Saturday, 14 November 2009

ေမာင္နတ္ႀကီး (၁၀)

ေလာက၌ လူတုိ႔သည္ ဒုကၡေရာက္မွ ဒုကၡလြတ္ေျမာက္ေရးကုိ တမ္းတေလ့ရွိၾက၏။ ဆင္းရဲတြင္းေရာက္မွ ခ်မ္းသာမႈကုိ တမ္းတၾက၏။ ကုိယ္တုိင္ေ၀ဒနာခံစားရမွ ေ၀ဒနာသည္တုိ႔ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ၾက၏။ မေကာင္းမႈကုိ က်ဴးလြန္စဥ္က ဘာတစ္ခုမွ မစဥ္းစားခဲ့ေပမဲ့ မေကာင္းက်ိဳးေပးလာခ်ိန္ေရာက္မွ လုပ္ခဲ့မိေလျခင္းဟု ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္တတ္ၾက၏။ စုိးရိမ္တတ္ၾက၏။ ကုကၠဳစၥ၏ သေဘာပင္တည္း။

အမွန္မွာမူ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ လူသားတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အျပစ္တုိ႔ကုိ မေဆးေၾကာေပးႏုိင္ေပ။ မသန္႔ရွင္းေပးႏုိင္ေပ။ မကယ္တင္ေပးႏုိင္ေပ။ ယုတ္စြအဆုံး ဗုဒၶသည္ပင္ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ထားသူတုိ႔ကုိ မကယ္တင္ႏုိင္ေပ။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ကယ္တင္ရွင္၀ါဒမဟုတ္။ ေပ်ာက္ေစ၀ါဒမဟုတ္။ ဥဳံဖြ၀ါဒမဟုတ္။ ထုိ၀ါဒတုိ႔ကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္၏။ ထုိ၀ါဒတို႔၏ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶႏွင့္သူ၏သာ၀ကတို႔သည္ လမ္းစဥ္အမွန္ႏွင့္လမ္းစဥ္အမွားတုိ႔ကုိသာ ညြန္ျပေပးႏုိင္၏။ တည့္မတ္ေပးႏုိင္၏။ လမ္းမွန္ကုိ ညြန္ျပေပးတတ္သည့္ လမ္းျပဂုိက္တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။

ဥပမာအားျဖင့္ အေရွ ့တည့္တည့္သုိ႔သြားလွ်င္ ပါဋလိပုတ္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္၏ဟုညြန္ျပအံ့။ သုိ႔ေသာ္ ခရီးသည္သည္ အေနာက္တည့္တည့္သို႔ ေလ်ာက္လွမ္းျငားအ့ံ။ ထုိသူသည္ ပါဋလိပုတ္သုိ႔ မည္သည့္အခါမွ ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္သည္လည္း ထုိ႔အတူပင္တည္း။ လမ္းမွန္ကုိ ေလ်ာက္လွမ္းရန္ ညြန္ျပ၏။ လမ္းမွားသုိ႔ မလိုက္ရန္ တားျမစ္ေပး၏။ လမ္းမွန္ကုိ ညြန္ျပပါလ်က္ လမ္းမွားသုိ႔ တစ္ေကာက္ေကာက္လုိက္ေနသည့္ သူအား သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ ဟု သေဘာထားလုိက္၏။

ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶလမ္းစဥ္ကုိ လုံး၀မသိ။ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အေၾကာင္းကုိ လုံး၀မသိ။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိလည္း လုံး၀နားမလည္ေပ။ သူနားလည္ထားသည္မွာ သူက်ဴးလြန္မိခဲ့သည့္ အျပစ္တုိ႔ကုိ ေဆးေၾကာရန္ႏွင့္သူ၏စိတ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔ကုိ သူ႔ႏွလံုးသားထဲမွ ရွင္းလင္းထုတ္ပစ္ရန္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းသံဃာမ်ားရွိသည့္ ကုကၠဳဋာရာမေက်ာင္းသို႔ အေျပးလာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ဗုဒၶ၏အရိပ္သည္ ေအးျမလွ၏။ ဓမၼအရိပ္သည္ ေအးခ်မ္းလွ၏။ သံဃာ့အရိပ္သည္ ခ်မ္းေျမ့လွ၏။ ေက်ာင္းကန္ဘုရားပုထုိးအရိပ္သည္ ႏွစ္သက္သာယာမႈကို ျဖစ္ေစ၏။ ေက်ာင္း၀င္းပရ၀ုဏ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ ထုိေအးခ်မ္းမႈတုိ႔ကုိ ခံစားလာရ၏။ သီလ သမာဓိ ပညာတုိ႔ျဖင့္ ၿခဳံလႊမ္းထားသည့္ အရာမ္အတြင္းသုိ႔ ခ်ဥ္းႏွင္း၀င္ေရာက္ရသည့္အခါ ၿငိမ္းေအးမႈ ခံစားရသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ျဖစ္၏။ ဓမၼတာျဖစ္၏။ အျပဳသေဘာျဖစ္၏။

ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏ တာ၀န္သည္ တရားအလုိရွိသည့္သူတုိ႔ကုိ တရားဓမၼ ေဟာျပရန္ပင္ျဖစ္၏။ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္လုိသူတုိ႔အား နည္းစနစ္ေပးၿပီး အားထုတ္ေစရန္ပင္ျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ဇာတ္မေရြး မိသားစုမေရြး ပုဂၢိဳလ္မေရြး ေဟာေျပာျပသေပးရမည္ျဖစ္၏။ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္လည္း လူထဲမွ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ သံသရာခရီးသည္ထဲမွ ခရီးသည္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ကုကၠဳဋာရာမေက်ာင္းတုိက္၌ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေတာ္မူသည့္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ေမာင္နတ္ႀကီးကုိ တရားဓမၼေဟာျပေပး၏။ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေပး၏။ ဒုကၡၿငိမ္းေၾကာင္းလမ္းစဥ္ကုိလည္း ရွင္းလင္းျပသေပး၏။

ဓမၼသည္ အဓမၼမဟုတ္။ ဓမၼသည္ ဓမၼသေဘာေဆာင္သည္ပင္။ တရားအဆုံး၌ ေမာင္နတ္ႀကီး၏ စိတ္သည္ တဒဂၤေအးျမျခင္း သေဘာသုိ႔ ယိမ္းသြား၏။ ေရာက္သြား၏။ ေယာနိေသာမနသိကာရျဖင့္ တရားနာၾကားသူတုိ႔ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃတုိ႔၏ ေမတၱာအစြမ္းသည္ ေမာင္နတ္ႀကီးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ၏။ အက်ိဳးရွိေစ၏။ သက္ေရာက္မႈရွိေစ၏။

"တပည့္ေတာ္ကုိ ရဟန္းျပဳခြင့္ျပဳေပးေတာ္မူပါဘုရား"

ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ ထုိခဏ၌ ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္းေလ၏။ တရားအရသာကုိ ျမည္းစမ္းၾကည့္ယုံမွ်ျဖင့္ အရသာထူးမွန္း ေကာင္းေကာင္းသိသြား၏။ သေဘာေပါက္သြား၏။ သုိ႔ေသာ္ တဒဂၤမွ်သာ သိျခင္းျဖစ္၏။ သညာအေနျဖင့္ သိျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ ပညာသိျဖင့္ သိျခင္းမဟုတ္။ မိသားစုႏွင့္ရႈပ္ယွက္စြာ ေနထုိင္ရာမွ တရားရိပ္သာသုိ႔ဆယ္ရက္စခန္း၀င္လာသူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ရိပ္သာ၏ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ အိမ္၏ လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈ ကြာျခားသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။

ထုိရဟန္းေတာ္သည္ ေမာင္နတ္ႀကီး၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကုိ မသိေပ။ ရာဇတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကုိလည္း မသိေပ။ ကံႀကီးထုိက္လာသူမွန္းလည္း မသိေပ။ သိဖုိ႔ရန္လည္း စိတ္မ၀င္စားေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ စပ္စုျခင္းသည္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အလုပ္ မဟုတ္ေပ။ ထုိရဟန္းသိသည္မွာ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ မိဘမဲ့။ ဇနီးမရွိ။ သားသမီးမရွိ။ အုပ္ထိန္းသူမရွိ။ တစ္ေကာင္ၾကြက္။ ဤမွ်ေလာက္သာ သိသည္။ ထုိအသိသည္ ေမာင္နတ္ႀကီးကုိ ရဟန္းခံေပးရန္ လံုေလာက္၏။ မိဘမရွိ၍ မိဘထံမွ ခြင့္ေတာင္းရန္မလုိ။ ဇနီးမယားမရွိ၍ ဇနီးမယားထံမွလည္း ခြင့္ေတာင္းေနဖုိ႔မလုိေပ။

ဆက္ေရးပါမည္။

မွတ္ခ်က္။
The Heresy of Mahadeva ကုိ ဖြ႔ဲႏြဲ႔ေရးသားပါသည္။

....

No comments: