Monday, 11 April 2016

တေန႔တလံ

တေန႔တေန႔
တေရြ ႔ေရြ ႔ျဖင့္
ေရြ ႔၍သြားေသာ္
မွန္းရည္ေမွ်ာ္သည့္
ပူေဇာ္အပ္ရာ
ေစတီသာသည္
ရြာတုုံးဖလား
ထက္ေခါင္ဖ်ား၌
ငြါးငြါးစြင့္စြင့္
ၾကြားၾကြား၀င့္ၿပီး
ပြင့္ေပၚမည္မွာ
လြန္ေသခ်ာတည္း။


(၇ မတ္ခ်္ ၂၀၁၆)

No comments: