Wednesday, 29 March 2017

တံုုးဖလားစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုုပ္မႈ ၆

အမုုိးရယ္ ျပာ
ခုုန္မွာေတာ့ ယွဥ္ပူး။
အျမင္ကုုိ ဘ၀င္ဆက္တယ္
လွခ်က္က ထူး။

(၁၀ ဇူလုုိင္ ၂၀၁၄)

No comments: