
သဒၶါတရား၊ လြန္ေထာက္ထား၍
လူကားမခၽြတ္၊ ရဟန္း၀တ္ျဖင့္
၀တ္ႀကီးလွစြာ၊ ေနရပါ၏
သစၥာျပည့္သား၊ ဤစကားေၾကာင့္
သားလွေျမြဆိပ္၊ ေျပေလ်ာ့တိတ္ေလာ့
တဆိတ္ခဏ၊ ဆုုိၿပီးစ၌
သားလွမ်က္ခုုံး၊ ဖြင့္ဖြင့္ရုုန္းသည္
ၿပဳံးရႊင္မိဘ၊ ဘုုန္းေထရတည္း။

အားရေပ်ာ္ညား၊ လင္ေယာက်္ားလည္း
စကားသစၥာ၊ ဆုုိျပန္ရာ၏
ငါသည္ မေႏွး၊ ငါ့ကေလးတြက္
သက္ေပးအပ္ႏွင္း၊ သစၥာသြင္း၏
အရွင္းဆုုိရ၊ ငါ့ဘ၀သည္
ေထရရဟန္း၊ ပင့္ေဆာင္ျမန္း၍
သခၤမ္းေက်ာင္းအပ္၊ ကိုုးကြယ္လတ္လည္း
တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ၊ ယခုုက်ေအာင္
လုုံး၀သူ႔ကုုိ၊ မၾကည္ညိဳဘူး
ထုုိထုုိသူမ်ား၊ သိမသြားဖို႔
တရားရွိေယာင္၊ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္
ဟန္ေဆာင္ကာသာ၊ ေနရပါသည္
သစၥာျပည့္သား၊ ဤစကားေၾကာင့္
သားလွေျမြဆိပ္၊ ေျပေလ်ာ့တိတ္ေလာ့
တဆိတ္ခဏ၊ ဆုုိၿပီးစ၌
သားလွခႏၶာ၊ လြန္႔လႈပ္လာသည္
ေပ်ာ္စြာမိဘ၊ ဘုုန္းေထရတည္း။

အားရေပ်ာ္ညား၊ ထုုိမယားလည္း
စကားသစၥာ၊ ဆုုိျပန္ရာ၏
ငါသည္ မေႏွး၊ ငါ့ကေလးတြက္
သက္ေပးအပ္ႏွင္း၊ သစၥာသြင္း၏
အရွင္းဆုုိရ၊ ငါ့ဘ၀သည္
လင္ရၿပီးေနာက္၊ တစ္ပတ္ေလာက္သာ
ေယာက်္ားအေပၚ၊ ခ်စ္လွ်က္ေပ်ာ္၏
ေက်ာ္ကာထုုိမွ၊ ခုုခ်ိန္က်ေအာင္
လုုံး၀မခ်စ္၊ လြန္မုုန္းရစ္သည္
ထုုတ္လစ္ပမာ၊ ျပရပါမူ
သားမွာကိုုက္ေပါက္၊ ထုုိေျမြေဟာက္နွင့္
ေယာက်္ားလင္ကိုု၊ နႈိင္း၍ဆုုိေသာ္
ပိုုမုုိဆိပ္ျပင္း၊ ေျမြေဟာက္မင္းထက္
လင္ပ်င္းကုုိသာ၊ ပိုုမုုန္းပါသည္ 
သစၥာျပည့္သား၊ ဤစကားေၾကာင့္
သားလွေျမြဆိပ္၊ ေျပေလ်ာ့တိတ္ေလာ့
တဆိတ္ခဏ၊ ဆုုိၿပီးစ၌
သားလွခႏၶာ၊ ဆိပ္တက္ရာမွ
ေပ်ာက္ကာအရွင္း၊ ေျမြဆိပ္ကင္းသည္
ေပ်ာ္ျခင္းမိဘ၊ ဘုုန္းေထရတည္း။

သားလွရတနာ၊ သက္ရွင္လာေအာင္
နွစ္ျဖာမိဘ၊ ဘုုန္းေထရတုုိ႔
ျပဳၾကေလလွ်င္၊ သားသက္ရွင္ၿပီး
ေထရ္ရွင္ဆရာ၊ မိဘမွာလည္း
သဒၶါထပ္တုုိး၊ သိဥာဏ္တုုိး၍
ပြါးတုုိးၾကည္ညိဳ၊ ခ်စ္စိတ္ပုုိကာ
ပုုိမုုိေအးခ်မ္း၊ ရႊင္ၾကည္လန္းျဖင့္
စံျမန္းေနၾကေတာ့သတဲ့ကြယ္။

ေမာင္မယ္တုုိ႔လဲ၊ ပုုံျပင္ထဲက
ဆုုိခဲလွစြာ၊ ထုုိသစၥာကုုိ
ဆုုိုုပါနုုိင္ေစ၊ မွန္သက္ေသျဖင့္
သံေ၀လဲယူ၊ အတုုယူၿပီး
အတူတကြ၊ ညီညာၾက၍
မိဘဆရာ၊ မိတ္သဟာႏွင့္
ေပ်ာ္စြာယွဥ္တြဲ၊ ေနရစ္ၿမဲေလာ့။
ကဲ…..
ပုုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း (05 Oct 2016 04:06pm)