Monday, 11 April 2016

မ်က္စိတဆုုံး ၾကည့္ေပဦး

အို သူႀကီး
အို သူႀကီး။
ဘယ္သြားသနည္း
အုုိ သူႀကီး။
သိမ္းျမစ္တလႊား
ေျခလ်င္သြား။
ဘာေတြ႔ခဲ့နည္း
အုုိ သူႀကီး။
လန္ဒန္အုုိင္းကုိ
ျမင္ခဲ့ဆိုု။
ဘယ္ေရာက္ေသးနည္း
အုုိ သူႀကီး။
ပါလီမန္နား
ဘစ္ဘင္သြား။
ဘာလုုပ္သနည္း
အုုိ သူႀကီး။
စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္
လမ္းေတြေလွ်ာက္။
ဘာသြားလုုပ္နည္း
အုုိ သူႀကီး။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္း
ခက္ခဲရွင္း။
ဘာလုုပ္ခဲ့နည္း
အုိ သူႀကီး။
ဓါတ္ပုုံမ်ားစြာ
ရုိက္လုုိ႔လာ။
ဘာဓါတ္ပုုံနည္း
အုိ သူႀကီး။
မ်က္စိတဆုုံး
ၾကည့္ေပဦး။ း)

(၃၀ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

No comments: