Wednesday, 29 March 2017

အဘြားအုုိ

မၾကာစဥ္ဆက္
ျမင္ျမင္မက္တဲ့
အိပ္မက္ထဲက အဘြားအုုိ။
အသားအေရ
တြန္႔လိမ္ေၾကလဲ
ေတြေ၀ကင္းတဲ့ အဘြားအုုိ။
ေလာက ဒဏ္ခ်က္
ဖိႏွိပ္စက္လဲ
မပ်က္ၿပံဳးတဲ့ အဘြားအုုိ။
သံစုုံတီးပြဲ
၀င္ဆင္ႏြဲတဲ့
ဇြဲေကာင္းလွတဲ့ အဘြားအုုိ။
ေရာင္စုုံပိတ္ကား
ရြာသားမ်ားႏွင့္
သြားသြားၾကည့္တဲ့ အဘြားအုုိ။
အုုိ..
အဘြားအုုိ.....။
သကၠရာဇ္ၿဖိဳ
အသက္အုုိလည္း
မအုုိစိတ္ဓာတ္
ကုုိယ္ဖ်တ္လတ္၍
အတတ္ပညာ
ကရုုဏာႏွင့္
ေမတၱာႀကီးမား
ရင္၀ယ္ထားသည့္
အဘြားရည္မွန္း
ေအာင္နုုိင္ျမန္းေစ
ေအာင္ပန္းေတြလဲ ေ၀ပါေစ။
 (၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇)

No comments: