Tuesday, 12 April 2016

"အထူးေအာင္ပန္းဆင္" ေတးထပ္

ပြဲသႀကၤန္ နႊဲျပန္ၾက
ဇြဲသန္ျပ ခါခါ။
ကဲသံက ဆူဆူညံတယ္
တူတူႀကံ ေပ်ာ္ပြဲ။
နိုုင္ငံသစ္ တည္လစ္စဥ္လွ်င္
ျပည္ရွစ္ခြင္ ျမဴးလိုု႔ဆင္ႏႊဲ။
ပိေတာက္ခက္နဲ႔ ေရပက္ပါကြယ္
ေဆြသက္လ်ာ စုုိရႊဲ။
ေနြရက္ၾကာ ပ်ိဳအသဲမွာျဖင့္
ငုုိမစဲ ရင္မွာ။
ေလာင္းကြဲ႔ေလ စမ္းေရစက္ေတြနဲ႔
မွန္းေနလ်က္ လြမ္းေတာ့သည္သာ။
ေရွ့တေလ်ာက္ ျပည္သာယာကုုိ
ေဆြသဟာ လက္တြဲလိုု႔။
ခက္ခဲစြာ့ ထုုိဌာေန၊ သြားၾကစိုု႔ေလ။
အတာၾကဴးတဲ့ တန္ခူးေျမမွာ
အထူးေသခ်ာ ေအာင္ပန္းဆင္ၾကေလး။
(သူႀကီးမင္း ၁၂ ေအပရယ္ ၂၀၁၆)

No comments: