Tuesday, 13 September 2016

က်ားႏွင့္၀ါး


တေန႔ေသာခါ၊ မုုဆုုိးငါသည္
၀နာေတာထဲ၊ တူမီးဆြဲ၍
အမဲလုုိက္ရန္၊ ထြက္ခဲ့ျပန္ေသာ္
အသံစာစာ၊ သာရကာနွင့္
ငွက္၀ါငွက္နီ၊ ၿမိဳင္ရပ္ဆီ၀ယ္
စုုံညီခေညာင္း၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္း၏။
.
ပန္းေပါင္းစြင့္စြင့္၊ ဖူးငုုံပြင့္၍
ေၾကြလႊင့္ရြက္၀ါ၊ သစ္ခက္ညွာမွ
၀ဲကာေၾကြဆင္း၊ ရႈေျမွာ္ခင္းႏွင့္
ျမင္ကြင္းစုုံစုုံ၊ ေတာရဂုုံသည္
ရင္ခုုန္ၾကည္ႏူး၊ စိတ္ရႊင္ျမဴး၏။
.
ၿမိဳင္ဦးထက္က၊ စီးဆင္းက်၍
ေအးျမၾကည္လင္၊ သန္႔ရွင္းစင္သည့္
တသြင္သြင္စီး၊ ေရေျမွာင္ႀကီးလည္း
အၿပီးပီတိ၊ ဂြမ္းဆီထိၿပီး
တအိအိေပ်ာ္၊ ၿမိဳင္ရပ္ေပၚသုုိ႔
ထုုိေရာ္အခါ၊ ၾကည့္လုုိက္ရာ၀ယ္
စင္း၀ါၾကားၾကား၊ ကုုိးေတာင္က်ားကုုိ
ထင္ရွားသြင္ျပင္၊ ငါလွမ္းျမင္၏။
.
အသင္ေရႊက်ား၊ တူမီးဖ်ားက
ႀကိဳးစား၍ပင္၊ ရုုန္းထြက္ႏွင္ေလာ့
ငါလွ်င္မုုဆုုိး၊ တည့္တည့္တုုိးေသာ္
လႊတ္ရုုိးမရွိ၊ ထြက္ေျပးဘိလည္း
အမိဖမ္းကာ၊ ေရခြံခြါ၍
ၾကင္လ်ာသက္ထား၊ လက္ေဆာင္ပါးမယ္
၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္နုုိးၾကင္ဖုုိ႔။
.
ထုုိစဥ္အခါ၊ တေနရာမွ
ထင္ကာမထား၊ လင္းကင္းဓါးျဖင့္
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္၊ ၀င္လာေနွာက္၍
သူ႔ေနာက္ကုုိသာ၊ က်ားစင္း၀ါသည္
ခုုန္ကာမာန္သြင္း၊ အျပတ္ရွင္းဖုုိ႔
အတင္းေျပးလုုိက္၊ အားကုုန္စုုိက္၏။
.
မုုိက္မဲလုုိက္ေလ၊ အုုိမိတ္ေဆြရာ
ေသမွာမေၾကာက္၊ နာ မေၾကာက္ႏွင့္
လာေႏွာက္ရက္တယ္၊ အသက္တစ္ေခ်ာင္း
မေသေကာင္းဘူး၊ ေနာက္ေၾကာင္းလွည့္ေျပး
၀ါးရံုုေဘးသုုိ႔၊ ျမန္ေျပးသြားကာ
ခုုိလႈံပါေလာ့ ခုုိပါေလာ့။
.
၀ါဠဳကာမည္၊ ၀ါးရုုံဆီသုုိ႔
က်ားသည္မစြန္႔၊ ၀င္မ၀ံ့ဘဲ
ေနာက္တြန္႔လွည့္ျပန္၊ မုုဆုုိးထံသုုိ႔
အားမာန္ထည့္သြင္း၊ ခုုန္အုုပ္လ်ွင္းေသာ္
ၾကားစင္း၀ါ၀ါ၊ က်ားစင္း၀ါကိုု
ထုုတ္ကာတူမီး၊ ေသနတ္ႀကီးျဖင့္
အၿပီးေခ်မႈန္း၊ လက္စတုုံးသည္
ဘုုံးဘုုံးလဲ၍ ေသသတည္း။
         .
ဖြတ္ေမ့လိပ္ေမ့၊ မတ္တပ္ေမ့ေန
ထုုိမိတ္ေဆြကုုိ၊ ကယ္ေပဦးမွ
စိတ္ပုုိင္းခ်၍၊ တစစီလွမ္း
ဆက္ကာလွမ္းၿပီး၊ ေမးျမန္းေခၚထုုတ္
ပခုုံးပုုတ္ေသာ္၊ ဆုုပ္ကုုိင္ကာထား
လင္းကင္းဓါးျဖင့္၊ တအားလႊဲခုုတ္
ခုုန္၍အုုပ္သည္၊ ေနာက္ဆုုပ္၍သာ ေျပးရသည္။
.
သူ၏အေရွ့၊ ငါ့မေတြ႔ဘဲ
သူေတြ႔သည္မွာ၊ က်ားစင္း၀ါတည့္
ငါပါဟ ဟုု၊ ေအာ္ေျပာျပဳလည္း
သူ႔နားမေပါက္၊ မၾကားေလာက္ဘူး
အေၾကာက္ပိတ္ဖုုံး၊ သူ႔မ်က္လုုံး၌
ငါ လုုံးလုုံး ေပ်ာက္ေတာ့သတည္း။
.
ေနလုုံးကြယ္ေပ်ာက္၊ ဆည္းဆာေရာက္မွ
အေၾကာက္ေျပကာ၊ မုုဆုုိးငါကုုိ
မွန္စြာသူသိ၊ အားနာဘိ၍
ရွိုခုုိးခါခါ၊ ေတာင္းပန္ရွာသည္
ငါသည္ ၿပဳံး၍ ေပ်ာ္သတည္း။
.
အဆုုံးမွာကား၊ စာစကားျဖင့္
က်ားႏွင့္၀ါးကိုု၊ ပုုံျပဆုုိေသာ္
က်ားဆိုု ၀ါးေၾကာက္၊ တုုိးမေဖာက္ဘူး
ေၾကာက္ရြံ့မေန၊ က်ားေတြ႔ေလေသာ္
ေျပးေလ၀ါးရုုံ၊ ထုုိရပ္ဘုုံကား
လုုံၿခဳံေဘးကင္း၊ က်ားရန္ရွင္းသည္
အခ်င္းေမာင္တုုိ႔ မွတ္ဘုုိ႔တည္း။
.
ေမတၱာျဖင့္
(တုုံဖလား သူႀကီးမင္း)

No comments: