Friday, 13 February 2015

ျပည္ေထာင္စုု+ေမြးေန႔


လူတုုိ႔ဓေလ့
မေနာေတြ႔ၿပီး
ေမြးေန႔လက္ေဆာင္
ေပးရေအာင္ဟုု
ျပည္ေထာင္စုုေန႔
ေနာက္သုုိ႔ေရြ႔ၿပီး
ေမြးေန႔အႀကိဳ
တစ္ရက္လုုိတြင္
ခ်ဳပ္ဆုုိခဲ့အံ့လည္း မသိ။


ညီေနာင္တုုိင္းရင္း
ေဆြတစ္သင္းႏွင့္
ေသြးခ်င္းတုုိ႔အား
အေလးထား၍
ျပတ္သားစြာေတြး
သူပင္ေရြးၿပီး
ေမြးေန႔ျပည္ေထာင္
ေရာမေယာင္ဖုုိ႔
ဖယ္ေရွာင္ခဲ့အံ့လည္း မသိ။


ေၾသာ္......
ျပည္ေထာင္စုုေန႔
ထုုိသည့္ေန႔အား
ေမြးေန႔ရက္တြင္
ခ်ဳပ္ခဲ့လွ်င္မူ
သက္၀င္ဂုုဏ္ၿဖိဳး
ဇာတိတိုုးၿပီး
ပြါးတုုိးမဂၤလာ
ေဘးကင္းကြာ၍
ခ်မ္းသာျငားအံ့လည္း မသိ။

သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား)
၁၃၊၀၂၊၂၀၁၅ ၆ၾကာ

.

No comments: