Tuesday, 24 February 2015

ဖိတ္ေခၚပါသည္ နိဗၺာန္ရည္ဘုုရားတည္မႈ၊ စျပဳေလၿပီ
၀မ္သာၾကည္ႏူး၊ ရႊင္ျမဴးမိသည္
ကာယဒါန၊ ျပဳၾကရႊင္ၾကည္
လွဴဒါန၊ ျပဳၾကပါရမီ။

ဒါနရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားပါသည္
ၾကြေရာက္လွဴဒါန္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းေရာ္ရည္
စုုေပါင္းေအာင္ဆုု၊ သြန္းျပဳေစတီ
ျမတ္ဒါန၊ ျဖည့္ၾကပါရမီ။စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ့နယ္၊ တုံးဖလားရြာေလးသည္ ေကာလင္း-ပင္လည္ဘူး ကားလမ္းမေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ့ႏွင့္ ေကာလင္းၿမိဳ့သည္ ခရီးမုိင္ ၄၀ တိတိ ကြာေ၀းေလသည္။ တုံးဖလားရြာေလးသည္ ထုိ ႏွစ္ၿမိဳ့အၾကား အလည္တည့္တည့္ ခရီးမုိင္ ၂၀ ၌ တည္ရွိေလသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပီပီ လယ္ကုိသာ အားထားၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္။ ထုိရြာ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စစ္တမ္းအရ အိမ္ေျခ ၃၈ အိမ္တိတိ ရွိေလသည္။ 

ဗုုဒၶဘာသာရြာပင္ျဖစ္လင့္ကစား ထုိတုံးဖလားရြာေလး၌ ဘုုရားေစတီ တစ္ဆူမွ မရွိေသးေပ။ ေတာင္သူလယ္လုုပ္ ဓါးမခုုတ္တုုိ႔ ဘ၀မိုု႔ ဘုုရားတစ္ဆူတည္ဖုုိ႔ အိပ္မက္ပင္ မမက္ရဲသေလာက္ျဖစ္သည္။ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုုိပင္လွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး တည္ေဆာက္ ကိုုးကြယ္ႏုုိင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ၿပီးစီးဖုုိ႔  ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာျမွင့္ခဲ့ေလသည္။ ေစတနာရွိၾကေပမဲ့ အသျပာမဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္သည္။ သူတုုိ႔ တတ္ႏိုုင္သည္က လုုပ္အားပင္ ျဖစ္သည္။ လုုပ္အားလုုိလွ်င္ေတာ့ ညီညြတ္စြာ လုုပ္ကိုုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ 

ယခုုအခါ
သူတုုိ႔ အိပ္မက္ပင္ မမက္ရဲခဲ့သည့္ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ တုုံးဖလားရြာဦးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ တည္ထားဖုုိ႔ အစပ်ိဳးေနၿပီျဖစ္သည္။ မတည္ေငြ သိန္းတစ္ရာ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုုပ္၏ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ကူညီလွဴဒါန္းေငြႏွစ္ရပ္ေပါင္းကာ စုုစုုေပါင္း သိန္း ၁၅၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ တုုံးဖလားရြာသူရြာသားမ်ားလည္း ၾကည္ႏူး၀မ္းသာမႈအတိျဖင့္ သူတုုိ႔ တတ္ႏုုိင္သည့္ လုုပ္အားဒါနျဖင့္ မညီးမညဴ ကူညီ လုုပ္ကိုုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထုုိတုုံးဖလားရြာဦးေက်ာင္းအတြင္း တည္ထားကုုိးကြယ္မည့္ ေစတီေတာ္ကိုု လလိတမုုနိေစတီေတာ္ျမတ္ ဟုု အမည္ေပးထားေလသည္။ တင့္တယ္ေသာ အသေရရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား..ဟုု အနက္အဓိပၺါယ္ရွိေလသည္။ ေစတီ မရွိဖူးေသးသည့္ ထုုိရြာ၌ ပထမဦးဆုုံး ေပၚေပါက္လာသည့္ ေစတီျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္႔အလြန္ပင္ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုုၿပီး တင့္တယ္သပၺါယ္ေတာ္မူမည္မွာ ေျပာဖုုိ႔ လုုိမည္ပင္ မထင္ေပ။

ထုုိ လလိတမုုနိေစတီေတာ္ျမတ္ကိုု ပုုဂံေရႊစည္းခုုံဘုုရား ပုုံစံ တည္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ ၂၇ ေတာင္ျဖစ္သည္။ ေစတီေအာက္ပုုိင္းကိုု ၃၂ေပ ပတ္လည္ မုုခ္ျဖင့္ ခံ၍ ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုုိမုုခ္ေဆာက္ၿပီးမွ အေပၚပိုုင္း၌ ေစတီဆက္တက္မည္ျဖစ္သည္။ ေစတီတည္သည့္အခါ မူလေစတီႀကီးအျပင္ အရံေစတီ ၄ ဆူကိုုလည္း ေထာင့္ေလးေထာင့္၌ တည္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေစတီေအာက္ခံ မုုခ္ပရ၀ုုဏ္အတြင္း၌လည္း ပိႏၷဲတုုိင္ကိုု အလည္ထားၿပီး ထုုိပိႏၷဲတုုိင္ ေလးဘက္ေလးတန္၌ ဥာဏ္ေတာ္ သုုံးေပခြဲရွိ ေက်ာက္ဆင္းတုုေစတီ ဓမၼစၾကာမုုျဒာပုုံစံ ၄ ဆူ ပူေဇာ္မည္ျဖစ္သည္။  ထုုိမုုခ္အ၀င္၀ တံခါးမကိုု သံဘာဂ်ာတံခါးျဖင့္ တံခါးျပဳလုုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ (အဆင္သင့္လွ်င္ ထုုိမုုခ္ခံပရ၀ုုဏ္အတြင္း အထက္နံရံပတ္လည္တြင္ နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ေစတီအငယ္ေလးမ်ား ပူေဇာ္ထားဖုုိ႔လည္း စိတ္ကူးထား၏)။ 

ေစတီတည္မည့္ ပန္းရံဆရာ မ်ားစြာတုုိ႔ထဲမွ ေစ်းအသင့္ဆုုံးျဖစ္သည့္ ပန္းရံဆရာနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကာ လြန္ခဲ့သည့္ တေပါင္းလဆန္း ၂ ရက္ (၁၉ ၊၂၊ ၂၀၁၅) ၾကာသပေတးေန႔၌ အနီး၀န္းက်င္႐ွိ သံဃာေတာ္မ်ား ပင့္ဖိတ္ကာ ေစတီပႏၷက္ခ်မဂၤလာပြဲကုုိ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ လာမည့္ တေပါင္း လဆန္း ၁၀ ရက္ (၂၇၊၂၊၂၀၁၅) ေသာၾကာေန႔တြင္ အုုတ္ျမစ္ခ်မဂၤလာပြဲကုုိ က်င္းပျပဳလုုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိအုုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ၌ ေရႊအုုတ္ ၆ ခ်ပ္၊ ေငြအုုပ္ ၆ ခ်ပ္၊ ျမအုုတ္ ၆ ခ်ပ္၊ ပတၱျမားအုုတ္ ၃ ခ်ပ္.. စုုစုုေပါင္း အုုတ္ ၂၇ ခ်ပ္ျဖင့္ အုုတ္ျမစ္ခ်ပူေဇာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပန္းရံဆရာ၏ တြက္ခ်က္မႈအရ လက္ခအပါအ၀င္ ေစတီကုုိယ္လုုံး (ရင္ျပင္မပါေသး) အားလုုံး အၿပီးအစီး အလွဴေငြ သိန္း ၃၀၀ ႏွင့္ ၃၅၀ ၾကားဟုု ပ်မ္းမွ် ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ယခုု သိန္း ၁၅၀ ျဖင့္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကံအားေလ်ာ္စြာ........

ဘုုရားထီးေတာ္ ( ၁၀ သိန္းႏွင့္ သိန္း ၂၀ ၾကား)
အရံေစတီ ၄ ဆူ  (တစ္ဆူ ငါးသိန္းက်ပ္)
ေက်ာက္ဆင္းတုုေစတီ ၄ ဆူ (တစ္ဆူ ငါးသိန္းက်ပ္)..
တုုိ႔အတြက္ အလွဴရွင္ ေပၚၿပီး ျဖစ္ေလသည္။
အလွဴေငြ အလုုံအေလာက္ျပည့္စုုံမႈရွိလွ်င္ ႏွစ္လခြဲ သုုံးလျဖင့္ ေစတီေတာ္ကိုု အၿပီးသတ္မည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ 

ထုုိေစတီတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်အေနအားျဖင့္...

ဘိလတ္ေျမအိတ္ ........................ ၅၀၀ ႏွင့္ ၈၀၀ ၾကား
ထုုံးအိတ္......................................၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅၀ ၾကား
အုုတ္အခ်ပ္ေရ .............................၁၀၀၀၀၀ ႏွင့္ ၁၅၀၀၀၀ ၾကား
ေက်ာက္ ......................................
သဲ ...............................................

အသုုံးျပဳရမည္ဟုု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ထုုိတုုံးဖလားရြာဦးေက်ာင္းအတြင္း တည္ထားကိုုးကြယ္မည့္ လလိတမုုနိေစတီေတာ္ျမတ္အတြက္ အုုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းၿပီး ဒါနပါရမီျဖည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အုုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္မွ်ျဖင့္ ဘုုရားဒကာ ဘုုရားဒကာမမ်ား အသီးသီး ျဖစ္ႏုုိင္ေစရန္အလုုိ႔ငွါ နိဗၺာန္ေဆာ္လုုပ္လုုိက္ရပါသည္။ ။

တုုံးဖလားရြာအေရာက္ သယ္ယူခ အပါအ၀င္....

ဘိလပ္ေျမ  တစ္အိတ္  ................၆၅၀၀ က်ပ္
ထုုံးတစ္အိတ္..............................၃၂၀၀ က်ပ္
အုုတ္တစ္ခ်ပ္ ..............................၆၀ က်ပ္
ေက်ာက္ ကားတစ္စီး................... ၃၅၀၀၀ က်ပ္
သဲ ကားတစ္စီး............................၁၅၀၀၀ က်ပ္
ေရႊအုုတ္..................................... စီမံေနဆဲ
ေငြအုုတ္.....................................   ။
ျမအုုတ္.......................................   ။
ပတၱျမားအုုတ္  ............................   ။
သံဘာဂ်ာတံခါး .......................... မစုုံစမ္းရေသး
.....

ေစတီေတာ္တည္ေဆာက္မႈအေျခအေန ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနဓါတ္ပုုံမွတ္တမ္းတုုိ႔ကိုု အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ေဖ့စ္ဘုုတ္ေပၚ၌ တင္ႏိုုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးပါမည္။ သုုိ႔ေသာ္ တုုံးဖလားရြာမွ မုုိင္ ၂၀ ခန္႔ေ၀းသည့္ ေကာလင္းၿမိဳ့သုုိ႔ သီးသန္႔သြားၿပီး ဓါတ္ပုုံတစ္ပုုံကုုိ အီးေမးလ္ပိုု႔ခ က်ပ္ ၃၀၀ ျဖင့္ ပုုိ႔ရသည့္အတြက္ ဓါတ္ပုုံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကုုိေတာ့ တင္ႏုုိင္မည္မထင္ပါ။ ထုိအတြက္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ အားလုုံးကိုု ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ။
......


ထုုိေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကနဦးအလွဴရွင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ အရွင္ဇနက (သႏၱိသုခ၀ိဟာရ)၊ လန္ဒန္။ စတာလင္ေပါင္ ၁၀၀၀ (၁၆ သိန္းက်ပ္) (လႊဲၿပီး)

၂။ ကုိကိုေမာင္ (ပန္းရနံ႔) ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀၀၀ (သိန္းတစ္ရာ) (လႊဲၿပီး)

၃။ ကုိေ၀လင္းထြန္း+မစူးစူး။ လန္ဒန္။ စတာလင္ေပါင္ ၅၀၀ (၇၈၅၀၀၀ က်ပ္) (လႊဲၿပီး)

၄။ အနေႏၱာအနႏၱ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးတင့္ေဆြ+ေဒၚေဆြေဆြလွတုိ႔အား အမွဴးထား၍ Daw Wah Wah Tint Swe (Managing Director) Savoiemyanmar (Travels & Tours Co.Ltd)Yangon, Myanmar...ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀၀ (ဆယ့္ငါးသိန္းက်ပ္)တိတိ (လႊဲၿပီး)

၅။ ဂ်စ္တူး (မုံရြာ)။ စကၤာပူ။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀၀ (ဆယ္သိန္း) (လႊဲၿပီး)

၆။ ေဒါက္တာျမင့္ေအာင္+ေဒၚႏွင္းႏွင္းရီ။ ရန္ကုန္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) (လႊဲၿပီး)

၇။ မေလးရွားႏိုုင္ငံေရာက္ ဘေလာ့ဂါ ကဗ်ာဆရာ မင္းဧရာ (ဘမႈံ)မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္) တိတိ (လႊဲၿပီး)

၈ ။ စကၤာပူေရာက္ ကုုိတိုုးလြင္+မနန္းသိဂီ ၤ သား (အႀကီးေကာင္)တုုိ႔မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၆၈၀၀ (ရွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင့္ရွစ္ရာက်ပ္)တိတိ (လႊဲၿပီး)

၉ ။ ဘေလာ့ဂါ မေရႊစင္ဦး မိသားစုု၊ မႏၱေလး မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္) တိတိ (လႊဲၿပီး)

၁၀။ ကရင္မေလး ေနာ္ေနာ္မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀ (တစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)တိတိ (လႊဲၿပီး)

၁၁။ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုုေက်ာ္ခုုိင္စုုိး+မႏြယ္နီ၀င္း၊ သားေလး အာသာ၀င္းစုုိး၊ လန္ဒန္၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၁၀၀ (တစ္ရာ) တိတိ

၁၂။ ေက်ာ္ေက်ာ္လြင္+မုုိးငယ္၊ သမီး သက္ၾကည္ျဖဴ၊ စံ၀တီ၊ လန္ဒန္၊ စတာလင္ေပါင္ ၃၀ (သုုံးဆယ္) တိတိ

၁၃။ သမီးငယ္ေလး  Sandra San (Birthday donation) လန္ဒန္။ စတာလင္ေပါင္ ေငြ ၁၀၀ (တစ္ရာ)တိတိ

၁၄။ ေနလင္းေအာင္၊ လန္ဒန္။ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၂၅ ေပါင္

၁၅။ သီတာထြန္း၊ လန္ဒန္။ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၂၅ ေပါင္
..............


ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ "သင္ေသသြားေသာ္" ဆုုိသည့္ ကဗ်ာေလးအား အလ်င္းသင့္၍ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုုိက္ပါသည္။ 

""သင္ေသသြားေသာ္""
......
ေၾသာ္.... 
လူ႔ျပည္ေလာက၊ လူ႔ဘ၀ကား
အုုိရနာရ၊ ေသရဦးမည္
မွန္ေပသည္တည့္။

ထုုိ႔တၿပီးကား၊ သင္ေသသြားေသာ္
သင္ဖြားေသာေျမ၊ သင္တုုိ႔ေျမသည္
အေျခတုုိးျမင့္၊ က်န္ေကာင္းသင့္၏။

သင္၏မ်ိဳးသား၊ စာစကားလည္း
ႀကီးပြါးတက္ျမင့္၊ က်န္ေကာင္းသင့္၏။

သင္ဦးခ်၍၊ အမွ်ေ၀ရာ
ေစတီသာႏွင့္၊ သစၥာအေရာင္
ဥာဏ္တန္ေဆာင္လည္း၊ ေျပာင္လွ်က္၀င္းလွ်က္ က်န္ေစသတည္း။

(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ)

ေက်းဇူးအထူးတင္စြာျဖင့္
သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား)
၂၄၊၀၂၊၂၀၁၅  အဂၤါေန႔

.

.

1 comment:

Ma Tint said...

သာဓု သာဓု သာဓု