Tuesday, 28 April 2015

ေလးသုုံးရွစ္ငါးေလးငါး


(၁)
ငရဲတိရစၦာန္ ၿပိတၱာဘ၀နဲ႔
သုုရကာယ ပါယ္ေလးသြယ္။

အသက္အႏၱရာယ္ အငတ္ေဘးနဲ႔
ေရာဂါေဘးမုုိ႔ ကပ္သုုံးစြယ္။

ငရဲတိရစၦာန္ ၿပိတၱာစလုုိ႔
ဒီဃအာယုု ျဗဟၼာႏြယ္။

ပစၥႏ ၱရာ ဒိ႒ိမွားနဲ႔
ဥာဏ္အားႏုုံခ်ိ နည္းလွတယ္။

ဘုုရားမဲ့ခ်ိန္ လူျဖစ္ညားမုုိ႔
ရွစ္ပါးရပ္ျပစ္ ေခၚရမယ္။

မ်ားလူအေပါင္း၊ ကင္းေစေၾကာင္း၊ ဆုုေတာင္းေအးဖိုု႔ရယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ခုုဘ၀ ကုုသလ ျပဳၾကပါစုုိ႔ကြယ္။


(၂)
ေရမီးမင္းရယ္ ခုုိးသူမ်ားႏွင့္
ေမြခံသားဆုုိး ရန္ငါးသြယ္။

ကာလခ်ိန္ခါ ဂတိလားလုုိ႔
ဥပဓိမွားတဲ့ ထုုိခ်ိန္၀ယ္။

ပေယာဂပါ ထပ္ကာေႏွာလုုိ႔
၀ိပတ္သေဘာ ထုုိေလးသြယ္။

ဥာတိမ်ိဳးႏြယ္ ေဘာဂါပ်က္ေတာ့
ေရာဂါဖက္လုုိ႔ သီလကြယ္။

ဒိ႒ိပ်က္ကာ အယူမွားလုုိ႔
ဗ်သတရား ငါးမ်ိဳးၾကြယ္။

မ်ားလူအေပါင္း၊ ကင္းေစေၾကာင္း၊ ဆုုေတာင္းေအးဖိုု႔ရယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ခုုဘ၀ ကုုသလ ျပဳၾကပါစုုိ႔ကြယ္။
..............အပါယ္ေလးပါး
၁။ နိရယ= ငရဲ
၂။ တိရစၦာန= တိရစၦာန္
၃။ ေပတ= ၿပိတၱာ
၄။ အသုုရကာယ= အသုုရကာယ္

ကပ္သုုံးပါး
သတၱႏၱရကပ္= အသက္ေဘး
ဒုုဗၻိကၡႏၱရကပ္= အငတ္ေဘး
ေရာဂႏၱရကပ္= အနာေရာဂါေဘး

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
၁။ ငရဲ
၂။ တိရစၦာန္
၃။ ၿပိတၱာ
၄။ ဒီဃာယုုနတ္= အသက္ရွည္ေသာျဗဟၼာမ်ား ( အသညသတ္ျဗဟၼာ အရူပျဗဟၼာမ်ား)
၅။ ပစၥႏၱရာစ္အရပ္
၆။ မိစၦာဒိ႒ိအယူ
၇။ ဥာဏ္ပညာမရွိျခင္း
၈။ ဘုုရားမပြင့္ခ်ိန္၌ လူျဖစ္ရျခင္း

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး
၁။ ေရ
၂။ မီး
၃။ မင္း
၄။ ခုုိးသူ
၅။ အေမြခံသားဆုုိးသမီးဆုုိးစေသာ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ

၀ိပတၱိတရားေလးပါး
၁။ ကာလ၀ိပတၱိ= မင္းဆုုိးမင္းညစ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ
၂။ ဂတိ၀ိပတၱိ= အပါယ္ေလးပါး၌ လားေရာက္ရျခင္း
၃။ ဥပဓိ၀ိပတၱိ= ရုုပ္အဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း
၄။ ပေယာဂ၀ိပတၱိ= အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာ သတိ၀ီရိယမရွိဘဲ ျပဳမူေျပာဆုုိႀကံစည္မႈ

ဗ်သနတရားငါးပါး
၁။ ဥာတိဗ်သန= ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း
၂။ ေဘာဂဗ်သန= စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း
၃။ ေရာဂဗ်သန= အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း
၄။ သီလဗ်သန= ကုုိယ္က်င့္သီလပ်က္စီးျခင္း
၅။ ဒိ႒ိဗ်သန= မွားယြင္းေသာ မိစၦာအယူကုုိ ယူျခင္း
.

3 comments:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဖတ္ျပီးနားမလည္ဘူးသာဂ်ီးမင္းေရ
ဟုိးေအာက္ကုိဆက္ဖတ္ျပီးကုိယ္႔ကုိကုိယ္ဘာသာျပန္ေတာ႔မွနဲနဲေလးပဲနားလည္တာ.........
ဒီလုိေတာ္တဲ႔ စံပယ္ခ်ဴိ

သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား) said...

သုုံးေလးခါေလာက္ ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ ေၾကာင္စမင္း။

ဘကုုန္းရြာေလးကုုိ လာေရာက္အားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေနာ္။

သူႀကီးမင္းလဲ အေရးႀကဲႀကဲလာတာ ကိုုယ့္ဘာသာကိုုယ္ သတိထားမိတယ္။

Ma Tint said...

သာဓု သာဓု သာဓု