Wednesday, 29 March 2017

အေမ့ႏွစ္လည္

နွစ္ေထာင္ခုုနွစ္၊ သကၠရာဇ္၌
ခြဲရစ္ထြက္ခြါ၊ ေမြးမာတာအား
ရြယ္ကာရည္စူး၊ ကုုသိုုလ္ထူးကုုိ
အထူးရည္မွတ္၊ သတိကပ္၍
နွစ္ပတ္လည္တုုိင္း၊ ေပါင္းစုု၀ုုိင္းၿပီး
မဆုုိင္းပုုည၊ ကုုသလကုုိ
ျပဳၾကပါသည္၊ ေရာက္ရာျပည္ေရႊ႔
တည္ေနရာက သာဓုုေခၚပါ အေမ။


(၂ နုုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၆)

No comments: