Monday, 11 April 2016

ၿပဳံးအားရႊင္ၾကည္ၾကည္

ပန္းရံဆရာ လက္ရာေကာင္းတဲ့
တုုိ႔ရြာေက်ာင္းက ထုုိေစတီ။
ျမင္သူတကာ လြန္လွပလုုိ႔
လလိတတဲ့ ထုုိနာမည္။
လျပည့္ကဆုန္ ထီးတင္ပြဲမုုိ႔
သူႀကီးအၿမဲ ဖိတ္ေခၚသည္။
ေဆြမ်ိဳးဥာတကာ မိတ္ေဆြေပါင္းတုုိ႔
အိတ္ေတြေဖာင္းဖုုိ႔ ဆုုေတာင္းမည္။
ထီးေတာ္တင္ပြဲ၊ ဆင္ကာႏႊဲ၊ သင္လဲ ကုုသုုိလ္စည္။
ကဆုုန္လျပည့္၊ ဗုုဒၶေန႔၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကမည္။
အဲဒါမွ အမုုန္းမပြါး တုုံးဖလား ၿပဳံးအားရႊင္ၾကည္ၾကည္။

(၂၆ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

No comments: