Monday, 11 April 2016

တုုိင္ေစသား


ရာသီေႏြဦး
သြန္းေလျဖဴးသုုိ႔
ရႊင္ျမဴးစိတ္ရႊင္
ရြာထိပ္ျပင္၀ယ္
ဦးတင္ဗုုဒၶ
ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္
လလိတႀကီးပါတကား။
ထုုိလလိတ
ေစတီလွကုုိ
ကင္းပရန္စြယ္
မွန္ေပ်ာက္ကြယ္ဖုုိ႔
ကာကြယ္ရံထား
ေဗာဓိမ်ားႏွင့္
စုုိက္ထားလင္းလြန္း
ကံ့ေကာ္သြန္း၍
ေအာင္ရႊန္းစည္ေတာ္
တီးရုုိက္ေဆာ္သည္
မုုိးေပၚဘ၀ဂ္တုုိင္ေစသား။

(၁၅ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

No comments: